opstalrecht

Hoe vergoeding bepalen bij einde opstalrecht?

De fiscus viseert opstalconstructies, veelal bij het einde van het opstalrecht. Hoe komt dit? Waarop moet u letten om…

Zorgvolmacht uitgebreid naar persoon en maatschap

Draag niet alleen zorg voor uw zorgvolmacht maar ook voor de statuten van uw maatschap. Update nu en hou rekening met…

Aansprakelijkheid van bestuurders in het nieuwe vennootschapsrecht

In het WVV is een aansprakelijkheidsbeperking voor bestuurders opgenomen. Wanneer is ze van toepassing, maar vooral…

Registratierechten op vonnissen, de winnaar kan toch verliezen

Denk vooraf tweemaal na en maak, voor u een gerechtelijke procedure aanvat, toch even een kosten-baten analyse.

Schijnzelfstandige of echt freelancer?

Wie als opdrachtgever wil werken met een echte zelfstandige doet er goed aan de afspraken vast te leggen in een…

Het beding van aanwas in de fiscale praktijk

Het zorgvuldig opgesteld beding van aanwas kan tot mooie creaties leiden. Vlabel aanvaarde doorheen 2018 een hele reeks…

Bingo! Vlaamse Belasting op Spelen en Weddenschappen

Vanaf 1 januari 2019 int de Vlaamse Belastingdienst de belasting op spelen en weddenschappen. Deze overname brengt…

Wie betaalt werken aan onroerend goed? Vruchtgebruiker of blote eigenaar?

Moet de blote eigenaar de vruchtgebruikger vergoeden bij werken aan het onroerende goed? Zo ja, welke vergoeding is de…

Hoe omgaan met voorwaarden in de aangifte nalatenschap?

Ook na de aangifte nalatenschap kan het vermogen nog wijzigen door het intreden van voorwaarden. Deze hebben een…

Schenken of toch niet. Al gedacht aan een volmachtschenking?

Een schenker voelt zich vaak ongemakkelijk bij de dadelijke en onherroepelijke afstand van zijn of haar goederen. De…

Feitelijk samenwonen – opgelet voor booby traps

Er zijn twee noodlottige momenten denkbaar in het leven van feitelijke samenwoners: het overlijden of de vrijwillige…

Bedrijfswagen inruilen voor een groener self-made pakket

Naast de mobiliteitsvergoeding is er sinds 1 maart 2019 ook het mobiliteitsbudget. Beide initiatieven willen het…