Nieuw verbintenissenrecht: wilsgebreken

Het goedgekeurde wetsvoorstel houdende hervorming van het verbintenissenrecht bevestigt de bestaande wilsgebreken in…

Nieuw verbintenissenrecht: overdracht van schuld en van contract wettelijk verankerd

Het nieuwe verbintenissenrecht schept een wettelijke basis voor schuld- en contractoverdracht. Wat zijn de voorwaarden?

Elektronisch betalen (eindelijk) de nieuwe standaard

Vanaf 1 juli 2022 geldt voor ondernemingen de verplichting om elektronisch betalen mogelijk te maken in een…

fiscaal co-ouderschao

Fiscaal co-ouderschap: is het een “moetje” of een “magje”?

Het fiscaal co-ouderschap werd wettelijk verankerd. Maar zijn die wettelijke regels wel de beste in uw situatie? Of is…

Hervormingstrein raast verder: nieuw verbintenissenrecht goedgekeurd

De Kamer heeft het nieuwe verbintenissenrecht goedgekeurd. De nieuwe bepalingen zijn ondergebracht in een nieuwe…

Energetische renovatieplicht bij verwerving bedrijfsgebouw

Vanaf 1 januari 2022 geldt er een energetische renovatieplicht bij de verwerving van een niet-residentieel gebouw of…

Cassatie over de bestuurder als onderneming in faillissementszaken

Het Hof van Cassatie breidt het ondernemingsbegrip uit in die zin dat bestuurders-natuurlijke personen ook een…

Vruchtgebruik in de vennootschap – wat met uw planning?

Verlenging van het vruchtgebruik van onroerend goed combineren met de schenking van blote eigendom. Er zijn…

Fiscaal regime voor expats in wetgevend jasje

Sinds 1983 kent België een fiscaal aantrekkelijk regime voor expats, gebaseerd op een administratieve circulaire. Nu is…

compromis

Compromis bij verkoop: ontbinding bij wanprestatie?

De redactie van een uitdrukkelijk ontbindend beding in een compromis bij verkoop van een onroerend goed vereist…

Zorgvolmacht in een internationaal kleedje?

De zorgvolmacht is een gegeerd instrument bij vermogensplanning. Maar weerstaat ze ook de toets van een internationale…