Voortaan minder risico op monsterboeten

De wet van 27 juni 2021 versoepelt de voorwaarden om finaal aan de toepassing van de bijzondere belastingaanslag te…

Weg ermee! Geen dubbele erfbelasting op buitenlandse goederen

Dankzij het Grondwettelijk Hof kan ook de in het buitenland betaalde erfbelasting voor roerende goederen voortaan…

Belastingschulden na aandelenoverdracht bij VOF

Een ná aandelenoverdracht ingekohierde aanslag m.b.t. het inkomstenjaar van voor deze overdracht is uitvoerbaar op het…

Zal mijn (tand)arts binnenkort btw aanrekenen?

Op vandaag is een medische behandeling bij een arts en tandarts in principe vrijgesteld van btw. Vanaf 1 januari 2022…

Testament – het ene geschrift is het andere niet

Wat wanneer er twee versies van een testament op tafel liggen, een notarieel en een eigenhandig geschreven? Welke…

verbeurdverklaring

Verbeurdverklaring lastens een derde: het zal je maar overkomen

Hoe kan je jezelf als derde succesvol verdedigen tegen een verbeurdverklaring van een eigen goed?

Beding van voorafname – be careful what you wish for

Vlabel interpreteert het beding van voorafname in een huwelijkscontract. Meer specifiek, de implicaties van woordkeuzes…

Voorlopig bewind en conventionele terugkeer in een schenkingsakte

Voorlopig bewind en een schenking met modaliteiten: hoe valt dat met elkaar te rijmen? Het vredegerecht van Antwerpen…

(R)evolutie van de boekhouding en factuur als bewijsmiddel.

Evolutie in wetgeving van de twee meest frequent gehanteerde bewijsmiddelen in het ondernemingsrecht: de boekhouding en…

Maak nog snel werk van de werkbaarheidscheque!

Werk maken van werkbaar werk met financiële steun van de overheid. Het kan! Vraag nog voor eind 2021 de…

Vastgoed in een familiale vennootschap dan toch fiscaal niet vergeten?

De rechtbanken creëren zekerheid en sluiten vastgoed niet meer per definitie uit voor de kwalificatie als familiale…

Is investeren in een “kot” als tweede verblijf wel goed idee?

Investeren in een tweede verblijf, in de vorm van een kot voor de studerende kinderen, kan aanlokkelijk lijken. Maar…