De laatste fiscale steunmaatregel van hetĀ ‘aanmoedigingspakket’ voor starters betreftĀ de winwinlening toegestaan aan een Vlaamse KMO of zelfstandige met een economische activiteit.

Wie als particulier gedurende een periode van 8 jaar geld leent aan een VlaamseĀ ondernemingĀ krijgt jaarlijks een terugbetaalbaar belastingkrediet van 2,5% op het uitgeleende bedrag via de aangifte in de personenbelasting. Er kan per belastingplichtige maximaal 50.000,00Ā EUR ter beschikking worden gesteld aan een starter. De startende onderneming op haar beurt kan maximaal 200.000 EUR ophalen via winwinleningen.

De winwinlening isĀ een achtergestelde lening wat Ā betekent dat de kredietgeverĀ bij een eventueel faillissement in de volgorde van schuldeisers achter de andere schuldeisers komt. Echter, wanneer de ondernemingĀ het geleende bedrag niet kan terugbetalen, krijgt de kredietgever alsnog een eenmalige belastingvermindering van 30% toegekend op het uitgeleende bedrag dat definitief verloren is gegaan.

Wilt u meer weten over de specifieke vormvoorwaarden en formaliteiten die verbonden zijn aan deĀ winwinleningĀ of andere financieringsinstrumenten, neem dan contact op met aternio. Onze juristenĀ helpen u graag verder.