Help, de houder van mijn recht van opstal is failliet!?

Wat gebeurt er wanneer de opstalhouder failliet gaat. Dooft het opstalrecht gewoon uit? Of komen die gebouwen in de…

Onderhoudsplicht naar uw ouders: moet dat nu echt, mama?

Wat als uw vermogen ontoereikend is om uw verzorging te kunnen betalen? Kan u dan beroep doen op de onderhoudsplicht…

Notarieel testament: dictée is zo passé

Vanaf 1 september 2020 is het dicteren van de inhoud van het notarieel testament geen verplichte formaliteit meer. De…

Our house, in the middle of our street. Het verlaagd verkooprecht.

Het Vlaams verkooprecht is terug aangepast. De tarieven voor de gezinswoning zijn verlaagd en de termijn om zich te…

Op restaurant in Covid-19 tijden: wat met uw privacy?

Ter bestrijding van Covid-19 moeten horeca-uitbaters gegevens verzamelen van hun klanten. Dit roept echter heel wat…

Bedrijfswagen: geen fiscale aftrekbeperking bij betaling voor privégebruik

De belastingsplichtige heeft haar slag thuis gehaald voor het Hof van Cassatie in een arrest van 25 juni 2020 over de…

Een erfenis is geen jachttrofee, stropers opgelet!

Erfenisbejaging is als zonder toestemming jagen of dieren stelen op het terrein van een ander. Bovendien is het moreel…

Gesplitste aankoop in België, Vlaanderen is niet Brussel/Wallonië

Bij de gesplitste aankoop van een onroerend goed in België hanteert het Vlaamse Gewest andere regels dan het Brusselse…

Opgepast bij overstap van feitelijke naar wettelijke samenwoning

Beknibbel geenszins op juridisch advies en laat u bij de overstap van feitelijke naar wettelijke samenwoning goed…

Influencers op social media: de fiscus als ongewenste volger?

Als influencer laat u niet alleen een marketingspoor na, ook de fiscus kan interesse hebben in uw populaire digitale…

Bestuur en bevoegdheden: de tweesprong

Kan iedere bestuurder zomaar optreden, naar eigen goeddunken? Of is dat toch niet zo zaligmakend? We zetten de…

Schenking met herkansing: klaar voor take two

Bestaat een herkansing voor een schenking? De mogelijkheden zijn niet talrijk. Vlabel heeft recent echter een extra…