Met al dat telewerk heeft u het misschien even gehad om voor de kinderen te zorgen. Wat dacht u van het inhuren van een nanny voor uw kinderen op kosten van uw vennootschap? Te mooi om waar te zijn? Toch niet! Maar. Er is een maar, uiteraard.

Er zijn voorwaarden verbonden aan de aftrekbaarheid van de kosten binnen uw vennootschap voor het inhuren van een nanny voor uw kinderen. Voor u als bestuurder ontstaat er bovendien een voordeel van alle aard dat forfaitair geraamd mag worden.

Situatie

Aan de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) werd de volgende situatie voorgelegd. Een vennootschap wil via een uitzendkantoor een nanny halftijds in dienst nemen en die kosteloos ter beschikking stellen van haar bestuurder. Het is wel degelijk de vennootschap die een overeenkomst sluit met het uitzendkantoor en de arbeidsvoorwaarden van de nanny bepaalt. Het staat vast dat de bestuurder prestaties levert voor de vennootschap en dat zij daarvoor een bezoldiging ontvangt van de vennootschap.

De vraag rees of de kosten voor het inhuren van de nanny voor de vennootschap aftrekbaar zijn en of het voordeel van alle aard in hoofde van de bestuurder forfaitair bepaald mocht worden.

Economisch belang

In haar beslissing zet de DVB het licht op groen, maar legt ze wel een aantal voorwaarden op. Zo is vereist dat de nanny ingeschakeld wordt in het economisch belang van de vennootschap. Met andere woorden: als de bestuurder gedwongen wordt om minder tijd in haar vennootschap te investeren om voor de kinderen te zorgen, dan zou dit onvermijdelijk een daling van inkomsten voor de vennootschap tot gevolg hebben. De kost voor de nanny wordt dus gemaakt om inkomsten binnen de vennootschap te behouden of te verkrijgen.

In dat opzicht mag de nanny alleen tewerkgesteld worden op normale werkdagen en tijdens de normale werkuren. Wat “normaal” is, hangt uiteraard af van de sector waarin de vennootschap actief is. Wordt de nanny uitzonderlijk toch buiten de normale werkuren ingezet, dan moet de bestuurder dit melden aan de vennootschap. Denk bijvoorbeeld aan een meeting met een klant die enkel mogelijk is om 20u. Verantwoording hiervoor op basis van schriftelijke bewijsstukken zal nodig zijn. Kan de bestuurder geen verantwoording geven, dan is de kost voor de nanny niet aftrekbaar. Er is in dat geval immers geen verband meer met het behoud van inkomsten voor de vennootschap.

Voordeel alle aard

Voor de bestuurder zelf is de terbeschikkingstelling van de nanny een belastbaar voordeel van alle aard. Dit voordeel mag forfaitair begroot worden volgens het forfait voor dienstboden en huispersoneel, zijnde 5.950 euro per jaar. Bij deeltijdse arbeid mag het forfait proportioneel verminderd worden (waarbij een voltijdse tewerkstelling overeenstemt met 1.672 uur per jaar).

Meer weten?

Dat er meer en meer beroep wordt gedaan op een nanny, al dan niet via een vennootschap, bewijzen de uitzendkantoren die zich hierin specialiseren.

Heeft u ook wel oren naar zo’n extra hulp in huis aan een gunstig tarief? aternio bekijkt het graag samen met u.