aternio

aternio intro

News & Events

Vlaams verkooprecht van 7% bij aankoop van de enige gezinswoning

advisory

Met ingang van 1 juni 2018 wordt in Vlaanderen het verkooprecht voor de aankoop van de (enige) gezinswoning hervormd.  Er...

Lees Meer

Overeenkomsten afsluiten als gehuwden. Samen uit, samen thuis?

advisory

Echtgenoten gehuwd onder een stelsel van gemeenschap zijn zich niet altijd bewust van de spelregels bij het afsluiten van...

Lees Meer

Winstpremie: winstdeelname voor werknemers zonder dat zij aandeelhouder zijn

advisory

Het is geen sinecure om in België werknemers op een financieel vriendelijke manier te belonen. Zowel werknemers als werkgevers...

Lees Meer

Vlaams verkooprecht van 7% bij aankoop van de enige gezinswoning

advisory

Met ingang van 1 juni 2018 wordt in Vlaanderen het verkooprecht voor de aankoop van de (enige) gezinswoning hervormd.  Er...

Lees Meer

Overeenkomsten afsluiten als gehuwden. Samen uit, samen thuis?

advisory

Echtgenoten gehuwd onder een stelsel van gemeenschap zijn zich niet altijd bewust van de spelregels bij het afsluiten van...

Lees Meer

Winstpremie: winstdeelname voor werknemers zonder dat zij aandeelhouder zijn

advisory

Het is geen sinecure om in België werknemers op een financieel vriendelijke manier te belonen. Zowel werknemers als werkgevers...

Lees Meer

GDPR, de klok tikt ook na 25 mei 2018

advisory

GDPR is voor veel ondernemingen een woord dat ze niet kennen of liever niet horen. Nochtans dient vanaf 25...

Lees Meer

Onterechte boekingen op rekening-courant, wees fiscaal op uw hoede

accountancy

We merken in praktijk vaak dat bedrijfsleiders hun bankrekening en de bankrekening van de vennootschap door elkaar gebruiken. Dergelijke...

Lees Meer

Effectentaks is (helaas) eindelijk een feit

advisory

Op 1 februari 2018 is de wet inzake de effectentaks aangenomen. Sinds lange tijd pleitten bepaalde politieke partijen voor...

Lees Meer

Arbeidskaart en verblijfsvergunning: als werkgever verantwoordelijk?

advisory

Buitenlandse personen op een legale manier tewerkstellen is niet zo evident. Deze personen moeten namelijk over een geldige verblijfsvergunning...

Lees Meer

Nieuwe autofiscaliteit: Co² het doet wat met uw wagenpark

accountancy

Een groener autopark, een bewuster ecologiebeleid, minder Co² in de lucht,… Het zijn deze nobele motieven die de regering...

Lees Meer

Nieuwe afzonderlijke aanslag inzake minimumbezoldiging: the facts.

advisory

Het toekennen van een minimumbezoldiging aan minstens één bedrijfsleider is al vele jaren één van de voorwaarden om als...

Lees Meer

What’s in a name? Een geschikte handelsnaam voor uw onderneming.

advisory

Het is zover. U hebt beslist om een eigen onderneming uit de grond te stampen. Het businessplan is volledig...

Lees Meer

Finaal verrekenbeding dood en begraven.

advisory

Een finaal verrekenbeding was de clausule bij uitstek voor personen die getrouwd waren met scheiding van goederen om bij...

Lees Meer

Feitelijk samenwonen: hoe bewijzen bij inschrijving op verschillend adres

advisory

In Vlaanderen genieten feitelijk samenwonenden net als gehuwden en wettelijk samenwonenden van een lager belastingtarief bij overlijden. Gehuwde of wettelijk...

Lees Meer

Postbusvennootschap wordt steeds vaker ontmaskerd

advisory

Panama papers, paradise papers, … weinigen hebben er nog niet van  gehoord. De zogenaamde “postbusvennootschappen” zijn dagen in het...

Lees Meer

Verplichte registratie in UBO-register onder nieuwe antiwitwaswet

advisory

UBO-register, zegt u?  Het betreft een nieuw antiwitwasmiddel dat ingevoerd werd door de wet van 18 september 2017. In...

Lees Meer

Nieuwe circulaire inzake GKS geen hapklare brok voor horeca

accountancy

Op 6 november werd een circulaire (2017/C/70) gepubliceerd omtrent het geregistreerd kassasysteem (hierna GKS). Deze circulaire bevat naast een...

Lees Meer

De nieuwe innovatieaftrek stimuleert onderzoek en ontwikkeling

accountancy

Sinds 1 juli 2016 is de octrooiaftrek vervangen door de innovatieaftrek. Deze aftrek voor innovatie-inkomsten bedraagt 85%. Daarnaast werden...

Lees Meer

Versterkte Kaaimantaks: geen ontsnapping meer mogelijk

advisory

De Kaaimantaks (of: de belasting op inkomsten uit juridische constructies) wordt aangepast en versterkt. Op 28 september 2017 werd...

Lees Meer

Ruling aanvragen: waarom en hoe?

advisory

Een ruling, ook wel voorafgaandelijke beslissing genoemd, is een beslissing van de federale of regionale belastingdienst.  Dergelijke beslissing bepaalt hoe...

Lees Meer

Privégebruik elektronica minder belast in de personenbelasting

accountancy

Heel wat werkgevers stellen gratis een desktop, laptop, tablet of smartphone ter beschikking van hun werknemers. Wanneer de werknemers...

