aternio

aternio intro

News & Events

Aandelenopties en managementvennootschap

advisory

Werknemers en bestuurders kunnen reeds vele jaren op een fiscaal gunstige manier aandelenopties verwerven van het bedrijf waarvoor ze...

Lees Meer

Eigenhandig testament: respecteer vorm en inhoud

advisory

Testamenten zijn een gegeerd instrument om beschikkingen te treffen die verder gaan dan onze levenslijn lang is. Het eigenhandig...

Lees Meer

Huurcontract voortaan online registreren

accountancy

Sinds 1 januari 2017 kan een onderhands huurcontract (met bijlagen) online worden geregistreerd via de onlinetoepassing MyRent van de...

Lees Meer

Aandelenopties en managementvennootschap

advisory

Werknemers en bestuurders kunnen reeds vele jaren op een fiscaal gunstige manier aandelenopties verwerven van het bedrijf waarvoor ze...

Lees Meer

Eigenhandig testament: respecteer vorm en inhoud

advisory

Testamenten zijn een gegeerd instrument om beschikkingen te treffen die verder gaan dan onze levenslijn lang is. Het eigenhandig...

Lees Meer

Huurcontract voortaan online registreren

accountancy

Sinds 1 januari 2017 kan een onderhands huurcontract (met bijlagen) online worden geregistreerd via de onlinetoepassing MyRent van de...

Lees Meer

Fiscale regularisatie in Vlaanderen: tijdelijk én uniek

advisory

Wat op federaal vlak al langer bekend is, mag op Vlaams niveau blijkbaar niet ontbreken: een fiscale regularisatie mogelijkheid. De Vlaamse overheid...

Lees Meer

De nieuwe innovatie-aftrek

advisory

Onder druk van OESO’s BEPS (“Base Erosion and Profit Shifting”)-actieplan werd de bestaande Belgische aftrek voor octrooi-inkomsten in juli 2016...

Lees Meer

Verworpen uitgaven voor bedrijfswagen met tankkaart

accountancy

Door de programmawet van 25 december 2016 worden de Belgische bedrijfswagens andermaal zwaarder belast. Dit maal door de verworpen uitgaven op firmawagens vanaf...

Lees Meer

Cadeaubonnen: boekingen en btw

accountancy

Recent werd een nieuwe Europese btw-richtlijn gepubliceerd (Richtlijn 2016/1065/EU) over de alom door handelaars aangeboden cadeaubon. Deze richtlijn zal evenwel...

Lees Meer

De elektronische factuur: hoe bewaren?

accountancy

De elektronische factuur wint steeds meer aan belang. Sinds 1 januari 2013 werden – mede dankzij de Europese Richtlijn...

Lees Meer

Klantenlisting btw: valt u onder de vrijstelling?

accountancy

Het is bijna weer zover: binnenkort moeten de btw-plichtigen hun jaarlijkse klantenlisting indienen. Toch zijn bepaalde belastingplichtigen sinds kort...

Lees Meer

Levensverzekering op twee hoofden

advisory

Heel wat echtgenoten sluiten een levensverzekering af waarbij in de verzekeringspolis wordt bepaald dat het overlijdenskapitaal wordt uitgekeerd aan...

Lees Meer

Vrijwilligerswerk: over (niet) belastbare vergoedingen en rsz

advisory

Vrijwilligerswerk vormt het warme hart van de gemeenschap. Het is mooi om te weten dat er steeds mensen zijn...

Lees Meer

Aansprakelijkheid van een aannemer, wat bij vereffening?

advisory

In navolging van de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek geldt voor aannemers, onderaannemers en architecten een tienjarige aansprakelijkheid...

Lees Meer

Student-zelfstandige: nieuw statuut gaat van start in 2017

advisory

De geboorte van een nieuw sociaal statuut is een feit: dat van de student-zelfstandige. Vanaf 1 januari 2017 kunnen...

Lees Meer

Interne meerwaarden bij inbreng van aandelen, wat bij een verkoop?

advisory

Met de programmawet van 25 december 2016 werden opnieuw enkele belangrijke wijzigingen ingevoerd op fiscaal vlak. Een van de...

Lees Meer

Uitzonderlijke resultaten geschrapt uit jaarrekening

accountancy

De uitzonderlijke resultaten worden niet langer als een afzonderlijke rubriek in de resultatenrekening weergegeven. Voortaan worden zij als niet-recurrente resultaten...

