Sinds 4 december 2018 is de Geoblockingverordening in werking. We horen u al denken Geo..wat? We leggen het even voor u uit.

Geoblockingverordening

De Geoblockingverordening is een EU-verordening. Deze verordening heeft rechtstreekse werking in alle lidstaten van de EU. In wezen is het een maatregel om discriminatie op grond van geografie (nationaliteit of verblijfplaats) bij online shoppen tegen te gaan.

Het gebeurde in het verleden maar al te vaak dat kopers op een buitenlandse webshop meer betaalden of het gewoonweg niet mogelijk was om op die webshop te kopen. Sinds 4 december 2018 is dit niet meer mogelijk binnen de EU.

Wat is geoblocking?

De Commissie van de Europese Unie merkte dat EU-burgers bij hun online aankopen vaak gediscrimineerd werden op grond van hun nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging. Enerzijds kon dit resulteren in de onmogelijkheid of belemmeringen voor een koper om op een bepaalde webshop een bestelling te plaatsen. Anderzijds hanteerden handelaars soms andere prijzen naargelang de geografie van de koper.

Voorbeelden van dergelijke praktijken zijn:

  • De technische onmogelijkheid om toegang te krijgen tot een bepaalde website
  • Geen bestelling kunnen plaatsen wegens de onmogelijkheid om de juiste adresgegevens in te vullen
  • prijsverschillen afhankelijk vanuit welk land de bestelling werd geplaatst
  • automatisch omleiden naar de lokale website

Dit zijn maar enkele voorbeelden van praktijken die voor 4 december 2018 perfect wettelijk toegelaten waren.

Wat nu?

De Geoblockingverordening verandert dit verhaal drastisch. Al de voorgaande voorbeelden zijn sinds de inwerkingtreding van de verordening verboden. Dit betekent niet dat bijvoorbeeld het omleiden naar de lokale webshop niet meer mag. Dit mag nog steeds, op voorwaarde dat de burger zijn toestemming hiervoor geeft.

Indien u een webshop heeft zal u ervoor moeten zorgen dat deze voor alle burgers binnen de EU toegankelijk is. Ook neutrale invulvelden inzake adres en betaalmogelijkheden zijn verplicht.

Verplicht tot leveren in EU?

Betekent deze verordening ook dat u vanaf nu in de gehele EU producten moet leveren. Nee. U mag nog steeds beperken inzake de gebieden waartoe u levert. Maar indien een EU-burger in een land waar u niet levert, akkoord gaat met deze beperking en zijn goederen in een wel “leverbaar land” wenst te leveren, dan mag hij niet beperkt zijn om te bestellen.

Uitzonderingen?

Deze verordening voorziet ook enkele uitzonderingen waarop deze niet van toepassing is. Het betreft financiële diensten, audiovisuele diensten, vervoersdiensten, gezondheidszorg, maatschappelijke diensten en diensten die toegang verkopen tot auteursrechtelijk beschermde werken.

Daarnaast is een verschillende behandeling tussen EU-burgers wel nog toegelaten indien deze gebaseerd is op objectieve gronden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verkoop van een goed die in een bepaald land niet toegelaten is.

Conclusie

Heeft u een webshop, dan dringt een review zich op. Ga na of u de geoblockingverordening schendt en stel u in regel. De boetes zijn immers niet mals. Daarenboven is het de Europese Commissie menens, de eerste boetes zijn reeds uitgedeeld.

Nog niet in orde? Contacteer ons en wij helpen u verder.