Lees Meer

Controle door werkgever van mail- en internetverkeer: a match made in hell?

audit

Mag de werkgever de elektronische berichten en het internetgebruik van de werknemer controleren?  Het antwoord is ja, maar deze...

Lees Meer

Zomerakkoord 2017 laat ook personenbelasting 2018 niet koud

accountancy

Zomerakkoord, weldra winterbesluiten De federale regering heeft tijdens de zomer 2017 een akkoord bereikt over een aantal ingrijpende fiscale maatregelen....

Lees Meer

Horizontaal toezicht of fiscale controle ‘new style’

advisory

Toezicht, gebaseerd op afspraken tussen de fiscus en uw accountant, is in Nederland reeds enige jaren mogelijk. Door het...

Lees Meer

Ontbinding van vennootschappen via gerechtelijke weg versoepeld

advisory

Sedert 12 juni 2017 is er een nieuwe procedure voor gerechtelijke ontbinding van vennootschappen.  Deze stelt striktere eisen aan vennootschappen...

Lees Meer

Beroepskosten: hoge bewijslast voor aftrekbaarheid

advisory

Een bedrijfsleider die in een villa van de vennootschap woont, klinkt niet onbekend in de oren.  Enerzijds is dit een...

Lees Meer

Generatiesprong wordt fiscaal meer aantrekkelijk (en realistischer!)

advisory

De Vlaamse regering heeft op 6 oktober 2017 beslist om de regels rond de generatieprong onder handen te nemen....

Lees Meer

De fiscale behandeling van een relatiegeschenk

accountancy

Nog even en we starten het nieuwe jaar. Als bedrijf is dit het ideale moment om uw klanten een...

Lees Meer

Visitatie door de fiscus is geen recht tot huiszoeking

advisory

Mag de fiscus zonder uw toestemming uw beroepslokalen betreden? Het fiscaal recht op visitatie staat reeds enige tijd ter discussie. In haar...

Lees Meer

Kapitaalverminderingen zullen geld kosten!

advisory

In het Zomerakkoord 2017 heeft de federale regering enkele ingrijpende fiscale veranderingen uiteengezet. Na lang wachten kondigde zij eindelijk...

Lees Meer

Een ruling bevat staatssteun: de rechtszekerheid op de helling?

advisory

De Commissie van de Europese Unie heeft in haar mededeling van 2016 duidelijk gesteld dat een ruling staatssteun kan...

Lees Meer

Aandelen verworven tijdens het huwelijk: eigen of gemeenschappelijk vermogen?

advisory

Een huwelijk brengt een aantal wettelijk opgelegde rechten en plichten met zich mee. Niet in het minst is de...

Lees Meer

Verplichte informatie op de website van ondernemers

advisory

Bent u zelfstandige of ondernemer en hebt u een eigen website, facebook-pagina of misschien nog een ander online platform...

Lees Meer

Pro deo-diensten worden onderworpen aan 21% btw

accountancy

Blijkens een bericht van de FOD Financiën zijn de pro deo-diensten van advocaten en gerechtsdeurwaarders vanaf 1 januari 2018 onderworpen...

Lees Meer

Inbreng onder het nieuwe erfrecht: een korte blik

advisory

Zoals we eerder schreven, wordt het Belgische erfrecht een nieuw jasje gehuld.  Wat nu met de inbreng van giften en...

Lees Meer

Uitkering van een onroerend goed bij vereffening fiscaal geoptimaliseerd

accountancy

Tijdens de vereffening van een vennootschap worden de bezittingen ten gelde gemaakt en de schulden aangezuiverd. Vaak blijft, naast geld in...

Lees Meer

Zeg niet zomaar formaliteit tegen een inschrijving KBO

advisory

Elke ondernemer of vennootschap moet zich verplicht inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (hierna: KBO) vóór de start van...

Lees Meer

Welke info mag u vragen aan een potentiële huurder ?

advisory

De relatie tussen huurder en verhuurder is vaak een bijzonder iets: wat mag, wat mag niet,… Net voor de Vlaamse...

Lees Meer

Erfovereenkomst: sluit een deal over uw erfenis

advisory

Het gemoderniseerde Belgische erfrecht is een feit. Helemaal nieuw is de mogelijkheid tot het sluiten van een erfovereenkomst over een...

Lees Meer

Onroerend goed aankopen via e-mail?

advisory

De aankoop van een onroerend goed is een grote stap in iemands leven. Je doet het niet elke dag...

Lees Meer

Tabula rasa in het Belgisch vennootschapsrecht!

advisory

Nog eventjes wachten, maar binnenkort zal het vennootschapsrecht er volledig anders uitzien. Ons huidig Wetboek van vennootschappen voldoet niet langer...

Lees Meer

Attest basiskennis bedrijfsbeheer naar de prullenmand

advisory

Het is bijna fin de carrière voor het attest basiskennis bedrijfsbeheer. Vanaf 1 september 2019 wordt het attest immers...

Lees Meer

Fiets en fiscaliteit: elektrisch of toch met spierkracht?

accountancy

Wat een fiets is? Dat weten we toch allemaal. De geschiedenis van de fiets bestrijkt immers ongeveer 250 jaar. Ondanks de vele...

Lees Meer

Belastinghervorming: wat staat ons allemaal te wachten?

accountancy

Er komt fiscaal schot in de zaak. De federale regering Michel I heeft een akkoord over de hervorming van de...

Lees Meer

Evenementen organiseren zonder btw

advisory

In het btw-wetboek is een vrijstelling opgenomen voor bepaalde leveringen van goederen en diensten door vzw’s uit de sociale, medische, sportieve...