Lees Meer

Nog een boekhoudkundige ruling graag

accountancy

Sinds 30 december 2016 kunnen er naast fiscale rulings nu ook boekhoudkundige rulings worden aangevraagd. Het Wetboek van economisch...

Lees Meer

Kwartaalvoorschotten btw verdwijnen

accountancy

Vanaf 1 april 2017 zijn belastingplichtigen niet langer verplicht om kwartaalvoorschotten op de btw te betalen. Hierna een woordje uitleg....

Lees Meer

Privé-parkings: zijn ze echt privaat en kan ik hier tegen optreden?

advisory

U bent uitbater van een bloeiende zaak en daarom hebt u geïnvesteerd in een ruime privé-parking voor uw cliënteel....

Lees Meer

Alternatieve verloning: bonus voor diensten aan huis

accountancy

Gelet op de zware belasting op arbeid in België gaan meer en meer werknemers op zoek naar alternatieve verloning...

Lees Meer

De KMO-portefeuille voor professioneel advies

advisory

Doe een beroep op aternio voor professioneel advies en krijg tot 40% van de kostprijs terugbetaald via de KMO-portefeuille!...

Lees Meer

Participatievoorwaarde en erfbelasting

advisory

Wie aandelen van een vennootschap erft, kan onder bepaalde voorwaarden genieten van een vlak tarief van 3 % erfbelasting voor de...

Lees Meer

Gewijzigde voorstelling van bestellingen in uitvoering

accountancy

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen bespreekt de gewijzigde presentatie in de balans van de bestellingen in uitvoering (CBN-Advies 2016/14). Onder...

Lees Meer

Wanneer verjaart mijn factuur?

advisory

U heeft het misschien ook al meegemaakt. Jaren na datum ontvangt u plots nog een factuur van uw leverancier....

Lees Meer

Schenking onder opschortende termijn of voorwaarde

advisory

Wie een schenking doet, heeft meestal de bedoeling de geschonken goederen onmiddellijk te laten overgaan naar het vermogen van...

Lees Meer

Micromodel van de jaarrekening voor microvennootschappen

accountancy

Voor de boekjaren die aanvangen vanaf 1 januari 2016 moeten ondernemingen bij de neerlegging gebruik maken van de nieuwe...

Lees Meer

Korting-contant: beloning voor trouwe klanten

accountancy

Als ondernemer wilt u uw klanten aansporen om uw facturen snel te betalen. De korting-contant (korting voor contante betaling)...

Lees Meer

De tak 21 of tak 23 in de maatschap

advisory

Burgerlijke maatschappen zijn ondertussen een regelmatig terugkerend fenomeen binnen estate planning. Ook een beleggingsverzekering (tak 21 of tak 23) is binnen...

Lees Meer

Bedingen van aanwas en tontine

advisory

Heeft u ooit al eens van een beding van aanwas gehoord? Is een beding van aanwas hetzelfde als een...

Lees Meer

Terugbetaling kosten eigen aan de werkgever

accountancy

Een kost eigen aan de werkgever is een kost die door een natuurlijk persoon (werknemer/bedrijfsleider) ten laste wordt genomen...

Lees Meer

Participatievoorwaarde bij een familiale vennootschap en erfbelasting

advisory

Wie aandelen van een vennootschap erft, kan onder bepaalde voorwaarden genieten van een vlak tarief van 3 % erfbelasting voor de...

Lees Meer

Bankrekeningen in onverdeeldheid: let op bij overlijden

advisory

Tijdens ons leven willen we iets moois uitbouwen: huisje, tuintje, kindje, … Daarnaast bouwen we graag ook aan onze spaarpot...

Lees Meer

Waardering vruchtgebruik: nieuwe waarderingsmethode

advisory

Ontwerp rulingaanvraag Sinds kort kan u op de website van de Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (hierna: “Rulingcommissie”) een...

Lees Meer

De gewone investeringsaftrek van onder het stof gehaald

accountancy

De Belgische economie moet het hebben van zijn KMO’s. Zij zijn en blijven de drijfveer van onze economie. Het...

Lees Meer

VZW: basisprincipes voor opstart en boekhouding

accountancy

De vereniging zonder winstoogmerk, afgekort “vzw”, is een fijn staaltje maatwerk. Enerzijds valt zij onder de Wet van 27 juni...

