Het is bijna zover. Vanaf 1 april 2016 wordt de kilometerheffing ingevoerd in België. Hoog tijd voor een kort woordje uitleg.

Kilometerheffing: wat en wie?

Vanaf 1 april 2016 zullen alle eigenaars van vrachtwagens met een maximaal toegelaten massa (MTM) van meer dan 3,5 ton een kilometerheffing verschuldigd zijn in België. Deze nieuwe kilometerheffing zal van toepassing zijn op autosnelwegen en op bepaalde gewest- en gemeentewegen.

De kilometerheffing moet ervoor zorgen dat de wegen betaald worden door wie ze ook effectief gebruikt, m.a.w. ‘de gebruiker betaalt’. Ook buitenlandse vrachtwagens die over de Belgische wegen rijden moeten meebetalen. Op die manier levert iedereen een eerlijke bijdrage voor het gebruik van de wegen.

De kilometerheffing wordt berekend met behulp van een toestel dat in de vrachtwagen moet worden geïnstalleerd (een zogenaamde  ‘on board unit’  of kortweg OBU) .

De nieuwe kilometerheffing zal het bestaande Eurovignet voor vrachtwagens in België vervangen. Let wel: de jaarlijkse verkeersbelasting blijft wel nog bestaan!

Tarief en grondslag

De heffing wordt berekend op basis van het aantal afgelegde en geregistreerde kilometers op de wegen die de Gewesten hebben bepaald.

Het tarief zal afhankelijk zijn van drie variabelen: gewicht, wegtype en emissieklasse. De zwaarste en de meest vervuilende vrachtwagens betalen het hoogste tarief.

De tarieven en de betrokken wegen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië vindt u op http://www.viapass.be/nl/downloads/.

Vrijstellingen

Volgende voertuigen met een maximaal toegelaten massa (MTM) van meer dan 3,5 ton kunnen worden vrijgesteld van de kilometerheffing:

  • voertuigen die uitsluitend gebruikt worden voor en door defensie, bescherming burgerbevolking (civiele bescherming), brandweer en politie en als zodanig uiterlijk herkenbaar zijn.
  • voertuigen die speciaal en uitsluitend voor medische doeleinden zijn uitgerust en als zodanig uiterlijk herkenbaar zijn.
  • voertuigen die de aard hebben van een landbouw-, tuinbouw- of bosbouwvoertuig, die slechts in beperkte mate worden gebruikt op de openbare weg in België en die uitsluitend worden gebruikt voor landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden.
  • voertuigen die al in een ander Gewest zijn vrijgesteld van de heffing.

Sancties en controle

Alle inbreuken op de nieuwe kilometerheffing kunnen worden bestraft worden met een administratieve geldboete of een strafsanctie. De verschillende gewesten hebben hiervoor onderzoeksbevoegdheden toegekend aan hun ambtenaren.