Lees Meer

Verbouwing en btw: wie zegt neen tegen een besparing van 15%?

advisory

Een besparing van 15% op de kost van de verbouwing van een onroerend goed is niet niks. Het is nochtans mogelijk...

Lees Meer

Flexarbeid als oplossing voor tijdelijk meerwerk in de horeca

accountancy

Nu het zomerseizoen officieel geopend is en de horecasector haar drukste periode beleeft, is de vraag naar flexibele werkkrachten...

Lees Meer

Opletten voor mogelijke dubbele erfbelasting in Spanje

advisory

Met de zomer in het land, durven we al eens te dromen van vakantiebestemmingen naar meer exotische oorden. Misschien...

Lees Meer

Detachering in een nieuw jasje

advisory

Op 30 december 2016 zijn de nieuwe Europese regels aangaande detachering omgezet in onze Belgische sociale wetgeving. We spreken...

Lees Meer

Beroepskosten zijn aftrekbaar, ook voor u als bedrijfsleider

advisory

Het komt voor dat de fiscale administratie weigert om de beroepskosten te aanvaarden die een bedrijfsleider opneemt in de aangifte personenbelasting....

Lees Meer

Alarmbelprocedure: bestuurders ring the bell!

advisory

Wanneer het kapitaal van een nv, bvba of cvba wordt aangetast en het netto-actief onder bepaalde drempels daalt, moet de...

Lees Meer

Kwijting, niet zomaar een jaarlijkse formaliteit

advisory

Het verlenen van kwijting of décharge aan de bestuurders of zaakvoerders in een vennootschap is één van de exclusieve...

Lees Meer

Corporate governance is noodzakelijk voor elke onderneming

advisory

Goed bestuur of corporate governance, het zijn begrippen die niet onbekend zouden mogen klinken in de oren van zij...

Lees Meer

Staatsbladfraude: bestuurder of zaakvoerder als ongenode gast

audit

Het is de voorbije jaren een aantal keer in het nieuws geweest: oplichters die zichzelf met een frauduleuze publicatie...

Lees Meer

Regsol.be: de nieuwe databank bij faillissement

accountancy

Sinds 1 april 2017 zijn de schuldeisers bij faillissement van een onderneming verplicht om hun aangifte op elektronische wijze in te dienen....

Lees Meer

Crowdlending als alternatief voor lage spaarrente

accountancy

Crowdlending is verwant aan crowdfunding, ware het niet dat bij crowdfunding de investeerder participeert in het kapitaal van de ambitieuze...

Lees Meer

Burgerlijke maatschap en gesplitste inschrijving: Vlabel duwt door

advisory

In een eerdere bijdrage hebben we het standpunt van de Vlaamse Belastingdienst (hierna Vlabel) inzake de gesplitste aankoop,  nl. vruchtgebruik...

Lees Meer

Belastingkrediet voor de aangroei van eigen middelen, een opfrissing

accountancy

Het startschot is gegeven op Tax On Web voor het indienen van de aangifte personenbelasting aanslagjaar 2017. We worden rond...

Lees Meer

Voordeel alle aard voor bewoning: forfaitaire berekening ongrondwettelijk?

advisory

In een arrest van 24 mei 2016 van het Hof van Beroep te Gent werd reeds geoordeeld dat de forfaitaire...

Lees Meer

Verlegging van btw-heffing en douanerechten bij invoer: boekhoudkundige verwerking

accountancy

De Commissie voor boekhoudkundige normen bespreekt in haar advies 2017/05 de boekhoudkundige verwerking van de btw bij invoer wanneer...

Lees Meer

Aandelenopties en managementvennootschap

advisory

Werknemers en bestuurders kunnen reeds vele jaren op een fiscaal gunstige manier aandelenopties verwerven van het bedrijf waarvoor ze...

Lees Meer

Eigenhandig testament: respecteer vorm en inhoud

advisory

Testamenten zijn een gegeerd instrument om beschikkingen te treffen die verder gaan dan onze levenslijn lang is. Het eigenhandig...

Lees Meer

Huurcontract voortaan online registreren

accountancy

Sinds 1 januari 2017 kan een onderhands huurcontract (met bijlagen) online worden geregistreerd via de onlinetoepassing MyRent van de...

Lees Meer

Fiscale regularisatie in Vlaanderen: tijdelijk én uniek

advisory

Wat op federaal vlak al langer bekend is, mag op Vlaams niveau blijkbaar niet ontbreken: een fiscale regularisatie mogelijkheid. De Vlaamse overheid...

Lees Meer

De nieuwe innovatie-aftrek

advisory

Onder druk van OESO’s BEPS (“Base Erosion and Profit Shifting”)-actieplan werd de bestaande Belgische aftrek voor octrooi-inkomsten in juli 2016...

Lees Meer

Verworpen uitgaven voor bedrijfswagen met tankkaart

accountancy

Door de programmawet van 25 december 2016 worden de Belgische bedrijfswagens andermaal zwaarder belast. Dit maal door de verworpen uitgaven op firmawagens vanaf...

Lees Meer

Cadeaubonnen: boekingen en btw

accountancy

Recent werd een nieuwe Europese btw-richtlijn gepubliceerd (Richtlijn 2016/1065/EU) over de alom door handelaars aangeboden cadeaubon. Deze richtlijn zal evenwel...

Lees Meer

De elektronische factuur: hoe bewaren?

accountancy

De elektronische factuur wint steeds meer aan belang. Sinds 1 januari 2013 werden – mede dankzij de Europese Richtlijn...