Lees Meer

Dubbelstructuur maatschap en stichting: kaaimantaks loert

advisory

In zijn voorafgaande beslissing van 22 december 2015 heeft de Dienst Voorafgaande Beslissingen zich voor eerst uitgesproken over de toepassing...

Lees Meer

Verrekening van buitenlandse erfbelasting

advisory

In de huidige gemondialiseerde wereld komt het meer en meer voor dat het vermogen van Belgische rijksinwoners verspreid is...

Lees Meer

Zorgvolmacht: om te leven zonder zorgen

advisory

De zorgvolmacht is in het leven geroepen met ingang vanaf 1 september 2014 toch blijft het een relatief onbekend...

Lees Meer

Uitkering van een dividend: wat kost dat?

advisory

Als vennoot die de meerderheid van de aandelen in handen heeft van uw BVBA, beslist u een dividend uit...

Lees Meer

Sparen voor kleinkinderen

advisory

Soms willen grootouders, meters en peters geld opzij zetten voor hun kleine oogappels. Dit kan door te sparen op een gereglementeerde spaarrekening waarbij...

Lees Meer

Vlaamse ruling: een stand van zaken

advisory

Sinds midden augustus 2015 kan een ruling worden aangevraagd bij de rulingdienst van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). Hoog tijd...

Lees Meer

Reclame op auto volledig aftrekbaar!

advisory

Goed nieuws voor bedrijven die reclame willen maken door hun wagens te beletteren met de bedrijfsnaam of door hun wagens volledig...

Lees Meer

Sterfhuisclausule, wat kan er nog?

advisory

In de rechtsleer is er al veel inkt gevloeid over de zogenaamde sterfhuisclausule. Het gaat om een beding in een huwelijkscontract...

Lees Meer

Schenken aan minderjarige kinderen, wat met de gevolgen?

advisory

Ouders die hun kinderen willen begiftigen zijn vaak bezorgd over de risico’s en de gevolgen die verbonden zijn aan...

Lees Meer

Fiscus heeft ook toegang tot gegevens in de cloud

accountancy

Naar jaarlijkse gewoonte werd net voor het zomerreces een Programmawet aangenomen met heel wat nieuwe fiscale maatregelen. De nieuwe...

Lees Meer

Wanneer heeft mijn onderneming een vaste inrichting?

advisory

In een internationale context is het belangrijk om te weten of uw onderneming in een andere verdragsstaat een zogenaamde...

Lees Meer

Wie is de uiteindelijke begunstigde van een vzw?

advisory

De basis van deze vraag is terug te vinden in de Anti-Witwaswetgeving van 11 januari 1993. Deze wet bepaalt...

Lees Meer

Transfer Pricing & BEPS: first approach

advisory

Het bedrijfsleven wordt met de dag internationaler. Ondernemingen opereren vaak in verschillende landen voor het ontwerp, de productie, de opslag,...

Lees Meer

Individuele controle -en onderzoeksbevoegdheid: wat en hoe?

audit

Wat is de individuele controle -en onderzoeksbevoegdheid? Stelt u zich even de volgende situatie voor: aangemoedigd door de fiscale gunstmaatregelen...

Lees Meer

Vruchtgebruik en vennootschap: rulingcommissie deelt visie

advisory

Sinds kort publiceert de rulingcommissie ook ontwerpen van rulingaanvragen. De bedoeling is om toekomstige aanvragers een leidraad te bieden bij de...

Lees Meer

Deeleconomie: nieuw wetgevend kader

advisory

In een vorige bijdrage gaven we reeds aan dat deeleconomie booming business is. Omtrent de fiscaliteit rezen echter nog heel wat vragen. Daar...

Lees Meer

Lidgelden vzw’s onderworpen aan btw?

advisory

Voor vzw’s zijn lidgelden vaak een van de belangrijkste financieringsbronnen. Door de betaling van lidgeld kunnen de leden genieten...

Lees Meer

Inbreng van een goed in een huwgemeenschap

advisory

Sinds de invoering van een Vlaamse dienst voor voorafgaande beslissingen heeft deze dienst zich al verscheidene malen mogen buigen...

Lees Meer

Financiële striptease: wat ziet de fiscus?

audit

“Transparantie. Transparantie. Transparantie.” Het is de mantra in een tijd waarin de strijd tegen schadelijke belastingcompetitie alsmaar belangrijker wordt. Het is...

