aternio finance

contactgegevens

aternio finance bv
zwaarveld 41 d
B-9220 Hamme
tel +32 (0)52 47 82 41
mail hamme.finance@atern.io

rechtsvorm, ondernemingsnummer en geleverde diensten

aternio finance is een besloten vennootschap, statutair gevestigd in Hamme en ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde met btw-nummer BE0456.045.401. aternio levert een uitgebreid aanbod van accountancy-, audit-, tax diensten zoals die onder finance zijn beschreven op de website www.atern.io

algemene voorwaarden, toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op alle rechtsverhoudingen met aternio finance zijn de algemene voorwaarden van aternio finance van toepassing. Deze voorwaarden kunnen worden geconsulteerd op www.atern.io en worden op verzoek ook gratis verstrekt. De genoemde rechtsverhoudingen worden beheerst door het Belgisch recht en geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Dendermonde.

beroepsorganisatie/beroepsregels

aternio finance en haar accountants en tax advisors zijn ingeschreven bij het Institute forTax Advisors and Accountants (ITAA) en zijn aldus onderworpen aan de beroepsregels (waaronder gedragscodes) van deze organisatie. De beroepsorganisatie verstrekt de beroepsregels via haar website of op verzoek. Alle accountants en tax advisors werkzaam bij aternio finance hebben hun beroepstitel in België verkregen.

Institute for Tax Advisors and Accountants (ITAA)

Website www.itaa.be. Wet- en regelgeving is alleen beschikbaar in het Nederlands en het Frans.

aternio legal

contactgegevens

aternio legal bv
zwaarveld 41 d
B-9220 Hamme
tel +32 (0)52 47 82 41
mail hamme.legal@atern.io

rechtsvorm, ondernemingsnummer en geleverde diensten

aternio legal is een besloten vennootschap, statutair gevestigd in Hamme en ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde met btw-nummer BE0735.429.848. aternio legal levert een uitgebreid aanbod van juridische diensten zoals die onder legal zijn beschreven op de website www.atern.io

algemene voorwaarden, toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op alle rechtsverhoudingen met aternio legal zijn de algemene voorwaarden van aternio legal van toepassing. Deze voorwaarden kunnen worden geconsulteerd op www.atern.io en worden op verzoek ook gratis verstrekt. De genoemde rechtsverhoudingen worden beheerst door het Belgisch recht en geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Dendermonde.