De geboorte van een nieuw sociaal statuut is een feit: dat van de student-zelfstandige.
Vanaf 1 januari 2017 kunnen studenten die een zelfstandige activiteit willen uitoefenen, daarvoor dit specifieke statuut aanvragen. De regering wil daarmee het ondernemerschap bij jonge mensen/studenten stimuleren.

Voorwaarden

Om van het statuut te kunnen genieten, moeten er wel aan een aantal voorwaarden voldaan worden:
1/ het geldt enkel voor jonge mensen in de leeftijdscategorie tussen 18 en 25 jaar;
2/ die ingeschreven zijn om in hoofdzaak en op regelmatige basis les te volgen in een geviseerde onderwijsinstelling

Een student is “in hoofdzaak ingeschreven” als die voor minstens 27 studiepunten per academiejaar of voor minstens 17 lesuren per week is ingeschreven bij een geviseerde onderwijsinstelling. Belangrijk daarbij is dat een stageperiode deze voorwaarde niet in de weg staat (ook al worden er dan principieel geen lessen gevolgd).

De “regelmatige basis” van het volgen van de lessen moet worden bewezen op basis van een attest van de betreffende onderwijsinstelling.
3/ met de bedoeling om een diploma te behalen dat erkend wordt in België.

Tarieven

Voor de student-zelfstandige gelden volgende verlaagde tarieven voor de sociale bijdragen, indien het inkomen als zelfstandige lager is dan het minimuminkomen voor een zelfstandige in hoofdberoep (dit is 13.296,25 euro in 2017):

  • indien het inkomen lager is dan 6.648,12 euro per jaar (in 2017), worden er geen sociale bijdragen verschuldigd;
  • indien het inkomen zich bevindt in de marge tussen 6.648,12 euro en 13.296,25 euro (in 2017), zal er een verminderde bijdrage van 21%, berekend worden, op het inkomen boven het grensbedrag.

Wanneer de student-zelfstandige een hoger inkomen heeft, zal hij of zij evenveel sociale bijdragen betalen als een “gewone” zelfstandige in hoofdberoep.

Fiscaal

Het statuut heeft ook gunstige fiscale effecten: zoals ook al geldt voor de student-werknemer, zal de eerste inkomensschijf van de student-zelfstandige niet worden meegeteld als bestaansmiddel (om fiscaal nog in aanmerking te komen als persoon ten laste).

Bron: Wet van 18 december 2016 tot vaststelling van het sociaal en fiscaal statuut van de student-zelfstandige, BS 30 december 2016.