De cultuursector heeft het de laatste tijd hard te verduren. Grote festivals, voorstellingen en concerts werden één voor één geannuleerd of uitgesteld. Een financieel ruggensteuntje kan deze sector best gebruiken. Eén van de manieren om dit te doen is het investeren in de “Tax Shelter voor audiovisule werken en podiumkunsten“. De fiscale gunstregeling bestaat al enige tijd, maar is sinds de covid 19-pandemie nog wat versoepeld.

Wat is de tax shelter voor audiovisuele werken en podiumkunsten ?

Winstgevende vennootschappen in België kunnen een fiscaal voordeel genieten wanneer zij investeren in audiovisuele werken of podiumkunsten, mits te voldoen aan een aantal voorwaarden. Kort samengevat komt de tax shelter neer op een belastingvrijstelling in de vennootschapsbelasting. Naast de belastingbesparing ten belope van het investeringsbedrag, is er ook een extra opbrengst op de gestorte sommen (maximaal rendement is bij wet vastgelegd op Euribor 12 maanden + 4,50%).

Let op: de tax shelter voor audiovisuele werken en podiumkunsten mag echter niet verward worden met de tax shelter voor startende ondernemingen.

Hoe werkt het concreet?

Een investeerder kan een bepaalde productie steunen door een (voorlopig) “tax shelter-attest” te kopen van een producent. Partijen sluiten hiervoor een passende raamovereenkomst af.

De investeerder moet dan binnen de 3 maanden na het sluiten van deze raamovereenkomst het investeringsbedrag aan de producent betalen. De investeerder krijgt een voorlopige belastingvrijstelling (van 365%  voor aanslagjaar 2019-2020 ) van het geïnvesteerde bedrag in ruil. Vervolgens gebruikt de producent het investeringsbedrag voor zijn productie en dit binnen de wettelijk vastgelegde termijnen.

De fiscale Cel Tax Shelter gaat na of alle voorwaarden zijn nageleefd. Uiterlijk op 31 december van het 4de jaar volgend op het jaar van de ondertekening van de raamovereenkomst, levert zij het definitieve tax shelter-attest af.

Dit definitief afgeleverd tax shelter-attest zet de voorlopige vrijstelling uiteindelijk om in een definitieve belastingvrijstelling voor de investeerder.

Wie komt in aanmerking?

a. Investeerder

Als tax shelter investeerder komen in principe alle Belgische vennootschappen (of vaste inrichtingen) in aanmerking, behalve productievennootschapen of televisieomroepen.

We merken evenwel op dat indien een kleine vennootschap kan genieten van het verlaagde tarief van 20% en de winst tot 100.000,00 euro beperkt blijft, de investering in de tax shelter een laag of soms een negatief rendement oplevert. Voor deze vennootschappen is de tax shelter dus niet interessant.

 

b. Producent

Als producent komen de Belgische vennootschappen (of vaste inrichtingen) in aanmerking met als voornaamste doel de productie van audiovisuele werken. Zij mogen alvast geen televisieomroep zijn en/of niet verbonden zijn met een omroep.

Wat komt in aanmerking?

a. Audiovisule werken

 • een fictiefilm (lange, gemiddelde en korte duurtijd), een documentaire, een animatiefilm of een kortfilm voor bioscopen;
 • een lange fictiefilm voor televisie (mogelijk opgedeeld in afleveringen);
 • een fictieserie, animatieserie, kinderreeks of documentaire bedoeld voor televisie;
 • een kinder- of jeugdreeks.

b. Podiumkunsten

 • theater;
 • circus;
 • straattheater;
 • opera;
 • klassieke muziek;
 • dans;
 • muziektheater, met inbegrip van musical en ballet, evenals de productie van een totaalspektakel.

Bovendien moeten voornoemde audiovisuele werken en podiumkunsten erkend zijn door de Vlaamse gemeenschap. Meer info over de erkenning vindt u hier.

Tijdelijke corona-versoepelingen

Ingevolge de covid 19-pandemie heeft de regering ook voorzien in enkele tijdelijke versoepelingen. Zo is voor de podiumkunsten beslist om de huidige termijn voor het verrichten van uitgaven van 24 maanden te verlengen met 6 maanden.

Voor de audiovisuele werken is eveneens beslist om de huidige termijn van 18 maanden (24 maanden voor animatie) te verlengen met 6 maanden. Om deze tijdelijke versoepeling te kunnen genieten dient de producent evenwel aan te tonen dat hij rechtstreekse schade heeft ondervonden als gevolg van de corona-maatregelen van de overheid.

De details over de tijdelijke corona-versoepelingen van de tax shelter kan u terugvinden in de circulaire van 25 mei 2020.

Conclusie

Er zijn veel goede redenen om op vandaag te investeren in een tax shelter. Zo steunt u niet alleen de cultuursector, maar doet u er ook een fiscaal en financieel voordeel bij. Bij ontvangst van het tax shelter attest, kan u genieten van een definitieve belastingvrijstelling en een rendement op uw investering. Bovendien kan een tax shelter een interessant alternatief zijn voor onvoldoende voorafbetalingen.

Contacteer aternio voor meer info.