Herkent u zich in de volgende situatie? U overweegt een deel van uw roerend vermogen te schenken aan uw kinderen. U had hen immers graag een financieel duwtje in de rug gegeven bij het bouwen van hun nieuwe huis. Maar hoeveel zal u hen schenken? Het kan immers niet de bedoeling van een schenking zijn uzelf zodanig te verarmen dat u in de toekomst niet meer in uw eigen behoeften en verlangens kan voorzien. De schenkingspiramide zet u op weg.

Hoeveel schenk ik ?

De vraag naar de omvang van de schenking houdt vele potentiële schenkers in haar greep. Logisch want vele factoren die een cruciale invloed hebben op het te schenken bedrag zijn niet gekend op het ogenblik van de schenking. Zo kan vooralsnog niemand met zekerheid zeggen hoe oud hij of zij precies zal worden en is het zeer moeilijk een juiste inschatting te maken van de kosten van toekomstige medische zorgen. Zelfs het bepalen van de kosten van eigen behoeften en verlangens is niet zo evident.

Nochtans is het antwoord op deze vragen cruciaal om het bedrag te bepalen van uw schenking. Via een opdeling van uw vermogen in verschillende categorieën die overeenstemmen met uw eigen noden en behoeften, biedt de schenkingspiramide u inzicht in het gedeelte van uw vermogen dat voor schenking in aanmerking komt.

Schenkingspiramide: hoe werkt het?

Vooraleer u kan bepalen welk deel u kan schenken, is het van belang nauwkeurig uw toekomstige behoeften in kaart te brengen. Hoeveel luxe en comfort denkt u nodig te hebben en wat mag dit kosten? U houdt best ook rekening met noodzakelijke kosten, zoals medische zorg. Vervolgens maakt u de balans op van uw huidig roerend en onroerend vermogen. U bekijkt welke inkomsten u in de toekomst nog mag verwachten en gaat na of dit de toekomstige uitgaven kan dekken.

Eens u dit allemaal in meer of mindere mate nauwkeurig heeft kunnen bepalen, kan u een schenkingspiramide opstellen. De schenkingspiramide bestaat uit drie verdiepingen. Aan de basis van de piramide brengt u het vermogen onder dat u zeker nog nodig zal hebben. Dit komt niet in aanmerking voor een schenking. De eerste verdieping van de schenkingspiramide reserveert u voor het gedeelte van uw vermogen dat nuttig is, maar niet noodzakelijk. Het doet dienst u als financieringsbron voor aangename, doch niet noodzakelijke uitgaven. Dit gedeelte kan u schenken onder voorwaarden. De top van de schenkingspiramide is voorzien voor het gedeelte van uw vermogen dat u helemaal niet meer nodig heeft. Dit kan u schenken zonder meer.

aternio staat u bij

Via de schenkingspiramide deelt u op basis van uw noden en behoeften uw vermogen op in meer en minder noodzakelijk vermogen waardoor u gemakkelijker kan bepalen welk deel u kan schenken. aternio helpt u bij het samenstellen van uw schenkingspiramide.

Wil u meer weten ? Aarzel niet om ons vrijblijvend te contacteren.

Zie ook De Tijd 3/11/2015 –  Prof. Dr.  A. L. Verbeke