Herkent u zich in de volgende situatie? U overweegt een deel van uw roerend vermogen te schenken aan uw kinderen. U had hen immers graag een financieel duwtje in de rug gegeven bij het bouwen van hun nieuwe huis. Maar hoeveel zal u hen schenken? Het kan immers niet de bedoeling van een schenking zijn uzelf zodanig te verarmen dat u in de toekomst niet meer in uw eigen behoeften en verlangens kan voorzien. De schenkingspiramide zet u op weg.

Hoeveel schenk ik ?

De vraag naar de omvang van de schenking¬†houdt vele potenti√ęle schenkers in haar greep. Logisch want vele factoren die een cruciale invloed hebben op het te schenken bedrag¬†zijn niet gekend op het ogenblik van de schenking. Zo kan vooralsnog niemand met zekerheid zeggen¬†hoe oud hij of zij precies zal worden en is het zeer moeilijk een juiste inschatting te maken van de kosten van toekomstige medische zorgen. Zelfs het bepalen van de¬†kosten van eigen behoeften en verlangens¬†is niet zo evident.

Nochtans is het antwoord op deze vragen cruciaal om het bedrag te bepalen van uw schenking. Via een opdeling van uw vermogen in verschillende categorie√ęn die overeenstemmen met uw eigen noden en behoeften,¬†biedt de schenkingspiramide u inzicht in het gedeelte van uw vermogen dat voor schenking in aanmerking komt.

Schenkingspiramide: hoe werkt het?

Vooraleer u kan bepalen welk deel u kan schenken, is het van belang nauwkeurig uw toekomstige behoeften in kaart te brengen. Hoeveel luxe en comfort denkt u nodig te hebben en wat mag dit kosten? U houdt best ook rekening met noodzakelijke kosten, zoals medische zorg. Vervolgens maakt u de balans op van uw huidig roerend en onroerend vermogen. U bekijkt welke inkomsten u in de toekomst nog mag verwachten en gaat na of dit de toekomstige uitgaven kan dekken.

Eens u dit allemaal in meer of mindere mate nauwkeurig heeft kunnen bepalen, kan u een schenkingspiramide opstellen. De schenkingspiramide bestaat uit drie verdiepingen. Aan de basis van de piramide brengt u het vermogen onder dat u zeker nog nodig zal hebben. Dit komt niet in aanmerking voor een schenking. De eerste verdieping van de schenkingspiramide reserveert u voor het gedeelte van uw vermogen dat nuttig is, maar niet noodzakelijk. Het doet dienst u als financieringsbron voor aangename, doch niet noodzakelijke uitgaven. Dit gedeelte kan u schenken onder voorwaarden. De top van de schenkingspiramide is voorzien voor het gedeelte van uw vermogen dat u helemaal niet meer nodig heeft. Dit kan u schenken zonder meer.

aternio staat u bij

Via de schenkingspiramide deelt u op basis van uw noden en behoeften uw vermogen op in meer en minder noodzakelijk vermogen waardoor u gemakkelijker kan bepalen welk deel u kan schenken. aternio helpt u bij het samenstellen van uw schenkingspiramide.

Wil u meer weten ? Aarzel niet om ons vrijblijvend te contacteren.

Zie ook De Tijd 3/11/2015 Р Prof. Dr.  A. L. Verbeke