Lees Meer

Klantenlisting btw: valt u onder de vrijstelling?

accountancy

Het is bijna weer zover: binnenkort moeten de btw-plichtigen hun jaarlijkse klantenlisting indienen. Toch zijn bepaalde belastingplichtigen sinds kort...

Lees Meer

Levensverzekering op twee hoofden

advisory

Heel wat echtgenoten sluiten een levensverzekering af waarbij in de verzekeringspolis wordt bepaald dat het overlijdenskapitaal wordt uitgekeerd aan...

Lees Meer

Vrijwilligerswerk: over (niet) belastbare vergoedingen en rsz

advisory

Vrijwilligerswerk vormt het warme hart van de gemeenschap. Het is mooi om te weten dat er steeds mensen zijn...

Lees Meer

Aansprakelijkheid van een aannemer, wat bij vereffening?

advisory

In navolging van de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek geldt voor aannemers, onderaannemers en architecten een tienjarige aansprakelijkheid...

Lees Meer

Student-zelfstandige: nieuw statuut gaat van start in 2017

advisory

De geboorte van een nieuw sociaal statuut is een feit: dat van de student-zelfstandige. Vanaf 1 januari 2017 kunnen...

Lees Meer

Interne meerwaarden bij inbreng van aandelen, wat bij een verkoop?

advisory

Met de programmawet van 25 december 2016 werden opnieuw enkele belangrijke wijzigingen ingevoerd op fiscaal vlak. Een van de...

Lees Meer

Uitzonderlijke resultaten geschrapt uit jaarrekening

accountancy

De uitzonderlijke resultaten worden niet langer als een afzonderlijke rubriek in de resultatenrekening weergegeven. Voortaan worden zij als niet-recurrente resultaten...

Lees Meer

Nog een boekhoudkundige ruling graag

accountancy

Sinds 30 december 2016 kunnen er naast fiscale rulings nu ook boekhoudkundige rulings worden aangevraagd. Het Wetboek van economisch...

Lees Meer

Kwartaalvoorschotten btw verdwijnen

accountancy

Vanaf 1 april 2017 zijn belastingplichtigen niet langer verplicht om kwartaalvoorschotten op de btw te betalen. Hierna een woordje uitleg....

Lees Meer

Privé-parkings: zijn ze echt privaat en kan ik hier tegen optreden?

advisory

U bent uitbater van een bloeiende zaak en daarom hebt u geïnvesteerd in een ruime privé-parking voor uw cliënteel....

Lees Meer

Alternatieve verloning: bonus voor diensten aan huis

accountancy

Gelet op de zware belasting op arbeid in België gaan meer en meer werknemers op zoek naar alternatieve verloning...

Lees Meer

De KMO-portefeuille voor professioneel advies

advisory

Doe een beroep op aternio voor professioneel advies en krijg tot 40% van de kostprijs terugbetaald via de KMO-portefeuille!...

Lees Meer

Participatievoorwaarde en erfbelasting

advisory

Wie aandelen van een vennootschap erft, kan onder bepaalde voorwaarden genieten van een vlak tarief van 3 % erfbelasting voor de...

Lees Meer

Gewijzigde voorstelling van bestellingen in uitvoering

accountancy

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen bespreekt de gewijzigde presentatie in de balans van de bestellingen in uitvoering (CBN-Advies 2016/14). Onder...

Lees Meer

Wanneer verjaart mijn factuur?

advisory

U heeft het misschien ook al meegemaakt. Jaren na datum ontvangt u plots nog een factuur van uw leverancier....

Lees Meer

Schenking onder opschortende termijn of voorwaarde

advisory

Wie een schenking doet, heeft meestal de bedoeling de geschonken goederen onmiddellijk te laten overgaan naar het vermogen van...

Lees Meer

Micromodel van de jaarrekening voor microvennootschappen

accountancy

Voor de boekjaren die aanvangen vanaf 1 januari 2016 moeten ondernemingen bij de neerlegging gebruik maken van de nieuwe...

Lees Meer

Korting-contant: beloning voor trouwe klanten

accountancy

Als ondernemer wilt u uw klanten aansporen om uw facturen snel te betalen. De korting-contant (korting voor contante betaling)...

Lees Meer

De tak 21 of tak 23 in de maatschap

advisory

Burgerlijke maatschappen zijn ondertussen een regelmatig terugkerend fenomeen binnen estate planning. Ook een beleggingsverzekering (tak 21 of tak 23) is binnen...

Lees Meer

Bedingen van aanwas en tontine

advisory

Heeft u ooit al eens van een beding van aanwas gehoord? Is een beding van aanwas hetzelfde als een...

Lees Meer

Terugbetaling kosten eigen aan de werkgever

accountancy

Een kost eigen aan de werkgever is een kost die door een natuurlijk persoon (werknemer/bedrijfsleider) ten laste wordt genomen...

Lees Meer

Participatievoorwaarde bij een familiale vennootschap en erfbelasting

advisory

Wie aandelen van een vennootschap erft, kan onder bepaalde voorwaarden genieten van een vlak tarief van 3 % erfbelasting voor de...

Lees Meer

Bankrekeningen in onverdeeldheid: let op bij overlijden

advisory

Tijdens ons leven willen we iets moois uitbouwen: huisje, tuintje, kindje, … Daarnaast bouwen we graag ook aan onze spaarpot...

Lees Meer

Waardering vruchtgebruik: nieuwe waarderingsmethode

advisory

Ontwerp rulingaanvraag Sinds kort kan u op de website van de Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (hierna: “Rulingcommissie”) een...

