Nieuw verbintenissenrecht: wilsgebreken

Het goedgekeurde wetsvoorstel houdende hervorming van het verbintenissenrecht bevestigt de bestaande wilsgebreken in…

Nieuw verbintenissenrecht: overdracht van schuld en van contract wettelijk verankerd

Het nieuwe verbintenissenrecht schept een wettelijke basis voor schuld- en contractoverdracht. Wat zijn de voorwaarden?

Elektronisch betalen (eindelijk) de nieuwe standaard

Vanaf 1 juli 2022 geldt voor ondernemingen de verplichting om elektronisch betalen mogelijk te maken in een…

fiscaal co-ouderschao

Fiscaal co-ouderschap: is het een “moetje” of een “magje”?

Het fiscaal co-ouderschap werd wettelijk verankerd. Maar zijn die wettelijke regels wel de beste in uw situatie? Of is…

Hervormingstrein raast verder: nieuw verbintenissenrecht goedgekeurd

De Kamer heeft het nieuwe verbintenissenrecht goedgekeurd. De nieuwe bepalingen zijn ondergebracht in een nieuwe…

Energetische renovatieplicht bij verwerving bedrijfsgebouw

Vanaf 1 januari 2022 geldt er een energetische renovatieplicht bij de verwerving van een niet-residentieel gebouw of…

Cassatie over de bestuurder als onderneming in faillissementszaken

Het Hof van Cassatie breidt het ondernemingsbegrip uit in die zin dat bestuurders-natuurlijke personen ook een…

Vruchtgebruik in de vennootschap – wat met uw planning?

Verlenging van het vruchtgebruik van onroerend goed combineren met de schenking van blote eigendom. Er zijn…

verwarming en elektriciteit

Voordeel verwarming en elektriciteit: wettekst is (uitzonderlijk) duidelijk

Het forfaitair voordeel voor verwarming en elektriciteit is wel degelijk combineerbaar met de niet-kosteloze…

Fiscaal regime voor expats in wetgevend jasje

Sinds 1983 kent België een fiscaal aantrekkelijk regime voor expats, gebaseerd op een administratieve circulaire. Nu is…