Er wordt een federale belastingvermindering, een zogenaamde tax shelter,  voorzien in de personenbelasting en in de belasting niet-inwoners voor personen die investeren in een kmo of micro-onderneming. In ruil krijgen zij hiervoor nieuwe aandelen n.a.v. een oprichting van een vennootschap of een kapitaalsverhoging van een bestaande vennootschap binnen de vier jaar na de oprichting. De aandelen dienen onmiddellijk volstort te zijn.

Er geldt een belastingvermindering van 30% op het ge√Įnvesteerde bedrag in een kmo en een belastingvermindering van 45% indien men investeert in een micro-onderneming.

Een micro-onderneming is een onderneming die ten minste aan twee van de drie volgende criteria voldoet:

 1. Balanstotaal: maximaal 350.000,00 EUR;
 2.  Omzet (exclusief BTW): maximaal 700.000,00 EUR;
 3.  Gemiddeld personeelsbestand: maximaal 10.

Een kmo is een vennootschap of natuurlijke persoon die op basis van artikel 15 Wetboek Vennootschappen niet meer dan één van onderstaande drempelwaarden overschrijdt:

 1. Balanstotaal: 3.650.000,00 EUR;
 2. Omzet (exclusief BTW): 7.300.000,00 EUR;
 3. Gemiddeld personeelsbestand: 50.

Elke natuurlijke persoon kan maximaal 100.000,00 EUR per belastbaar tijdperk investeren in dergelijke ondernemingen en dient de verworven aandelen gedurende 4 jaar aan te houden om van de belastingvermindering te kunnen genieten. Indien deze termijn niet wordt gerespecteerd, zal er een (gedeeltelijke) terugname van het fiscaal voordeel worden doorgevoerd.

Belangrijk om te melden is dat een bedrijfsleider niet in aanmerking komt voor deze maatregel voor aandelen van zijn eigen vennootschap.

Indien men wil genieten van deze tax shelter zijn er nog een aantal voorwaarden die moeten gerespecteerd worden:

 • Het moet gaan om een binnenlandse vennootschap of een vennootschap gevestigd in de EER¬†met een vaste inrichting in Belgi√ę;
 • De vennootschap moet een kleine vennootschap zijn in de zin van artikel 15 Wetboek¬†Vennootschappen op het ogenblik van de investering;
 • De vennootschap mag geen vastgoedvennootschap, geen managementvennootschap, geen¬†beleggings-, thesaurie- of financieringsvennootschap, geen beursgenoteerde vennootschap, geen¬†vennootschap in moeilijkheden zijn;
 • Er mogen in het verleden geen kapitaalsverminderingen of dividenduitkeringen hebben¬†plaatsgevonden;
 • De ontvangen gelden mogen niet gebruikt worden om dividenden uit te keren, leningen te¬†verstrekken of aandelen aan te kopen;
 • Het totaal aan inbrengen mag de grens van 250.000,00¬†EUR niet overstijgen.

Spreekt een tax shelter u aan, neem dan gerust contact op met één van onze belastingconsulenten.