De laatste fiscale steunmaatregel van het ‘aanmoedigingspakket’ voor starters betreft de winwinlening toegestaan aan een Vlaamse KMO of zelfstandige met een economische activiteit.

Wie als particulier gedurende een periode van 8 jaar geld leent aan een Vlaamse onderneming krijgt jaarlijks een terugbetaalbaar belastingkrediet van 2,5% op het uitgeleende bedrag via de aangifte in de personenbelasting. Er kan per belastingplichtige maximaal 50.000,00 EUR ter beschikking worden gesteld aan een starter. De startende onderneming op haar beurt kan maximaal 200.000 EUR ophalen via winwinleningen.

De winwinlening is een achtergestelde lening wat  betekent dat de kredietgever bij een eventueel faillissement in de volgorde van schuldeisers achter de andere schuldeisers komt. Echter, wanneer de onderneming het geleende bedrag niet kan terugbetalen, krijgt de kredietgever alsnog een eenmalige belastingvermindering van 30% toegekend op het uitgeleende bedrag dat definitief verloren is gegaan.

Wilt u meer weten over de specifieke vormvoorwaarden en formaliteiten die verbonden zijn aan de winwinlening of andere financieringsinstrumenten, neem dan contact op met aternio. Onze juristen helpen u graag verder.