Lees Meer

De gewone investeringsaftrek van onder het stof gehaald

accountancy

De Belgische economie moet het hebben van zijn KMO’s. Zij zijn en blijven de drijfveer van onze economie. Het...

Lees Meer

VZW: basisprincipes voor opstart en boekhouding

accountancy

De vereniging zonder winstoogmerk, afgekort “vzw”, is een fijn staaltje maatwerk. Enerzijds valt zij onder de Wet van 27 juni...

Lees Meer

Dubbelstructuur maatschap en stichting: kaaimantaks loert

advisory

In zijn voorafgaande beslissing van 22 december 2015 heeft de Dienst Voorafgaande Beslissingen zich voor eerst uitgesproken over de toepassing...

Lees Meer

Verrekening van buitenlandse erfbelasting

advisory

In de huidige gemondialiseerde wereld komt het meer en meer voor dat het vermogen van Belgische rijksinwoners verspreid is...

Lees Meer

Zorgvolmacht: om te leven zonder zorgen

advisory

De zorgvolmacht is in het leven geroepen met ingang vanaf 1 september 2014 toch blijft het een relatief onbekend...

Lees Meer

Uitkering van een dividend: wat kost dat?

advisory

Als vennoot die de meerderheid van de aandelen in handen heeft van uw BVBA, beslist u een dividend uit...

Lees Meer

Sparen voor kleinkinderen

advisory

Soms willen grootouders, meters en peters geld opzij zetten voor hun kleine oogappels. Dit kan door te sparen op een gereglementeerde spaarrekening waarbij...

Lees Meer

Vlaamse ruling: een stand van zaken

advisory

Sinds midden augustus 2015 kan een ruling worden aangevraagd bij de rulingdienst van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). Hoog tijd...

Lees Meer

Reclame op auto volledig aftrekbaar!

advisory

Goed nieuws voor bedrijven die reclame willen maken door hun wagens te beletteren met de bedrijfsnaam of door hun wagens volledig...

Lees Meer

Sterfhuisclausule, wat kan er nog?

advisory

In de rechtsleer is er al veel inkt gevloeid over de zogenaamde sterfhuisclausule. Het gaat om een beding in een huwelijkscontract...

Lees Meer

Schenken aan minderjarige kinderen, wat met de gevolgen?

advisory

Ouders die hun kinderen willen begiftigen zijn vaak bezorgd over de risico’s en de gevolgen die verbonden zijn aan...

Lees Meer

Fiscus heeft ook toegang tot gegevens in de cloud

accountancy

Naar jaarlijkse gewoonte werd net voor het zomerreces een Programmawet aangenomen met heel wat nieuwe fiscale maatregelen. De nieuwe...

Lees Meer

Wanneer heeft mijn onderneming een vaste inrichting?

advisory

In een internationale context is het belangrijk om te weten of uw onderneming in een andere verdragsstaat een zogenaamde...

Lees Meer

Wie is de uiteindelijke begunstigde van een vzw?

advisory

De basis van deze vraag is terug te vinden in de Anti-Witwaswetgeving van 11 januari 1993. Deze wet bepaalt...

Lees Meer

Transfer Pricing & BEPS: first approach

advisory

Het bedrijfsleven wordt met de dag internationaler. Ondernemingen opereren vaak in verschillende landen voor het ontwerp, de productie, de opslag,...

Lees Meer

Individuele controle -en onderzoeksbevoegdheid: wat en hoe?

audit

Wat is de individuele controle -en onderzoeksbevoegdheid? Stelt u zich even de volgende situatie voor: aangemoedigd door de fiscale gunstmaatregelen...

Lees Meer

Vruchtgebruik en vennootschap: rulingcommissie deelt visie

advisory

Sinds kort publiceert de rulingcommissie ook ontwerpen van rulingaanvragen. De bedoeling is om toekomstige aanvragers een leidraad te bieden bij de...

Lees Meer

Deeleconomie: nieuw wetgevend kader

advisory

In een vorige bijdrage gaven we reeds aan dat deeleconomie booming business is. Omtrent de fiscaliteit rezen echter nog heel wat vragen. Daar...

Lees Meer

Lidgelden vzw’s onderworpen aan btw?

advisory

Voor vzw’s zijn lidgelden vaak een van de belangrijkste financieringsbronnen. Door de betaling van lidgeld kunnen de leden genieten...

Lees Meer

Inbreng van een goed in een huwgemeenschap

advisory

Sinds de invoering van een Vlaamse dienst voor voorafgaande beslissingen heeft deze dienst zich al verscheidene malen mogen buigen...

Lees Meer

Financiële striptease: wat ziet de fiscus?

audit

“Transparantie. Transparantie. Transparantie.” Het is de mantra in een tijd waarin de strijd tegen schadelijke belastingcompetitie alsmaar belangrijker wordt. Het is...

Lees Meer

Pop-ups: huur van korte duur

advisory

Pop-upwinkels en –restaurants, we zien ze meer en meer in het straatbeeld. Tot voor kort bestonden geen specifieke juridische...

Lees Meer

Familiebedrijven en Vlaamse fiscaliteit

advisory

Bij de inschrijving van de gunstregeling voor de overdracht van familiebedrijven in de nieuwe Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) begin 2015 , werd...

Lees Meer

Vaste vertegenwoordiger bij een vennootschap

advisory

Wanneer een vennootschap wordt benoemd tot bestuurder of zaakvoerder in een andere vennootschap dan moeten een aantal formaliteiten in...

Lees Meer

Grootte van de vennootschap: fiscale gevolgen

accountancy

Zoals reeds in een eerdere bijdrage besproken zijn de criteria inzake grootte van de vennootschap gewijzigd. Klein zijn kan echter...

