Het is de voorbije jaren een aantal keer in het nieuws geweest: oplichters die zichzelf met een frauduleuze publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad benoemen tot bestuurder of zaakvoerder in een vennootschap. Deze vorm van oplichting wordt staatsbladfraude genoemd.

Wat is het oogmerk? Om met behulp van deze publicatie aankopen te doen en/of de financi√ęle rekeningen van de vennootschap leeg te maken.¬†Het is een uiterst¬†eenvoudige vorm van oplichting¬†die evenwel grote financi√ęle schade kan veroorzaken.

Staatsbladfraude

De oplichters bedienen zich van de downloadbare publicatieformulieren die op het internet terug te vinden zijn. Ze benoemen zichzelf tot bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap, leggen het formulier neer op de griffie van de Rechtbank van Koophandel, betalen de relatief lage publicatiekost en klaar is kees.

Nadat de benoeming is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad begint voor de oplichters het echte werk. Met de publicatie proberen de oplichters in naam en voor rekening van de vennootschap allerhande frauduleuze aankopen te doen, o.a. personenwagens, en/of geld van de bankrekeningen van de vennootschap te halen.

Is de verkoper of bankier niet kritisch of aandachtig dan is de financi√ęle schade voor de vennootschap een feit.

Geen automatische pro-actieve controle of informering

Het is een vaststelling dat er actueel geen toereikende pro-actieve controle is op de juistheid van de publicaties door de griffies van de Rechtbank van Koophandel. M.a.w. iedereen kan de facto een publicatie in elkaar knutselen en neerleggen van om het even welke vennootschap. Bovendien levert de griffie geen ontvangstmelding af aan de vennootschap.

Door het gebrek aan deugdelijke controle vooraf en de afwezigheid van enige kennisgeving van neerlegging zijn vennootschappen niet op de hoogte van dergelijke valse publicaties.

Hoe zich alsnog beschermen?

In afwezigheid  van een beschermend wetgevend initiatief hebben drie partijen uit de privésector, met de steun van de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de handen in elkaar geslagen.

Vennootschappen kunnen zich via wettelijke-publicaties.be kosteloos registreren aan de hand van hun KBO-nummer, naam, adres en e-mail. Zodra een nieuwe publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad verschijnt, worden ze hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht. Indien het een onrechtmatige publicatie betreft kan de getroffen vennootschap de  publicatie rechtzetten,  haar bankinstellingen verwittigen en  strafklacht neerleggen.

Het is een eenvoudige oplossing die vennootschappen helpt én fraudeurs ontmoedigt. Bovendien is er het bijkomende voordeel dat de geregistreerde vennootschappen een bevestiging krijgen wanneer een rechtmatige publicatie is verschenen én zij de hyperlink ontvangen naar de pdf van de publicatie.