Lees Meer

Pop-ups: huur van korte duur

advisory

Pop-upwinkels en –restaurants, we zien ze meer en meer in het straatbeeld. Tot voor kort bestonden geen specifieke juridische...

Lees Meer

Familiebedrijven en Vlaamse fiscaliteit

advisory

Bij de inschrijving van de gunstregeling voor de overdracht van familiebedrijven in de nieuwe Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) begin 2015 , werd...

Lees Meer

Vaste vertegenwoordiger bij een vennootschap

advisory

Wanneer een vennootschap wordt benoemd tot bestuurder of zaakvoerder in een andere vennootschap dan moeten een aantal formaliteiten in...

Lees Meer

Grootte van de vennootschap: fiscale gevolgen

accountancy

Zoals reeds in een eerdere bijdrage besproken zijn de criteria inzake grootte van de vennootschap gewijzigd. Klein zijn kan echter...

Lees Meer

Duolegaten – fiscale optimalisatie of toch nog in dubio?

advisory

Duolegaten “zijn in” omwille van hun fiscaal gunstige gevolgen. Toch rijzen er nog vaak vragen. Zoals: wat is nu ook...

Lees Meer

Leden van de vzw: what’s in a name?

advisory

Het oprichten van een vzw is een fijn staaltje maatwerk. De grondige uitwerking van het prille begin is belangrijk, vooraleer de vzw...

Lees Meer

Gesplitste aankoop van onroerend goed

advisory

Over de gesplitste aankoop of inschrijving is de voorbije jaren al heel wat inkt gevloeid. Het gaat concreet om de...

Lees Meer

Verzekeringsgift: Vlabel taxeert met erfbelasting

advisory

Op advies van uw huisbankier heeft u een deel van uw vermogen geïnvesteerd in een spaar en/of beleggingsverzekering (tak...

Lees Meer

btw-eenheid, ook voor u de oplossing?

advisory

Vanaf 1 juni 2016 zijn vennootschappen-bestuurders btw-plichtig. Dit betekent dat er op de bestuurdersvergoedingen 21% btw moet worden aangerekend. In...

Lees Meer

Schenking van een rekening-courant

advisory

Heel wat vennoten of bedrijfsleiders van een KMO hebben de volgende situatie wel eens meegemaakt. De vennootschap die hij...

Lees Meer

Consortium: groottecriteria en consolidatieplicht

accountancy

Een vennootschap die tot een consortium behoort, zal bij het opmaken van de jaarrekening in eerste instantie steeds tot...

Lees Meer

Verhoogde investeringsaftrek voor digitale investeringen

advisory

Voor aanslagjaar 2016 heeft de fiscale wetgever een nieuwe soort investering toegevoegd aan de lijst van investeringen die recht...

Lees Meer

autodelen: fiscaal voor-delig?

advisory

U kan er niet omheen: een auto kost handenvol geld. Denk maar aan belastingen, verzekeringen, onderhoudskosten, brandstofkosten en de...

Lees Meer

Herhaalde niet-betaling btw: toch niet altijd in fout?

advisory

Indien een vennootschap haar verplichtingen inzake betaling van btw niet nakomt, bepaalt de fiscale wetgeving (art.93undecies C WBTW) dat...

Lees Meer

Schenking met voorbehoud van vruchtgebruik belast

advisory

Iedereen die vandaag met vermogensplanning bezig is, werd begin april met verstomming geslagen. Een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik van gelden en...

Lees Meer

Klantenevent met hapjes en drankjes: receptiekosten of publiciteitskosten?

advisory

U wenst een klantenevent te organiseren in uw bedrijf met de nodige hapjes en drankjes. Kan u deze kosten...

Lees Meer

Miserietaks voor ex-partners versoepeld

advisory

De zogenaamde miserietaks, zeg maar het verlaagd verdeelrecht bij echtscheiding of bij beëindiging van de wettelijke samenwoning, bedraagt in Vlaanderen...

Lees Meer

Bezwaarschrift indienen via e-mail

advisory

De fiscale administratie aanvaardt eindelijk dat een bezwaarschrift ook per e-mail of fax kan worden ingediend. Dit blijkt uit een...

Lees Meer

Finaal verrekenbeding: fiscus lijkt de strijd te verliezen

advisory

Sinds jaar en dag richt de fiscus haar pijlen op het fiscaal verrekenbeding. De belastingadministratie kan immers moeilijk verkroppen dat...

