U heeft het misschien ook al meegemaakt. Jaren na datum ontvangt u plots nog een factuur van uw leverancier. Bent u nog verplicht om die factuur te betalen? Of omgekeerd, mag u nog een factuur sturen voor prestaties van jaren geleden?

We zetten de principes nog even op een rijtje.

Verjaringstermijnen

Via de regels van de verjaring wil de wetgever een vorm van rechtszekerheid bieden aan schuldenaars. Immers, indien de verjaringstermijn is verstreken, kan de betaling van een factuur niet meer worden gevorderd in rechte. Bijgevolg is de schuldenaar bevrijd van betaling. Met andere woorden, indien de verjaring is ingetreden hoeft de schuldenaar niet meer te betalen en kan de schuldeiser ook geen betaling meer vorderen.

Naargelang de contractspartijen en naargelang het voorwerp van de overeenkomst kunnen de concrete verjaringstermijnen verschillen.

In principe geldt een verjaringstermijn van 10 jaar voor persoonlijke vorderingen in B2B-relaties. Heeft uw onderneming bijvoorbeeld een aannemingscontract met een klant gesloten, dan verjaart de factuur pas na 10 jaar, ook al werd ze laattijdig verstuurd.

Bijzondere verjaringstermijnen

Let wel, voor bepaalde vorderingen gelden bijzondere verjaringstermijnen:

  • facturen m.b.t. een¬†gewone verkoop van een handelaar aan een particulier: ¬†1 jaar
  • rekeningen van hotel- en restauranthouders : ¬†6 maanden
  • erelonen van een gerechtsdeurwaarder: 1 jaar
  • vordering tot betaling erelonen advocaten: 5 jaar
  • vordering tot betaling ereloon deskundige: 5 jaar
  • vordering zorgverstrekkers (dokters, ziekenhuizen etc.): 2 jaar

Stuiting 

Uiteraard hoeft u als leverancier ook niet lijdzaam toe te kijken tot wanneer de verjaringstermijn is verstreken en u dus geen betaling meer kan vorderen van uw klant.

Schuldeisers worden dan ook aangeraden om tijdig hun schuldenaars aan te manen tot betaling. Indien nodig kan men nog steeds overgaan tot gerechtelijke invordering.

De verjaringstermijnen kunnen bovendien worden gestuit door een bevel tot betaling, een dagvaarding of een beslag. Stuiting van de verjaring betekent dat de verlopen tijd vervalt en de verjaringstermijn opnieuw begint te lopen.

Betaald is betaald

Indien de schuldenaar evenwel ‘vrijwillig’ zijn factuur betaalt n√° het verstrijken van de verjaringstermijn, dan heeft u geluk. Betaald is betaald. De betaling is perfect geldig.

Bewaartermijn

Het blijft sowieso aangeraden om uw factuur tijdig te sturen. Zo vermijdt u niet alleen boetes op het vlak van btw, maar vermijdt u ook eventuele bewijsproblemen. Immers, hoe langer u wacht om een factuur te sturen, hoe moeilijker het wordt om aan te tonen dat de factuur correct is. Bovendien dienen stukken en bescheiden (waaronder facturen) slechts 7 jaar bewaard te worden terwijl de gemeenrechtelijke verjaringstermijn 10 jaar is.