Een manier om kapitaal bij elkaar te sprokkelen als starter is beroep doen op een erkend crowdfunding platform. Crowdfunding is een financieringsvorm waarbij geld wordt opgehaald bij een breed publiek om een bepaald project te financieren.

Indien u als natuurlijk persoon vanaf 1 juli 2015 een lening toestaat aan een starter via een erkend crowdfunding platform, zijn de intresten die u als ontlener ontvangt op de eerste leningsschijf van 15.000 EUR, vrijgesteld van roerende voorheffing en dus vrij van enige belasting. Let op, de intresten die men ontvangt op het leningsbedrag die de 15.000 EUR overschrijdt, zijn wel belastbaar.

Er zijn uiteraard wel enkele voorwaarden verbonden aan het verkrijgen van dit fiscale voordeel.

De lening dient een minimale looptijd te hebben van 4 jaar en moet toegestaan worden aan een starter (een kmo of micro-onderneming) die ten hoogste 48 maanden ingeschreven is in het KBO. De startende onderneming dient deze lening te gebruiken om nieuwe economische initiatieven te financieren.

Een micro-onderneming is een onderneming die ten minste aan twee van de drie volgende criteria voldoet:

  1. Balanstotaal: maximaal 350.000,00 EUR;
  2.  Omzet (exclusief BTW): maximaal 700.000,00 EUR;
  3.  Gemiddeld personeelsbestand: maximaal 10.

Een kmo is een vennootschap of natuurlijke persoon die op basis van artikel 15 Wetboek Vennootschappen niet meer dan één van onderstaande drempelwaarden overschrijdt:

  1. Balanstotaal: 3.650.000,00 EUR;
  2. Omzet (exclusief BTW): 7.300.000,00 EUR;
  3. Gemiddeld personeelsbestand: 50.

Wenst u meer te weten over deze maatregel of over crowdfunding in het algemeen, neem gerust contact op en wij geven u graag de nodige toelichting.