In een arrest van 24 mei 2016 van het Hof van Beroep te Gent werd reeds geoordeeld dat de forfaitaire waardering van het voordeel alle aard voor de terbeschikkingstelling van een onroerend goed aan een bedrijfsleider ongrondwettig is. Het Hof van Beroep te Antwerpen deelt nu deze visie in een recent arrest van 24 januari 2017.

Twee zwaluwen maken misschien de lente wel. Wat kan dit in de praktijk betekenen voor een bedrijfsleider?

Berekening voordeel alle aard voor bewoning

De Hoven van Beroep van Gent en Antwerpen stellen allebei dat de berekening van het voordeel aard voor bewoning het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel schendt vermits de berekening verschilt naargelang het onroerend goed wordt verstrekt door een vennootschap dan wel door een natuurlijk persoon.

Indien het onroerend goed ter beschikking wordt gesteld door een natuurlijk persoon wordt het voordeel als volgt berekend:

  • Ge√Įndexeerd Kadastraal Inkomen (KI) x 100/60.

Indien het onroerend goed echter door een vennootschap ter beschikking wordt gesteld geldt volgende formule:

  • Ge√Įndexeerd KI X 100/60 x 1,25 (wanneer het KI maximaal 745 bedraagt) of
  • Ge√Įndexeerd KI X 100/60 x 3,80 (wanneer het KI meer dan 745 bedraagt).

Het voordeel voor een onroerend goed verstrekt door een vennootschap zal dus beduidend hoger zijn, zonder dat daar een objectieve en redelijke verantwoording voor is.

Wat kan u concreet doen als bedrijfsleider?

Voormelde arresten van het Hof van Beroep te Gent en Antwerpen bieden zeker opportuniteiten voor u als bedrijfsleider wanneer u een voordeel bewoning ontvangt dat effectief wordt belast in de personenbelasting.

Zo zou¬†u voortaan gebruik kunnen maken van de ‚Äėgoedkoopste‚Äô formule (Ge√Įndexeerd KI x 100/60) zonder de factor 1,25 of 3,8 toe te passen.

Daarnaast kan u, zolang de bezwaartermijn nog open staat,  als bedrijfsleider in bezwaar gaan tegen uw aanslag in de personenbelasting. Verwijs ook hier steeds naar de rechtspraak van de Hoven van Beroep.Gezien de betwiste wettelijke bepalingen op vandaag nog steeds niet zijn aangepast is het niet zeker dat men in de administratieve bezwaarfase zijn gelijk zal halen. In dat geval kan alleen een gerechtelijke procedure soelaas bieden.

Wie niet waagt, …