De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. aternio finance bv en aternio legal bv (hierna genoemd aternio) zijn niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie op deze website. Informatie verzonden aan aternio via e-mail of de formulieren op websites van aternio, is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd.

E-mails en alle bijlagen afkomstig van aternio zijn vertrouwelijk en/of onderworpen aan copyright of andere wetsbepalingen en zijn enkel bestemd voor de adressant zoals in het bericht vermeld. Als een e-mail per vergissing wordt ontvangen, is elke publicatie, gehele of gedeeltelijke reproductie, kopie, distributie of andere verspreiding ervan ten strengste verboden. aternio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies van gegevens welke veroorzaakt kunnen zijn door virussen.