Heel wat echtgenoten sluiten een levensverzekering af waarbij in de verzekeringspolis wordt bepaald dat het overlijdenskapitaal wordt uitgekeerd aan de begunstigde(n) C op het ogenblik van het overlijden van de langstlevende van A en B. Het betreft een klassieke configuratie: verzekeringsnemers AB, langstlevende van de verzekerde AB en begunstigde C.

De langstlevende echtgenoot wordt op dat ogenblik de enige verzekeringsnemer en heeft dan de keuze om de polis te behouden dan wel om deze stop te zetten en het kapitaal te incasseren.

Dergelijke vorm van horizontale successieplanning beschermt uiteraard de langstlevende echtgenoot. Deze verwerft immers de rechten op het volledige kapitaal van de beleggingsverzekering.

Problemen op het vlak van Vlaamse erfbelasting

Dergelijke structuur zorgde in Vlaanderen toch voor erfbelasting op het moment van overlijden van de eerste echtgenoot. In de vaak voorkomende configuratie waarbij de ouders de kinderen aanduiden als begunstigde zorgde dit voor een onaangenaam gevolg.

De begunstigde kinderen betaalden bij het overlijden van de eerste ouder namelijk erfbelasting op de levensverzekering, dit ondanks het feit dat op dat ogenblik niet wordt uitbetaald.  Het kapitaal wordt namelijk pas uitbetaald bij het overlijden van de tweede ouder. Bovendien is het lang niet zeker was dat zij daadwerkelijk wel iets krijgen. Het is best mogelijk dat de langstlevende ouder het contract afkoopt, het kapitaal ontvangt en dit vervolgens opleeft.

Oplossing

De Vlaamse decreetgever heeft deze onbillijke situatie begrepen en zorgt voor een oplossing in de Vlaamse Codex Fiscaliteit (art. 2.7.1.0.6.,§1 VCF). De heffing van de erfbelasting wordt namelijk verlegd naar het ogenblik van effectieve uitkering.

Kinderen zullen pas erfbelasting betalen op het ogenblik van de daadwerkelijke uitkering, i.e. bij het overlijden van de langstlevende ouder. In concreto betekent dit ook dat de langstlevende ouder erfbelasting betaalt indien deze de polis van de levensverzekering afkoopt.

Op het ogenblik van de effectieve uitkering of afkoop moet dan een bijvoeglijke aangifte worden ingediend.

Deze aanpassing is in werking getreden voor overlijdens vanaf 1 januari 2017.