Lees Meer

Vaarwel Eurovignet, welkom kilometerheffing!

advisory

Het is bijna zover. Vanaf 1 april 2016 wordt de kilometerheffing ingevoerd in België. Hoog tijd voor een kort...

Lees Meer

BTW voor bestuurders-rechtspersonen : opnieuw uitstel

advisory

De opheffing van de keuzemogelijkheid voor bestuurders-, zaakvoerders- en vereffenaars-rechtspersonen, om hun prestaties al dan niet aan BTW te...

Lees Meer

Fiscale controle: nieuwe regionale en landelijke organisatie

audit

Er waait een organisatorische wind doorheen de Belgische fiscale administratie en dat heeft zijn impact op de fiscale controle....

Lees Meer

De ‘uitgestelde werking’ bij kleine-en microvennootschappen

accountancy

In een vorig artikel werden de (gewijzigde en nieuwe) criteria toegelicht waaraan moet voldaan zijn om als kleine- of...

Lees Meer

Familiale holding en waardering

advisory

Welke waarde kleeft aan de aandelen van een familiale holding binnen de context van de fiscale gunstregeling voor familiale vennootschappen...

Lees Meer

Onrechtmatig verkregen en gebruikt bewijs: fiscaal dynamiet

advisory

Het Hof van Justitie heeft in een nieuw mijlpaalarrest korte metten gemaakt met het zogenaamde fiscale Antigoon-arrest van 22 mei...

Lees Meer

Uw vennootschap: groot, klein of micro ?

accountancy

De omzetting van de Europese Accountancyrichtlijn naar Belgisch recht heeft zo zijn gevolgen voor de kwalificatie van een Belgische...

Lees Meer

Managementprestaties, hoe bewijs ik ze?

advisory

Het Hof van Cassatie heeft zich in arrest van 15 oktober 2015 nogmaals gebogen over de aftrekbaarheid van vergoedingen...

Lees Meer

Niet-concurrentiebeding kan door rechter worden gematigd

advisory

“Eenieder heeft de vrijheid om de handel, het beroep, de kunst of ambacht uit te oefenen die hem goed...

Lees Meer

Schenkingspiramide: hulpmiddel bij vermogensplanning

advisory

Herkent u zich in de volgende situatie? U overweegt een deel van uw roerend vermogen te schenken aan uw...

Lees Meer

Vraag om inlichtingen: meewerken of zwijgen?

accountancy

Stel dat u naar aanleiding van een fiscale controle een vraag om inlichtingen krijgt van de fiscus. Bent u...

Lees Meer

Buitenlands onroerend goed, wat met de buitenlandse belasting bij overlijden?

advisory

Stel dat u met uw spaargeld een buitenlands onroerend goed wilt aankopen. De bedoeling van deze aankoop is niet zozeer...

Lees Meer

Zetelverplaatsing van vennootschappen: wie, waar en hoe?

accountancy

De statutaire bepalingen van een vennootschap vermelden vaak dat “de maatschappelijke zetel van de vennootschap verplaatst kan worden, bij eenvoudig...

Lees Meer

Kaaimantaks laat zijn tanden zien

advisory

Met ingang van 1 januari 2015 werd in België de zogenaamde kaaimantaks ingevoerd. Deze belasting heeft tot doel de...

Lees Meer

Conventioneel beding van terugkeer versus wettelijke terugkeer

advisory

Stelt u zich volgende situatie even voor: u heeft net aan uw dochter een mooie som geld geschonken om haar een...

Lees Meer

Stichting, op zijn Nederlands of toch op zijn Belgisch ?

advisory

Niemand blijft eeuwig leven. De opvolging in het familiebedrijf is dan ook een probleem waar elke bedrijfsleider eens mee...

Lees Meer

Bestuursbezoldigingen: impliciete of expliciete goedkeuring

advisory

Over bestuursbezoldigingen kan een boom worden opgezet. Zo ook wanneer de statuten van de vennootschap vermelden dat “de mandaten...

Lees Meer

Wederbeleggingstermijn gespreide taxatie: datum compromis telt

advisory

Volgens de bepalingen opgenomen in artikel 47 WIB’92 kunnen bepaalde meerwaarden, mits wederbelegging, genieten van het stelsel van de gespreide...

Lees Meer

Flexi-jobs: gunstmaatregel voor horeca

accountancy

Horecazaken kunnen vanaf 1 december 2015 gebruik maken van flexi-jobs en van meer en goedkopere overuren.

