Bent u zelfstandige of ondernemer en hebt u een eigen website, facebook-pagina of misschien nog een ander online platform dat gepersonaliseerde informatie over uw bedrijf of eenmanszaak bevat? Dan moet u bepaalde informatie hierop verplicht vermelden.

Het doel is om transparantie en toegankelijk te maximaliseren. Uit controles door de FOD Economie blijkt namelijk dat meer dan de helft van de ondernemers niet in orde zijn met deze regels. Daarom werd een checklist gecreëerd om een duidelijk overzicht te geven van de vereiste informatie.

Wat zijn nu die gegevens die sowieso verplicht moeten worden vermeld?

Naam

Dit is de naam van uw onderneming (vennootschap of eenmanszaak). Indien er geen ondernemingsnaam is, gebruikt u uw eigen naam.

Adres

Dit is de maatschappelijke zetel of het domicilieadres van uw onderneming. Kortom: het adres waar u gevestigd bent en van waaruit u handelingen stelt.

Contactgegevens

Het gaat om de contactgegevens die een snelle en efficiënte communicatie mogelijk maken, zoals een telefoonnummer of e-mailadres.  Indien bepaalde voorwaarden worden nageleefd, kan ook een elektronisch formulier gebruikt worden in plaats van een e-mailadres.

Zo moet het elektronisch formulier:
– gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegankelijk zijn;
– altijd een blanco veld bevatten voor de vragen en/of bemerkingen van degene die u wil contacteren;
– moet de mogelijkheid bieden om bijlagen toe te voegen.

Eens het formulier verstuurd is, is de ontvanger verplicht een onmiddellijke en automatische ontvangstmelding te versturen met de volledige inhoud van het ingevulde formulier; dit mag op het scherm verschijnen maar moet sowieso altijd naar het e-mailadres van de internetgebruiker gestuurd worden.
Bovendien moet de ontvanger, in diens eigen communicatie met de internetgebruiker, steeds een e-mailadres opgeven dat effectief gebruikt kan worden voor snelle, rechtstreekse communicatie.

Ondernemingsnummer

Dit is het unieke identificatienummer van uw onderneming, toegekend door de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) bij de inschrijving van uw onderneming. Hoe die inschrijving juist in zijn werk gaat, leest u hier.

BTW-nummer

Indien uw onderneming btw-plichtig is, dan bent u in het bezit van een geactiveerd btw-nummer.
In dat geval dient dat btw-nummer ook vermeld te worden op de website.

Toezichthoudende autoriteit

Als er specifieke vergunningen nodig zijn voor de uitoefening van uw handelsactiviteit, dan dient u ook de gegevens van de toezichthoudende autoriteit vermelden.

Gereglementeerd beroep

In dit geval vermeld u de naam van de beroepsvereniging zowel als de beroepstitel en verwijst u naar de toepasselijke beroepsregels.

Gedragscode

Als uw onderneming een gedragscode getekend heeft dan moet u dit vermelden en de internetgebruiker laten weten waar hij/zij deze terug kan vinden.

Ondernemingen die de voornoemde verplichte gegevens niet vermelden zouden, bij een controle door de FOD Economie, eerst een waarschuwing krijgen. Indien deze waarschuwing genegeerd wordt, riskeert men een boete.

Belangrijk om weten is dat deze regels van toepassing zijn, ongeacht of de website de verkoop van goederen of diensten tot doel heeft, dan wel dat uw website louter informatief is opgevat. Indien u echter wel beschikt over een webshop, dan dient de website nog meer zaken te vermelden.

aternio helpt u graag bij het screenen van uw website, zodat deze steeds alle vereiste en correcte gegevens bevat.