U bent uitbater van een bloeiende zaak en daarom hebt u geïnvesteerd in een ruime privé-parking voor uw cliënteel. Om er zeker van te zijn dat zij steeds op een comfortabele manier kunnen parkeren, voorziet u in een bord met de melding “private parking” of “voorbehouden aan het cliënteel”. Maar is dat voldoende?
Kan u er dan iets aan verhelpen als er andere mensen ook gebruik maken van die ter beschikking gestelde ruimte? Is het mogelijk om de politie in te schakelen om hieraan iets te doen?

Openbare weg – openbare plaats – private plaats

Vooreerst moet er een beetje duidelijkheid geschapen worden tussen de voornoemde begrippen. Er wordt namelijk nergens in een effectieve definitie voorzien.
Algemeen wordt wel aanvaard dat:

  • een openbare weg een weg is die openstaat voor het verkeer, ook als die geen verdere uitweg biedt, tot een private eigendom behoort en door geen enkele aanwijzing als een private weg wordt aangemerkt (Cassatie 22/10/1974); de wegcode is sowieso van toepassing op de openbare weg.
  • een openbare plaats is een terrein dat toegankelijk is voor het publiek en/of de niet-openbare terreinen die voor een bepaald aantal personen toegankelijk zijn; de wegcode is in principe niet van toepassing op de openbare plaatsen.
  • een private plaats voldoet niet aan al het voorgaande; de wegcode is sowieso niet van toepassing.

Sowieso is het onderscheid tussen een openbare weg, een openbare plaats en zelfs een private plaats, een feitenkwestie.

Aanduiding van de private ruimte

Wat kan u doen om uw kostbare parkeerruimte te beschermen?
Het is van belang om duidelijk te maken dat het om een privéparking gaat, bijvoorbeeld door een uithangbord te plaatsen. Op die manier kan u de zogenaamde ongewenste/ongerechtvaardigde bezoekers zelf aanpakken, door ze bijvoorbeeld te laten wegtakelen, nadat de overtreding werd vastgesteld. De kosten die hieraan verbonden zijn, draagt u (uiteraard) zelf.

Inschakelen van de politie?

Op basis van de hoger genoemde interpretaties zou uw parking nog steeds als een deel van de openbare weg kunnen worden beschouwd, waardoor de politie in principe controles zou kunnen uitoefenen op het respecteren van de verkeerswetgeving. De politie kan dus principieel foutparkeerders/overtreders beboeten.

Opties om de ruimte effectief privé te houden

Om ervoor te zorgen dat uw parkeerruimte effectief privé blijft, wordt er bij voorkeur voorzien in een afsluiting, zoals bijvoorbeeld een hefboom. Op die manier kunnen enkel de personen die effectief op uw terrein moeten zijn, er op een gepaste manier op en ook weer af (met een gevalideerd kaartje/jeton/…).

Hetzelfde geldt voor een ondergrondse parking.
Deze worden normaal ook als “openbare plaats” gezien, tenzij er dus passende maatregelen worden voorzien.