Vastgoedvennootschap en fiscaal gunstig schenken of vererven

De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) lijkt haar invulling van de activiteitsvoorwaarde bij een vastgoedvennootschap te…

Hebt u het contract op een juiste wijze ondertekend?

Een gewaarschuwd bestuurder is er twee waard. Bij ondertekening is het aangewezen om steeds mee te noteren in welke…

Streep door effectentaks: wat betekent dit voor u?

De notoire effectentaks is vernietigd. De belasting is discriminerend en onverenigbaar met het grondwettelijk…

Zwijgen is niet toestemmen: klik hier voor cookies

Vooraleer een website cookies mag plaatsen op het toestel van de gebruiker, moet er aan bepaalde voorwaarden voldaan…

Schatting onroerend goed bij overlijden: bindend voor Vlabel

Voor overlijdens vanaf 1 april 2019 kan u Vlabel verzoeken een eenzijdige en gratis waardering te maken van onroerende…

Duolegaat afgeschaft, maar goede vrienden gaan er op vooruit

Het duolegaat wordt afgeschaft maar tegelijkertijd kunnen goede vrienden voortaan erven aan een lager tarief, wat dan…

Franse baksteen in Belgische vennootschapsmaag

Wat zijn de fiscale gevolgen wanneer een Belgische vennootschap een onroerend goed verwerft in Frankrijk. Investeren in…

Vergunningsplicht? Vroeger wel, nu niet meer of toch opnieuw?

Een omgevingsvergunning is nodig voor het verkavelen van gronden. De administratieve vereenvoudiging wordt ongedaan…

Uittreden uit een besloten vennootschap: welkom in de duiventil.

De statuten van een besloten vennootschap kunnen het uittreden lasten het vennootschapsvermogen mogelijk maken. Wat…

Onderhoudsgeld gestort aan een persoon in het buitenland

Betaalt u onderhoudsgeld aan uw kinderen of ex-partner in het buitenland? Verzeker u van de fiscale aftrekbaarheid en…

Fiscale controle, wie is er aan de beurt?

Net als de voorbije jaren kondigt de fiscus aan welke situaties de kans op fiscale controle reëel maken. Wat zijn de…

Eigendomsvoorbehoud: de Pandwet zorgt voor extra zekerheid

De Pandwet zorgt voor meer zekerheid op het vlak van eigendomsvoorbehoud van roerende goederen. Let echter op met…