Tijdens de covid-19 pandemie werd eens te meer duidelijk dat we met z’n allen meer en meer online shoppen.
Het betekent ook dat onze juridische en fiscale wetgeving moet passen bij deze nieuwe werkelijkheid.

In 2017 werden reeds op Europees niveau maatregelen goedgekeurd om de internationale btw-regels te vereenvoudigen en de e-commerce te stimuleren.

In 2019 zijn opnieuw verbeteringen aangebracht. Zo wordt de bestaande MOSS-regeling verder verruimd. Die nieuwe wetgeving – die pas op 1 januari 2021 in werking zal treden – bevat maatregelen omtrent het op afstand verkopen aan particulieren en de verkoop via een online platform.

MOSS-aangifte

a. algemeen

Vooralsnog dienen ondernemingen op hun ‘omroep-, telecommunicatie- en elektronische diensten’ aan particulieren (B2C) btw aan te rekenen van het land van de afnemer.

Wanneer u als onderneming een elektronische dienst (denk aan e-books of software) levert aan een particulier in Frankrijk, dan zal de Franse btw dus van toepassing zijn.

Om te vermijden dat ondernemingen zich telkens in een ander land moeten registeren voor btw, werd de zogenaamde “MOSS-aangifte”(Mini One Stop Shop) ingevoerd. Via de MOSS-aangifte kan een onderneming zich registreren in de lidstaat van vestiging (België). Vervolgens kan zij één elektronische btw-aangifte doen voor alle diensten in alle lidstaten waar zij niet gevestigd is.

b. drempels

Het gebruik van MOSS hangt echter af van het al dan niet overschrijden van een drempel m.b.t. het jaarlijkse omzetcijfer.

Als u voor minder dan 10.000,00 euro elektronische diensten aanbiedt, kunt u ervoor kiezen om toch Belgische btw aan te rekenen. U hoeft MOSS dan niet te gebruiken. Rekent u toch btw aan van de lidstaat van de afnemer? U kunt u de MOSS-aangifte wel gebruiken.

Indien u voor meer dan 10.000,00 euro elektronische diensten aanbiedt, bent u verplicht de btw van het land van de afnemer aan te rekenen en moet u bijgevolg MOSS gebruiken.

Verkopen op afstand

a. algemeen

Als u als ondernemer via een webshop goederen verkoopt aan een particulier in een andere lidstaat en het vervoer gebeurt door of voor rekening van de leverancier, dan is er sprake van een verkoop op afstand.

Bij deze verkoop op afstand is in principe btw verschuldigd in de lidstaat waar het vervoer aanving, m.a.w. in België.

b. drempels

Ook nu zijn er echter drempels. Indien u als leverancier in een bepaalde lidstaat een verkoopdrempel overschrijdt, moet u zich voor btw registreren in die lidstaat. De plaats van de levering inzake btw wordt dan de lidstaat van de koper.

De verkoopdrempels verschillen van lidstaat tot lidsstaat (schommelend tussen 35.000,00 euro en 100.000,000). U vindt de lijst hier.

OSS-aangifte

Vanaf 2021 zal de MOSS-regeling verder worden verruimd. Ondernemingen die online goederen én diensten leveren (andere dan de ‘omroep, telecommunicatie- en elektronische diensten’), zullen al hun btw-verplichtingen kunnen vervullen via één simpele ‘OSS- aangifte’ (‘One Stop Shop’).

Grensoverschrijdende verkopen op afstand kunnen dus vanaf 2021 via de OSS-aangifte  worden geregeld. De drempels voor grensoverschrijdende verkopen zullen worden afgeschaft, zodat in principe onmiddellijk buitenlandse btw van toepassing is. De optionele drempel van 10.000,00 euro (zie hoger) zou wel behouden blijven.