Na een lang voorbereidend parcours heeft het federaal parlement op 28 februari 2019 het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) aangenomen. Dit nieuwe Wetboek omvat grondige veranderingen in het bijzonder inzake het vennootschapsrecht. De komende maanden zullen wij u de belangrijkste veranderingen grondig toelichten. Maar laten we beginnen bij het begin.

Inwerkingtreding

Het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen treedt in werking vanaf 1 mei 2019. Vennootschappen opgericht vanaf deze datum vallen onder de nieuwe regels.

Bij bestaande vennootschappen zullen de nieuwe regels automatisch van toepassing zijn vanaf 1 januari 2020. Bestaande vennootschappen kunnen wel reeds vanaf 1 mei 2019 opteren voor de toepassing van de nieuwe regels.

Wat met de statuten?

Elke vennootschap die haar statuten wijzigt na 1 januari 2020, zal haar statuten tegelijkertijd in overeenstemming met het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen moeten brengen. Ten laatste op 1 januari 2024 moeten de statuten van alle vennootschappen aangepast zijn.

Belangrijkste wijzigingen

Het nieuwe wetboek brengt heel wat belangrijke wijzigingen met zich mee. Hieronder vindt u de meest ingrijpende.

  • Inperking van het aantal vennootschapsvormen. Ten gevolge van het nieuwe Wetboek blijven er slechts vier vennootschapsvormen overeind, namelijk de besloten vennootschap (bv), naamloze vennootschap (nv), coöperatieve vennootschap (cv) en de maatschap.
  • Geen kapitaalsvereiste. Hierdoor zal de besloten vennootschap mogelijk met nul euro kunnen worden opgericht.
  • Het financieel plan wordt belangrijker.  Deze zal moeten kunnen aantonen dat het eigen vermogen bij oprichting toereikend was.
  • Dubbele test bij uitkering van dividenden. Een balanstest, alsook een liquiditeitstest moet het uitkeren van dividenden “goedkeuren”.
  • Statutaire zetel primeert. Vennootschappen zijn onderworpen aan het Belgische vennootschapsrecht wanneer hun statutaire zetel zich in België bevindt. De werkelijke zetelleer speelt geen rol meer.

Meer flexibiliteit

Het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen voorziet in standaard regels, maar laat heel veel ruimte om de “spelregels” van de besloten vennootschap flexibel in te vullen. Met als gevolg dat de statuten een nog belangrijkere rol zullen spelen dan de dag van vandaag.

Enerzijds zal er meer ruimte zijn voor de invulling naar wens. Anderzijds zal het belangrijk zijn om het ruime wetgevende kader zelf te dichten in functie van problemen te voorkomen.

Conclusie

Na lang, zelf heel lang wachten is het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen eindelijk een feit. Dit brengt heel wat wijzigingen, maar ook opportuniteiten met zich mee. Mis de kans niet om uw statuten te stroomlijnen naar uw specifieke behoeften.

In de komende maanden zullen wij u gestructureerd informeren omtrent dit nieuwe wetboek. Aarzel niet om aternio te contacteren. Samen met u bekijken wij graag welke voordelen het nieuwe wetboek voor u in petto heeft.