Door de programmawet van 25 december 2016 worden de Belgische bedrijfswagens andermaal zwaarder belast. Dit maal door de verworpen uitgaven op firmawagens vanaf 1 januari 2017 onder handen te nemen.

Verworpen uitgaven op voordeel bedrijfswagen – principe

Tot 31 december 2016  bedroeg het verworpen deel op het voordeel alle aard, toegekend aan bedrijfsleiders en werknemers, die hun bedrijfswagen ook privé gebruiken, 17%.

Door de aanpassing van artikel 198, § 1 WIB’92 bedraagt de verworpen uitgave voortaan 40%  ipv 17%, meer in het bijzonder wanneer de bedrijfsleider of werknemer brandstof gebruikt voor privĂ©doeleinden, welke volledig of gedeeltelijk ten laste wordt genomen door de vennootschap. Denk hierbij maar aan bedrijfswagens met tankkaart, maar ook aan terugbetalingen van tankbonnetjes of een eenvoudige  forfaitaire tankvergoeding.

Ook al neemt de vennootschap slechts een klein deel van de privé brandstofkosten ten laste, dan nog stijgt het verwerpingspercentage naar 40%. Wanneer de onderneming deze brandstofkosten niet betaalt, zal zij slechts 17% van het voordeel alle aard moeten verwerpen.

Berekening in hoofde van de vennootschap

Daarnaast zal voor de berekening van deze 40% de eigen bijdrage van de gebruiker van de bedrijfswagen niet in mindering mogen gebracht worden. Ongeacht hoe deze eigen bijdrage betaald wordt: via lopende rekening of via inhouding op het loon.

Dit is evenmin het geval indien het verworpen deel alsnog 17% blijkt te bedragen, wat tot nu toe wel het geval was. M.a.w. deze wijziging in berekeningswijze geldt ook voor wagens zonder tankkaart. Dit komt doordat het verwerpingspercentage moet berekend worden op het in principe belastbaar voordeel.

De eigen bijdrage van de bedrijfsleider of werknemer mag nadien nog steeds in mindering gebracht worden van de verworpen uitgaven op autokosten.

Wat wijzigt niet?

In de personenbelasting, dus in hoofde van de genieter van het voordeel, wijzigt er niks. De berekening van het voordeel alle aard blijft ongewijzigd, het voordeel blijft dus even hoog belast, ongeacht of de brandstofkosten worden betaald door de vennootschap of niet.

Merk ook op dat de wijzigingen alleen betrekking hebben op bedrijfswagens die terbeschikkingstelling worden gesteld van bedrijfsleiders en werknemers, voor de eenmanszaken wijzigt er dus niks.