Goed nieuws voor bedrijven die reclame willen maken door hun wagens te beletteren met de bedrijfsnaam of door hun wagens volledig te wrappen in de kleuren van het bedrijf. Recent werd immers een btw-beslissing gepubliceerd waarbij de reclame op auto’s voortaan fiscaal aantrekkelijker wordt gemaakt.

Tot voor kort werd het aanbrengen van publiciteit op een personenwagen beschouwd als een gewone autokost. Bijgevolg was de btw op deze kosten slechts voor 50% aftrekbaar.

In een beslissing van 15 juni 2016 (nr. E.T.129.852) heeft de btw-administratie nu haar standpunt gewijzigd.

Thans wordt het aanbrengen van publiciteit (zoals de verf van een bepaalde kleur, de benaming of de firmanaam van een onderneming of van reclameteksten) op een wagen niet langer beschouwd als een dienst met betrekking tot een voertuig, maar als een dienst inzake publiciteit. De kosten met betrekking tot het aanbrengen van publiciteit op auto’s geven nu een volledig recht op aftrek.

Maar de btw-aftrek op de andere kosten van een personenwagen zoals brandstof- en onderhoudskosten, antiroestbehandeling etc. blijft nog steeds beperkt in functie van het beroepsgebruik en met een maximum van 50 %.

Op voorwaarde dat de verjaring nog niet is ingetreden, kan zelfs de btw-aftrek aangaande de publicitaire kosten van de wagen uit het verleden worden herzien.