Lees Meer

Aankoop van een onroerend goed bestemd voor verkoop

accountancy

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen bespreekt de situatie waarbij een vennootschap een onroerend goed aankoopt met het doel dit opnieuw te...

Lees Meer

Schenking van onroerende goederen – Vlaamse gunstregimes

advisory

In een eerdere bijdrage gingen we al  in op de verlaging van de schenkbelasting voor onroerende goederen. De ingrijpende...

Lees Meer

Kleine onderneming én btw – opteer voor 15 december 2015

accountancy

Vanaf 1 januari 2016 wordt de btw-drempel inzake kleine ondernemingen opgetrokken van 15.000 euro naar 25.000 euro.

Lees Meer

Bestuurders-rechtspersonen en btw – uitstel tot 1 april 2016

accountancy

Bestuurders, zaakvoerders of vereffenaars van een vennootschap die hun mandaat uitoefenen middels een rechtspersoon genieten tot op vandaag van...

Lees Meer

Bijzondere liquidatiereserve aanslagjaar 2014 doe het nu al !

advisoryaudit

Bij Programmawet van 19 december 2014  werd voor KMO’s een regime ingevoerd om  de winst na belasting van het afgesloten boekjaar...

Lees Meer

aternio is nu ook een merk

advisory

Om onze naam en onze diensten op een nog krachtigere en onderscheidende wijze in de markt te zetten is aternio sinds...

Lees Meer

Schenking van onroerende goederen in Vlaanderen

advisory

Sinds jaar en dag zijn de tarieven voor een schenking van onroerende goederen in Vlaanderen, en bij uitbreiding in...

Lees Meer

Ontsnappen aan de aanslag geheim commissieloon

advisory

De bijzondere aanslag bij geheim commissieloon is sinds de Programmawet van 19 december 2014 verlaagd van 309 % naar 103...

Lees Meer

Transfer Pricing – België beraadt zich: implementatie verplichte documentatie

advisory

In juli 2013 werkte de OESO een plan uit dat agressieve belastingplanning of -ontduiking op internationaal niveau moet tegengaan....

Lees Meer

Register voor huwelijksovereenkomsten

advisory

Testamenten worden al geruime tijd opgeslagen in een speciaal daartoe bestemd centraal register, het zogenaamde Centraal Register van Testamenten. De...

Lees Meer

Elektrische wagens: ook voor u een opportuniteit?

advisory

Elektrische wagens, ondanks het vaak hoge prijskaartje, zien we ze meer en meer in ons straatbeeld. In België wordt...

Lees Meer

Klein beschrijf, wat is er gewijzigd ?

advisory

Bij aankoop onder klein beschrijf wordt het normale mutatierecht van 10% verlaagd naar 5%. Het best bekende voorbeeld daarvan is...

Lees Meer

Vooruitbetaalde kosten nog steeds ineens aftrekbaar

accountancy

Beroepskosten die betrekking hebben op de toekomst kunnen fiscaal toch worden afgetrokken van het belastbaar resultaat in het jaar...

Lees Meer

Private stichting: instrument van vermogensplanning

advisory

Een private stichting is een juridische structuur waarin een vermogen kan worden ondergebracht ter verwezenlijking van een bepaald belangeloos...

Lees Meer

Fiscaal domicilie, wat zijn de criteria ?

advisory

In een zaak voor het Hof van Beroep te Gent (arrest dd. 16 juni 2015) werd de vraag gesteld...

Lees Meer

Vlaamse rulingdienst: op weg naar fiscale zekerheid?

advisory

De gevolgen van de zesde staatshervorming zijn in Vlaanderen tot op de dag van vandaag nog steeds voelbaar. De inschrijving van...

Lees Meer

Bedrijfswagen en solidariteitsbijdrage

accountancy

Dat de overheidsinstanties volop bezig zijn met het digitaliseren van data en het koppelen van allerhande databases is bekend. ...

Lees Meer

Financieel plan en het belang ervan

advisory

Als een nieuwe vennootschap wordt opgericht, dan rust op de oprichters van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de wettelijke...

Lees Meer

Huwelijkscontract: wijzigen is eenvoudig

advisory

1. Nut van het huwelijkscontract Het huwelijkscontract is een notariële akte waarin toekomstige echtgenoten hun huwelijksvermogensstelsel bepalen, specifiek de afspraken om...