Lees Meer

Duolegaten – fiscale optimalisatie of toch nog in dubio?

advisory

Duolegaten “zijn in” omwille van hun fiscaal gunstige gevolgen. Toch rijzen er nog vaak vragen. Zoals: wat is nu ook...

Lees Meer

Leden van de vzw: what’s in a name?

advisory

Het oprichten van een vzw is een fijn staaltje maatwerk. De grondige uitwerking van het prille begin is belangrijk, vooraleer de vzw...

Lees Meer

Gesplitste aankoop van onroerend goed

advisory

Over de gesplitste aankoop of inschrijving is de voorbije jaren al heel wat inkt gevloeid. Het gaat concreet om de...

Lees Meer

Verzekeringsgift: Vlabel taxeert met erfbelasting

advisory

Op advies van uw huisbankier heeft u een deel van uw vermogen geïnvesteerd in een spaar en/of beleggingsverzekering (tak...

Lees Meer

btw-eenheid, ook voor u de oplossing?

advisory

Vanaf 1 juni 2016 zijn vennootschappen-bestuurders btw-plichtig. Dit betekent dat er op de bestuurdersvergoedingen 21% btw moet worden aangerekend. In...

Lees Meer

Schenking van een rekening-courant

advisory

Heel wat vennoten of bedrijfsleiders van een KMO hebben de volgende situatie wel eens meegemaakt. De vennootschap die hij...

Lees Meer

Consortium: groottecriteria en consolidatieplicht

accountancy

Een vennootschap die tot een consortium behoort, zal bij het opmaken van de jaarrekening in eerste instantie steeds tot...

Lees Meer

Verhoogde investeringsaftrek voor digitale investeringen

advisory

Voor aanslagjaar 2016 heeft de fiscale wetgever een nieuwe soort investering toegevoegd aan de lijst van investeringen die recht...

Lees Meer

autodelen: fiscaal voor-delig?

advisory

U kan er niet omheen: een auto kost handenvol geld. Denk maar aan belastingen, verzekeringen, onderhoudskosten, brandstofkosten en de...

Lees Meer

Herhaalde niet-betaling btw: toch niet altijd in fout?

advisory

Indien een vennootschap haar verplichtingen inzake betaling van btw niet nakomt, bepaalt de fiscale wetgeving (art.93undecies C WBTW) dat...

Lees Meer

Schenking met voorbehoud van vruchtgebruik belast

advisory

Iedereen die vandaag met vermogensplanning bezig is, werd begin april met verstomming geslagen. Een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik van gelden en...

Lees Meer

Klantenevent met hapjes en drankjes: receptiekosten of publiciteitskosten?

advisory

U wenst een klantenevent te organiseren in uw bedrijf met de nodige hapjes en drankjes. Kan u deze kosten...

Lees Meer

Miserietaks voor ex-partners versoepeld

advisory

De zogenaamde miserietaks, zeg maar het verlaagd verdeelrecht bij echtscheiding of bij beëindiging van de wettelijke samenwoning, bedraagt in Vlaanderen...

Lees Meer

Bezwaarschrift indienen via e-mail

advisory

De fiscale administratie aanvaardt eindelijk dat een bezwaarschrift ook per e-mail of fax kan worden ingediend. Dit blijkt uit een...

Lees Meer

Finaal verrekenbeding: fiscus lijkt de strijd te verliezen

advisory

Sinds jaar en dag richt de fiscus haar pijlen op het fiscaal verrekenbeding. De belastingadministratie kan immers moeilijk verkroppen dat...

Lees Meer

Vaarwel Eurovignet, welkom kilometerheffing!

advisory

Het is bijna zover. Vanaf 1 april 2016 wordt de kilometerheffing ingevoerd in België. Hoog tijd voor een kort...

Lees Meer

BTW voor bestuurders-rechtspersonen : opnieuw uitstel

advisory

De opheffing van de keuzemogelijkheid voor bestuurders-, zaakvoerders- en vereffenaars-rechtspersonen, om hun prestaties al dan niet aan BTW te...

Lees Meer

Fiscale controle: nieuwe regionale en landelijke organisatie

audit

Er waait een organisatorische wind doorheen de Belgische fiscale administratie en dat heeft zijn impact op de fiscale controle....

Lees Meer

De ‘uitgestelde werking’ bij kleine-en microvennootschappen

accountancy

In een vorig artikel werden de (gewijzigde en nieuwe) criteria toegelicht waaraan moet voldaan zijn om als kleine- of...

Lees Meer

Familiale holding en waardering

advisory

Welke waarde kleeft aan de aandelen van een familiale holding binnen de context van de fiscale gunstregeling voor familiale vennootschappen...

Lees Meer

Onrechtmatig verkregen en gebruikt bewijs: fiscaal dynamiet

advisory

Het Hof van Justitie heeft in een nieuw mijlpaalarrest korte metten gemaakt met het zogenaamde fiscale Antigoon-arrest van 22 mei...

Lees Meer

Uw vennootschap: groot, klein of micro ?

accountancy

De omzetting van de Europese Accountancyrichtlijn naar Belgisch recht heeft zo zijn gevolgen voor de kwalificatie van een Belgische...

Lees Meer

Managementprestaties, hoe bewijs ik ze?

advisory

Het Hof van Cassatie heeft zich in arrest van 15 oktober 2015 nogmaals gebogen over de aftrekbaarheid van vergoedingen...

