1. Nut van het huwelijkscontract

Het huwelijkscontract is eenĀ notariĆ«le akteĀ waarin toekomstige echtgenoten hun huwelijksvermogensstelsel bepalen, specifiek de afspraken om inkomsten en eigendommen binnen het huwelijk te regelen. Een huwelijkscontract is niet verplicht. Wanneer u er geen afsluit, kiest u eigenlijk voor het wettelijk stelsel. Dit betekent dat alles wat u bezat vĆ³Ć³r uw huwelijk uw persoonlijk bezit blijft en alle inkomsten die u daarna ontvangt worden gemeenschappelijk bezit (met uitzondering van erfenissen en schenkingen die eigen eveneens tot het persoonlijk vermogen behoren). Wie wel voor een huwelijkscontract opteert, kan kiezen voor het stelsel van scheiding van goederen of voor het stelsel van algehele gemeenschap of in het huwelijkscontract bepaalde bedingen laten opnemen die meer aansluiten bij zijn persoonlijke behoeften.

Dergelijke aanpassingen zijn vaak de moeite waard vermits een weloverwogen huwelijkscontract een fantastisch instrument is bij vermogensplanning. Ook tijdens het huwelijk kan het nuttig zijn uw huwelijksovereenkomst regelmatig te evalueren. Wellicht is uw huidige situatie gewijzigd of hebt u andere prioriteiten ten opzichte van het ogenblik dat u in het huwelijksbootje stapte. Bovendien verandert de wetgeving voortdurend in dit kader.

Voor het geval dat u een dergelijke wijziging van uw huwelijkscontract zou overwegen, lijkt het nuttig dat wij hieronder nog even kort de 3 mogelijke vormen van wijziging toelichten. Vaak is er wel een schemerzone tussen deze vormen van wijziging huwelijkscontract.

2. Verschillende vormen van wijziging huwelijkscontract

2.1.De grote wijziging

Deze wijziging is wanneer geopteerd wordt voorĀ een totaal ander huwelijksstelsel.

Enkele voorbeelden:

  • een wijziging van een stelsel van scheiding van goederen naar een stelsel van algehele gemeenschap of omgekeerd;
  • echtgenoten die zonder contract gehuwd zijn en die opteren voor een stelsel van scheiding van goederen;
  • het overbrengen van een goed van het eigen vermogen van de ene echtgenoot naar het eigen vermogen van de andere echtgenoot.Deze wijziging is een tussenvorm waarover reeds heel wat discussie heeft bestaan. Enkele voorbeelden die o.i. een middelgrote wijziging uitmaken.

2.2.De middelgrote wijziging

Deze wijziging is een tussenvorm waarover reeds heel wat discussie heeft bestaan. Enkele voorbeelden die o.i. een middelgrote wijziging uitmaken:

  • Inbreng van een eigen goed door Ć©Ć©n van de echtgenoten in het gemeenschappelijk vermogen.
  • De vestiging van een recht van opstal op een eigen goed in het voordeel van het gemeenschappelijk vermogen;

2.3.De kleine wijziging

Deze procedure kan gevolgd worden wanneer de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel niet de vereffening van het vorige stelsel of een onmiddellijke wijziging van de vermogens tot gevolg heeft, dan wel zich beperkt tot de herroeping van de schenkingen die gedaan werden in het huwelijkscontract of de inlassing inhoudt van een bevoordelingsclausule ten gunste van de langstlevende echtgenoot. Bij de kleine wijziging blijven deĀ  echtgenoten onder hetzelfde stelsel gehuwd.

Enkele voorbeelden:

  • Schenkingen tussen echtgenoten of schenkingen ongedaan maken;
  • Het invoegenĀ of het afschaffen van een verblijvingsbeding, keuzebeding of bedingen van vooruitmaking of ongelijke verdeling;

3. Procedure voor wijziging huwelijkscontract

Vroeger was je verplicht om voor ‘grote en middelgrote’ wijzigingen van je huwelijkscontract de wijzigingsakte te laten homologeren bij de rechtbank. Voor ā€œkleine wijzigingenā€ daarentegen volstond het reeds om langs te gaan bij de notaris.

Voor de grote wijziging (bv wijziging huwelijksstelsel) waren vroeger bovendien 4 notariƫle akten vereist. Ook voor de middelgrote procedure had de rechter nog de mogelijkheid om, naast de wijzigingsakte, tevens een notariƫle boedelbeschrijving en regelingsakte te eisen.Daarnaast is de verplichting om vooraf een notariƫle regelingsakte op te maken, eveneens afgeschaft.

Nu is een wijziging van het huwelijkscontract niet langer aan een rechterlijke controle onderworpen, zelfs niet voor een grote wijziging. Dit maakt het wijzigen van je huwelijkscontract niet alleen eenvoudiger, maar ook goedkoper omdat de kosten van het verzoekschrift aan de rechtbank wegvallen.

4. Laat aternio je huwelijkscontractĀ screenen in het kader van vermogensplanning

Gelet op de sterk vereenvoudigde procedure, is het aangewezen om uw huwelijkscontract eens volledig te laten doorlichten. Zelfs een kleine wijziging van je huwelijkscontract kan een wereld van verschil betekenen.Ā Zo kunnen bepaalde wijzigingen worden doorgevoerd, die u of uw familie en kinderenĀ heel wat meer bescherming bieden. Tegelijkertijd kan tevens worden onderzocht of bepaalde wijzigingen geen besparing opleveren inzake successie.