Lees Meer

Misbruik van vennootschapsgoederen: inbreuk door onthouding

audit

Het Belgisch Strafwetboek bevat met art. 492bis Sw. een verbodsbepaling aangaande het misbruik van vennootschapsgoederen. Er is sprake van...

Lees Meer

Cateringkosten bij publicitaire activiteiten: btw aftrekbaar

accountancy

Volgens een recente beslissing van de btw-administratie mag de btw op cateringkosten in aftrek worden genomen wanneer deze kosten...

Lees Meer

Terbeschikkingstelling van opslagruimten en btw

accountancy

De Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB, Rulingcommissie) heeft in een ruling gesteld dat het zinvoller is om de 10%-drempel te...

Lees Meer

Niet geregistreerde schenkingen – valkuil van de erfbelasting

advisory

Wat zijn niet geregistreerde schenkingen ? Schenkingen van roerende en onroerende goederen dienen in principe steeds notarieel verleden te...

Lees Meer

Frans tweede verblijf aangeven op basis van ‘valeur locative’

advisory

Overeenkomstig het Wetboek Inkomstenbelasting moet het inkomen van een niet-verhuurd onroerend goed dat in het buitenland gelegen is in de personenbelasting...

Lees Meer

Winwinlening enkel voor Vlaamse ondernemingen

accountancy

De laatste fiscale steunmaatregel van het ‘aanmoedigingspakket’ voor starters betreft de winwinlening toegestaan aan een Vlaamse KMO of zelfstandige met een...

Lees Meer

Algemene voorwaarden: kleine lettertjes met een groot belang voor uw onderneming

advisory

Welk beeld roept de term “algemene voorwaarden” bij u op? Is het dat van de grote onderneming die via...

Lees Meer

Hoofdelijke aansprakelijkheid bouwheer voor fiscale en sociale schulden

advisory

In het kader van de strijd tegen de sociale en fiscale fraude werd het regime van de hoofdelijke aansprakelijkheid...

Lees Meer

Vrijstelling van intresten bij crowdfunding voor starters

accountancy

Een manier om kapitaal bij elkaar te sprokkelen als starter is beroep doen op een erkend crowdfunding platform. Crowdfunding...

Lees Meer

Waarderingsregels wijzigen, mag dat zomaar ?

accountancy

Waarderingsregels zijn de regels of afspraken die elke vennootschap maakt omtrent het bepalen en het aanpassen van de waarde...

Lees Meer

Factuurfraude: een hardnekkig probleem

audit

Factuurfraude is een oud maar daarom niet minder hardnekkig probleem, niet alleen in België maar ook in het buitenland. Deze...

Lees Meer

Starters krijgen gedeeltelijke vrijstelling doorstorting van bedrijfsvoorheffing

accountancy

Deze incentive is gericht op de startup (eenmanszaak of vennootschap) die werknemers tewerkstelt en maakt deel uit van een groter...

Lees Meer

Mag fiscus computerbestanden zonder toestemming kopiëren ?

advisory

In twee vonnissen van 6 februari 2015 heeft de rechtbank te Leuven beslist dat de fiscus bij een fiscale controle...

Lees Meer

Tax shelter voor startende ondernemingen

accountancy

Er wordt een federale belastingvermindering, een zogenaamde tax shelter,  voorzien in de personenbelasting en in de belasting niet-inwoners voor personen...

Lees Meer

Fiscale steunmaatregelen voor starters

accountancy

Starters hebben bij aanvang van hun onderneming meestal nood aan bijkomende financiële middelen om hun droom te kunnen realiseren. Aankloppen...

Lees Meer
Bekijk alle berichten
 

Over aternio

aternio staat voor passie. Passie voor u. Elke dag opnieuw. aternio levert u het allerbeste op het gebied van accountancy, audit en assurance, tax, legal en estate planning.

Meer over aternio
×

aternio Brussel

Adres

Pegasuslaan 5
B-1831 Diegem

Tel

+32 ­(0)2 ­709 ­20 ­20

×

aternio Hamme

Adres

Zwaarveld 41d
B-9220 Hamme

Tel

+32 ­(0)52 ­47 ­82 ­41

×

aternio Antwerpen

Adres

Jan van Gentstraat 1 / 401
B-2000 Antwerpen

Tel

+32 ­(0)3 ­454 ­30 ­00