De deadline voor het registreren van de uiteindelijke begunstigden in het UBO-register nadert met rasse schreden. Iedere vennootschap is verplicht om uiterlijk 30 september 2019 zijn uiteindelijke begunstigden kenbaar te maken. In voorgaande blogs hebben we u reeds uitvoerig ingelicht over de komst en modaliteiten van het UBO-register.

Niettegenstaande de overheid onlangs een FAQ UBO-register publiceerde, zijn er twee periodiek weerkerende vragen van klanten. Wat met de registratie bij opdeling van het eigendomsrecht? Wat bij onverdeeldheid?

Vruchtgebruiker of blote eigenaar?

Wie duidt men voor het UBO-register aan als uiteindelijke begunstigde bij een opgesplitst eigendomsrecht?Anders gezegd, welke personen dienen effectief geregistreerd te worden in het register indien het vruchtgebruik en blote eigendom van de aandelen zich bij onderscheiden personen bevinden.

In eerste instantie lijkt dit enkel de vruchtgebruiker te zijn, in het bijzonder wanneer deze de stemrechten van de aandelen heeft. Of is het dan toch de blote eigenaar? De blote eigenaar is uiteindelijk toch de eigenaar van het aandeel.

Bovenstaande kwestie legde politicus Luk Van Biesen reeds eind 2018 voor aan de Minister van Financiën. De minister ging hiervoor ten rade bij de Algemene Administratie van de Thesaurie, de dienst belast met het toezicht op en beheer van het UBO-register.

25% deelname geldt als regel

Zowel de Thesaurie als de FAQ UBO-register laten er geen twijfel over bestaan. De blote eigenaar moet zich altijd registreren indien deze meer dan 25% van de aandelen bezit die het kapitaal vertegenwoordigen. Gezien het verdwijnen van het kapitaalbegrip bij de besloten vennootschap leest dit de facto als 25% van de aandelen.

De vruchtgebruiker registreert zich als UBO wanneer hij meer dan 25% bezit van de stemrechten verbonden aan de aandelen.

Het is dus zo maar mogelijk dat beiden zich verplicht moeten registreren in het UBO-register. In dit geval registreert de blote eigenaar zich onder de eerste UBO-categorie (i.e. bezit van een toereikend percentage). In het voorziene opmerkingenveld vermeldt men zijn hoedanigheid als blote eigenaar van de aandelen. De vruchtgebruiker registreert zich onder dezelfde eerste UBO-categorie (i.e. bezit van een toereikend percentage van de stemrechten). In het veld “Opmerkingen” geeft men dan aan vruchtgebruiker te zijn van de aandelen, aangehouden door de UBO blote eigenaar.

Onverdeeldheid

Bij een onverdeeldheid die aanleiding geeft tot een gezamenlijke controle (i.e. die betrekking heeft op een participatie van meer dan 25%) worden alle personen in onverdeeldheid geregistreerd als UBO. Het is mogelijk om zich te registreren als een UBO-groep. De groep dient in haar titel aan te geven dat het om een onverdeeldheid gaat. Alle verdere nuttige informatie kan worden opgenomen in het opmerkingenveld.

Nog vragen?

aternio houdt eraan u op de hoogte te houden van verdere ontwikkelingen en wijzigingen binnen het UBO-gebeuren. Neem gerust contact op met ons legal team!