Lees Meer

Niet-concurrentiebeding kan door rechter worden gematigd

advisory

“Eenieder heeft de vrijheid om de handel, het beroep, de kunst of ambacht uit te oefenen die hem goed...

Lees Meer

Schenkingspiramide: hulpmiddel bij vermogensplanning

advisory

Herkent u zich in de volgende situatie? U overweegt een deel van uw roerend vermogen te schenken aan uw...

Lees Meer

Vraag om inlichtingen: meewerken of zwijgen?

accountancy

Stel dat u naar aanleiding van een fiscale controle een vraag om inlichtingen krijgt van de fiscus. Bent u...

Lees Meer

Buitenlands onroerend goed, wat met de buitenlandse belasting bij overlijden?

advisory

Stel dat u met uw spaargeld een buitenlands onroerend goed wilt aankopen. De bedoeling van deze aankoop is niet zozeer...

Lees Meer

Zetelverplaatsing van vennootschappen: wie, waar en hoe?

accountancy

De statutaire bepalingen van een vennootschap vermelden vaak dat “de maatschappelijke zetel van de vennootschap verplaatst kan worden, bij eenvoudig...

Lees Meer

Kaaimantaks laat zijn tanden zien

advisory

Met ingang van 1 januari 2015 werd in België de zogenaamde kaaimantaks ingevoerd. Deze belasting heeft tot doel de...

Lees Meer

Conventioneel beding van terugkeer versus wettelijke terugkeer

advisory

Stelt u zich volgende situatie even voor: u heeft net aan uw dochter een mooie som geld geschonken om haar een...

Lees Meer

Stichting, op zijn Nederlands of toch op zijn Belgisch ?

advisory

Niemand blijft eeuwig leven. De opvolging in het familiebedrijf is dan ook een probleem waar elke bedrijfsleider eens mee...

Lees Meer

Bestuursbezoldigingen: impliciete of expliciete goedkeuring

advisory

Over bestuursbezoldigingen kan een boom worden opgezet. Zo ook wanneer de statuten van de vennootschap vermelden dat “de mandaten...

Lees Meer

Wederbeleggingstermijn gespreide taxatie: datum compromis telt

advisory

Volgens de bepalingen opgenomen in artikel 47 WIB’92 kunnen bepaalde meerwaarden, mits wederbelegging, genieten van het stelsel van de gespreide...

Lees Meer

Flexi-jobs: gunstmaatregel voor horeca

accountancy

Horecazaken kunnen vanaf 1 december 2015 gebruik maken van flexi-jobs en van meer en goedkopere overuren.

Lees Meer

Aankoop van een onroerend goed bestemd voor verkoop

accountancy

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen bespreekt de situatie waarbij een vennootschap een onroerend goed aankoopt met het doel dit opnieuw te...

Lees Meer

Schenking van onroerende goederen – Vlaamse gunstregimes

advisory

In een eerdere bijdrage gingen we al  in op de verlaging van de schenkbelasting voor onroerende goederen. De ingrijpende...

Lees Meer

Kleine onderneming én btw – opteer voor 15 december 2015

accountancy

Vanaf 1 januari 2016 wordt de btw-drempel inzake kleine ondernemingen opgetrokken van 15.000 euro naar 25.000 euro.

Lees Meer

Bestuurders-rechtspersonen en btw – uitstel tot 1 april 2016

accountancy

Bestuurders, zaakvoerders of vereffenaars van een vennootschap die hun mandaat uitoefenen middels een rechtspersoon genieten tot op vandaag van...

Lees Meer

Bijzondere liquidatiereserve aanslagjaar 2014 doe het nu al !

advisoryaudit

Bij Programmawet van 19 december 2014  werd voor KMO’s een regime ingevoerd om  de winst na belasting van het afgesloten boekjaar...

Lees Meer

aternio is nu ook een merk

advisory

Om onze naam en onze diensten op een nog krachtigere en onderscheidende wijze in de markt te zetten is aternio sinds...

Lees Meer

Schenking van onroerende goederen in Vlaanderen

advisory

Sinds jaar en dag zijn de tarieven voor een schenking van onroerende goederen in Vlaanderen, en bij uitbreiding in...

Lees Meer

Ontsnappen aan de aanslag geheim commissieloon

advisory

De bijzondere aanslag bij geheim commissieloon is sinds de Programmawet van 19 december 2014 verlaagd van 309 % naar 103...

Lees Meer

Transfer Pricing – België beraadt zich: implementatie verplichte documentatie

advisory

In juli 2013 werkte de OESO een plan uit dat agressieve belastingplanning of -ontduiking op internationaal niveau moet tegengaan....

Lees Meer

Register voor huwelijksovereenkomsten

advisory

Testamenten worden al geruime tijd opgeslagen in een speciaal daartoe bestemd centraal register, het zogenaamde Centraal Register van Testamenten. De...

Lees Meer

Elektrische wagens: ook voor u een opportuniteit?

advisory

Elektrische wagens, ondanks het vaak hoge prijskaartje, zien we ze meer en meer in ons straatbeeld. In België wordt...

Lees Meer

Klein beschrijf, wat is er gewijzigd ?

advisory

Bij aankoop onder klein beschrijf wordt het normale mutatierecht van 10% verlaagd naar 5%. Het best bekende voorbeeld daarvan is...

Lees Meer

Vooruitbetaalde kosten nog steeds ineens aftrekbaar

accountancy

Beroepskosten die betrekking hebben op de toekomst kunnen fiscaal toch worden afgetrokken van het belastbaar resultaat in het jaar...

