Ondernemen, mensen en strategie. Het een kan niet zonder het ander. Omdat aternio voor u meer wil betekenen dan finance & legal,
kan u ook beroep doen op het in september team. in september is onze zusterorganisatie die zich focust op people & strategy.

in september is een onafhankelijke partner voor haar klanten.