E-commerce boomt, over de landsgrenzen heen. Veel meer webshops komen daardoor met buitenlandse btw in aanraking. Om die online verkopen makkelijker te maken, vereenvoudigde Europa de btw-regels. Vanaf 1 juli 2021 zijn de nieuwe btw-regels van toepassing voor onder meer verkopen op afstand en wordt de bestaande MOSS-regeling verder uitgebreid en vervangen door een OSS-regeling (‘One Stop Shop’). Er komt eveneens een nieuwe IOSS-regeling (‘Import One Stop Shop’) voor de e-commerce met invoer van goederen van buiten de EU.

Een onderneming kan al die buitenlandse btw voortaan centraliseren via Ć©Ć©n OSS- of IOSS-aangifte en met Ć©Ć©n betaling vereffenen (Ć©Ć©nloketsysteem).Ā Voor de nationale e-commerce binnen BelgiĆ« verandert er uiteraard niets. Daarvoor dient u nog steeds periodieke btw-aangiften in.

Huidige regeling e-commerce

Tot eind juni 2021 geldt voor verkopen op afstand een verschillende omzetdrempel per EU-land (tussen 35.000 en 100.000 euro). Overschrijdt een Belgische onderneming deze drempel niet, dan blijft de levering van goederen in principe aan Belgische btw onderworpen. Wordt de drempel wel overschreden, dan moet de Belgische onderneming in het land van levering btw aangeven en betalen. En dat betekent administratieve rompslomp: per EU-land een btw-nummer, lokale btw-aangiften, verschillende btw-tarieven…

Nieuwe regeling e-commerce

Vanaf 1 juli 2021 veranderen dus de btw-regels inzake e-commerce. De regels zijn van toepassing op btw-plichtigen, binnen of buiten de EU, die verrichtingen uitvoeren voor niet-btw-plichtige particulieren in de EU. In principe zal er (bijna altijd) btw in het land van de klant moeten worden aangerekend.

Intracommunautaire verkoop op afstand (OSS)

Een Belgische webshop die goederen Ć©n diensten levert en vanuit BelgiĆ« verzendt naar particulieren in andere EU-landen, moet vanaf 1 juli 2021 btw aanrekenen en betalen in de EU-lidstaat van levering, ongeacht de omzet die het daar realiseert. De verschillende omzetdrempels per EU-land verdwijnen. Er is slechts Ć©Ć©n drempel van 10.000 euro. Ondernemingen die deze jaarlijkse omzetdrempel niet overschrijden, zogenoemde ‘micro-ondernemingen’, blijven onderworpen aan Belgische btw.

Niet onbelangrijk: het gaat om een optionele regeling. Een Belgische webshop heeft de mogelijkheid om de btw van al die verschillende EU-lidstaten te verzamelen in Ć©Ć©n aangifte via de OSS-Unieregeling en via Ć©Ć©n betaling aan de Belgische fiscus te voldoen. Evengoed kan de Belgische webshop ervoor opteren om, zoals voorheen, in alle lidstaten waar ze btw verschuldigd is, individuele aangiften en betalingen te verrichten.

Invoer van goederen bij verkoop op afstand (IOSS)

De bestaande regels rond de invoer van goederen wijzigen grondig. De huidige btw-vrijstelling voor invoer van goederen tot een waarde van 22 euro vervalt.

Er komt een nieuwe regeling voor afstandsverkopen met een intrinsieke waarde van maximaal 150 euro waarbij de verkoper goederen invoert vanuit een derde land en vervolgens verkoopt aan een niet-btw-plichtige. Het vervoer ervan moet direct of indirect zijn verricht door of voor rekening van de verkoper. De invoer zal vrijgesteld zijn van btw, terwijl de btw op de verkoop van ingevoerde goederen via een gecentraliseerde IOSS-aangifte kan worden vereffend.

Wie niet via een eigen webshop maar via een online platform of marktplaats (bijvoorbeeld bol.com) goederen verkoopt aan klanten, moet zich niet inschrijven voor het Ć©Ć©nloketsysteem. In dat geval moet het platform of de marktplaats de formaliteiten inzake btw vervullen. Ook hier geldt dat de regeling alleen toepassing kan vinden indien de intrinsieke waarde van de levering niet meer bedraagt dan 150 euro.

Wie gebruik wil maken van het Ć©Ć©nloketsysteem vanaf 1 juli 2021, moet zich hiervoor vooraf registreren via Intervat.

Vereenvoudiging? Ja, maar.

Vereenvoudiging brengen voor btw-plichtigen die actief bezig zijn met e-commerce in verschillende landen was hoognodig. EĆ©n (I)OSS-aangifte in plaats van bijvoorbeeld 12 verschillende lijkt op het eerste gezicht veel eenvoudiger. Maar de vraag rijst of de toepassing ervan in de praktijk ook zo eenvoudig zal zijn.

Btw-plichtigen denken best op voorhand al eens na over de gevolgen van de nieuwe regelgeving voor hun e-commerce. (I)OSS-aangifte of niet? Voorwaarden voldaan? Komt een platform tussen? Toch Belgische btw aangeven? En wat met dropshipping?

U voelt de bui wellicht al hangen. Hou zeker onze blog in de gaten voor een meer praktijkgerichte insteek.

Hebt u ondertussen al vragen? aternio loodst u doorheen mogelijke knelpunten.