Lees Meer

Private stichting: instrument van vermogensplanning

advisory

Een private stichting is een juridische structuur waarin een vermogen kan worden ondergebracht ter verwezenlijking van een bepaald belangeloos...

Lees Meer

Fiscaal domicilie, wat zijn de criteria ?

advisory

In een zaak voor het Hof van Beroep te Gent (arrest dd. 16 juni 2015) werd de vraag gesteld...

Lees Meer

Vlaamse rulingdienst: op weg naar fiscale zekerheid?

advisory

De gevolgen van de zesde staatshervorming zijn in Vlaanderen tot op de dag van vandaag nog steeds voelbaar. De inschrijving van...

Lees Meer

Bedrijfswagen en solidariteitsbijdrage

accountancy

Dat de overheidsinstanties volop bezig zijn met het digitaliseren van data en het koppelen van allerhande databases is bekend. ...

Lees Meer

Financieel plan en het belang ervan

advisory

Als een nieuwe vennootschap wordt opgericht, dan rust op de oprichters van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de wettelijke...

Lees Meer

Huwelijkscontract: wijzigen is eenvoudig

advisory

1. Nut van het huwelijkscontract Het huwelijkscontract is een notariële akte waarin toekomstige echtgenoten hun huwelijksvermogensstelsel bepalen, specifiek de afspraken om...

Lees Meer

Misbruik van vennootschapsgoederen: inbreuk door onthouding

audit

Het Belgisch Strafwetboek bevat met art. 492bis Sw. een verbodsbepaling aangaande het misbruik van vennootschapsgoederen. Er is sprake van...

Lees Meer

Cateringkosten bij publicitaire activiteiten: btw aftrekbaar

accountancy

Volgens een recente beslissing van de btw-administratie mag de btw op cateringkosten in aftrek worden genomen wanneer deze kosten...

Lees Meer

Terbeschikkingstelling van opslagruimten en btw

accountancy

De Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB, Rulingcommissie) heeft in een ruling gesteld dat het zinvoller is om de 10%-drempel te...

Lees Meer

Niet geregistreerde schenkingen – valkuil van de erfbelasting

advisory

Wat zijn niet geregistreerde schenkingen ? Schenkingen van roerende en onroerende goederen dienen in principe steeds notarieel verleden te...

Lees Meer

Frans tweede verblijf aangeven op basis van ‘valeur locative’

advisory

Overeenkomstig het Wetboek Inkomstenbelasting moet het inkomen van een niet-verhuurd onroerend goed dat in het buitenland gelegen is in de personenbelasting...

Lees Meer

Winwinlening enkel voor Vlaamse ondernemingen

accountancy

De laatste fiscale steunmaatregel van het ‘aanmoedigingspakket’ voor starters betreft de winwinlening toegestaan aan een Vlaamse KMO of zelfstandige met een...

Lees Meer

Algemene voorwaarden: kleine lettertjes met een groot belang voor uw onderneming

advisory

Welk beeld roept de term “algemene voorwaarden” bij u op? Is het dat van de grote onderneming die via...

Lees Meer

Hoofdelijke aansprakelijkheid bouwheer voor fiscale en sociale schulden

advisory

In het kader van de strijd tegen de sociale en fiscale fraude werd het regime van de hoofdelijke aansprakelijkheid...

Lees Meer

Vrijstelling van intresten bij crowdfunding voor starters

accountancy

Een manier om kapitaal bij elkaar te sprokkelen als starter is beroep doen op een erkend crowdfunding platform. Crowdfunding...

Lees Meer

Waarderingsregels wijzigen, mag dat zomaar ?

accountancy

Waarderingsregels zijn de regels of afspraken die elke vennootschap maakt omtrent het bepalen en het aanpassen van de waarde...

Lees Meer

Factuurfraude: een hardnekkig probleem

audit

Factuurfraude is een oud maar daarom niet minder hardnekkig probleem, niet alleen in België maar ook in het buitenland. Deze...

Lees Meer

Starters krijgen gedeeltelijke vrijstelling doorstorting van bedrijfsvoorheffing

accountancy

Deze incentive is gericht op de startup (eenmanszaak of vennootschap) die werknemers tewerkstelt en maakt deel uit van een groter...

Lees Meer

Mag fiscus computerbestanden zonder toestemming kopiëren ?

advisory

In twee vonnissen van 6 februari 2015 heeft de rechtbank te Leuven beslist dat de fiscus bij een fiscale controle...

Lees Meer

Tax shelter voor startende ondernemingen

accountancy

Er wordt een federale belastingvermindering, een zogenaamde tax shelter,  voorzien in de personenbelasting en in de belasting niet-inwoners voor personen...

Lees Meer

Fiscale steunmaatregelen voor starters

accountancy

Starters hebben bij aanvang van hun onderneming meestal nood aan bijkomende financiële middelen om hun droom te kunnen realiseren. Aankloppen...

Lees Meer
Bekijk alle berichten
 

Over aternio

aternio staat voor passie. Passie voor u. Elke dag opnieuw. aternio levert u het allerbeste op het gebied van accountancy, audit en assurance, tax, legal en estate planning.

Meer over aternio
×

aternio Brussel

Adres

Pegasuslaan 5
B-1831 Diegem

Tel

+32 ­(0)2 ­709 ­20 ­20

×

aternio Hamme

Adres

Zwaarveld 41d
B-9220 Hamme

Tel

+32 ­(0)52 ­47 ­82 ­41

×

aternio Antwerpen

Adres

Mechelsesteenweg 271/1.1
2018 Antwerpen (Berchem)

Tel

+32 ­(0)3 ­454 ­30 ­00