Zorgvolmacht uitgebreid naar persoon en maatschap

Draag niet alleen zorg voor uw zorgvolmacht maar ook voor de statuten van uw maatschap. Update nu en hou rekening met…

Verminderde roerende voorheffing en inbreng aandelen in maatschap?

Heeft u nog recht op verminderde roerende voorheffing nadat u de aandelen van uw vennootschap heeft ingebracht in een…

Aansprakelijkheid van bestuurders in het nieuwe vennootschapsrecht

In het WVV is een aansprakelijkheidsbeperking voor bestuurders opgenomen. Wanneer is ze van toepassing, maar vooral…

Registratierechten op vonnissen, de winnaar kan toch verliezen

Denk vooraf tweemaal na en maak, voor u een gerechtelijke procedure aanvat, toch even een kosten-baten analyse.

Schijnzelfstandige of echt freelancer?

Wie als opdrachtgever wil werken met een echte zelfstandige doet er goed aan de afspraken vast te leggen in een…

Hoe ver reikt de bevoegdheid van een CEO?

De CEO moet steeds zorgvuldig de bevoegdheden van dagelijks bestuur in vraag stellen. Zoniet loopt hij mogelijk aan…

Fiscale consolidatie: de eerste stapjes.

Vanaf het aanslagjaar 2020,  in casu voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019, kunnen Belgische…

Het beding van aanwas in de fiscale praktijk

Het zorgvuldig opgesteld beding van aanwas kan tot mooie creaties leiden. Vlabel aanvaarde doorheen 2018 een hele reeks…

Fiscus viseert sportclubs bij sponsoring

De Belgische fiscus heeft het nu blijkbaargemunt op sportclubs die kosteloze voordelen krijgen van sponsors. Toch maar…

Bingo! Vlaamse Belasting op Spelen en Weddenschappen

Vanaf 1 januari 2019 int de Vlaamse Belastingdienst de belasting op spelen en weddenschappen. Deze overname brengt…

Wie betaalt werken aan onroerend goed? Vruchtgebruiker of blote eigenaar?

Moet de blote eigenaar de vruchtgebruikger vergoeden bij werken aan het onroerende goed? Zo ja, welke vergoeding is de…

Hoe omgaan met voorwaarden in de aangifte nalatenschap?

Ook na de aangifte nalatenschap kan het vermogen nog wijzigen door het intreden van voorwaarden. Deze hebben een…