Uw zoon, een ambitieuze programmeur, heeft een tijdje geleden een unieke app ontwikkeld en tracht deze momenteel in de markt te zetten. Uiteraard vraagt dit een serieuze investering. Wat zou u ervan denken mocht u een deel van uw spaargeld rechtstreeks kunnen investeren in de start-up van zoonlief? Dit kan via het systeem van de tax shelter voor startende ondernemingen.

Tax shelter: welke ondernemingen?

De tax shelter voor startende ondernemingen richt zich uitsluitendĀ tot kleine vennootschappen. De voorwaarden waaraan eenĀ vennootschap moet voldoen om als “klein” te worden beschouwd, kan u hierĀ terugvinden.

Verder moet de vennootschap voldoen aan een aantal specifieke voorwaarden. Deze zijn er allen op gericht teĀ waarborgen dat het wel degelijk om een startende onderneming gaat. Ook gedurende een periode na de investering moet de vennootschap blijven voldoen aan een aantal voorwaarden, dit om misbruik te voorkomen.

Welke investeerders?

Indien u wenst teĀ investeren in een startende onderneming, kan u dit uitsluitend doen als natuurlijke persoon. UĀ investeert rechtstreeks zogenaamd risicokapitaal in de onderneming en u krijgt in ruil voor deze investering aandelen van de vennootschap waarin uĀ investeert.

In principe komt iedereen in aanmerking om te investeren. Er is echter een uitzondering voorzien voor investeringen door bedrijfsleiders, bestuurders en zaakvoerders van de vennootschap. Ook personen die als vaste vertegenwoordiger optreden van een vennootschap die een bestuursmandaat in de vennootschap bekleedt, zijn uitgesloten.

Fiscaal voordeel

Het maximaal te investeren bedrag in de tax shelter regeling bedraagt 100.000 euro per jaar. De participatie in het kapitaal van de onderneming mag ten hoogte 30 % bedragen. Uiteraard mag u meer investeren, maar u zal voor het gedeelte boven het maximumbedrag en de maximumparticipatie geen deel fiscaal voordeel kunnen bekomen.

Uw fiscaal voordeel verkrijgt u onder de vorm van een belastingvermindering in de personenbelasting. Deze belastingvermindering bedraagt naargelang het geval u investeert in een kmo of in een micro-onderneming (meer info hierover kan u hier terugvinden), respectievelijk 30 % en 45 %. Op een geĆÆnvesteerd bedrag van 100.000 euro recupereert u dus via uw personenbelasting 30.000 of 45.000 euro.

Verder kan u alleen geld investeren, en dit bij de oprichting van een vennootschap, of bij een kapitaalverhoging binnen de vier jaar na de oprichting. U dient de aandelen vier jaar in bezit te houden om het volledige fiscale voordeel te behouden. Mocht u de aandelen binnen een termijn van vier jaar na de investering vervreemden, zal u een deel van de belastingvermindering moeten terugbetalen. Bijgevolg moet u vier jaar op rij kunnen bewijzen dat u de aandelen in uw bezit heeft gehad.

Neem gerust contact op met de adviseurs van aternioĀ voor meer informatie over de tax shelter voor startende ondernemingen.