De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. aternio finance bv en aternio legal bv (hierna genoemd aternio) zijn niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaat als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie op deze website. Deze website kan verwijzingen en linken naar websites van derden bevatten. aternio heeft geen controle over de inhoud en onderhoud van deze websites en is niet aansprakelijk voor informatie aangeboden door deze websites en de beschikbaarheid ervan. Informatie verzonden aan aternio via de formulieren op de website van aternio, is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd.

Elke inhoud van deze website waaronder, maar niet beperkt tot logo’s, informatie, teksten, blogs, afbeeldingen, foto’s, is eigendom van aternio of derden en zijn onderworpen aan intellectuele eigendomsrechten. Elke herpublicatie, gehele of gedeeltelijke reproductie, distributie, exploitatie of andere verspreiding ervan, zonder de toestemming van aternio of de derde-rechthebbende, is verboden.

E-mails en alle bijlagen afkomstig van aternio finance bv en aternio legal bv (hierna genoemd aternio) zijn vertrouwelijk en/of onderworpen aan auteursrechten of andere wetsbepalingen en zijn enkel bestemd voor de adressant zoals in het bericht vermeld. Indien u een e-mail ten onrechte ontvangt, is elke publicatie, gehele of gedeeltelijke reproductie, kopie, distributie of andere verspreiding ervan ten strengste verboden. Wij verzoeken u in dat geval ons doormiddel van een e-mail of telefonisch contact hiervan te informeren en het bericht en al zijn bijlagen te verwijderen.

Informatie verzonden aan aternio via e-mail is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. aternio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies van gegevens welke veroorzaakt kunnen zijn door computervirussen en/of andere malware.