Nieuws

Na de ā€œDeense zakenā€: hoe fiscale aanval op holdingstructuren counteren?

Het komt erop aan om te kunnen aantonen dat een holdingvennootschap voldoende ā€˜substantieā€™ heeft en de ā€˜uiteindelijkā€¦

UBO terug voor iedereen consulteerbaar?Ā 

Personen die niet betrokken zijn bij antiwitwasbestrijding, hebben geen legitiem belang en hebben geen toegang meer totā€¦

Geld verdienen op digitale platformen? De fiscus is mee.

DAC 7 zorgt voor meer financiĆ«le transparantie in de activiteiten van verkopers, verhuurders of dienstverleners opā€¦

Btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen

Btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen klinkt als muziek in de oren, of zitten er toch addertjes onder het gras?

Nieuwe factuurclausule voor werken in onroerende staat, weet jij het nog?

Sinds 1 januari 2023 ben je als leverancier verplicht om een nieuwe factuurclausule op te nemen op de facturen metā€¦

Btw-aftrek volgens werkelijk gebruik: nieuwe procedure

Gemengde btw-plichtigen die hun btw-aftrek willen berekenen op basis van het werkelijk gebruik moeten dit vooraf meldenā€¦

Beding in uw huwelijkscontract: voorafname of vooruitmaking?

De bescherming van het Burgerlijk Wetboek kunnen we nog verder moduleren via het opnemen van het juiste beding in hetā€¦

Jaarvergadering in digitale tijden: zijn statuten nog wet?

In tijden van digitalisering stellen we het belang van de statutaire datum voor het houden van de jaarvergaderingā€¦

Uw vennootschap en huwelijk: let op bij het oppotten van beroepsinkomsten!

Heeft u een eigen beroepsvennootschap en bent u gehuwd onder een gemeenschapsstelsel? Let op met het sparen vanā€¦

Domeinnaam: wat als de wegen scheiden?

Goede professionele vrienden maken goede schriftelijke afspraken. Denk aan de praktische zaken en vergeet daarbij uwā€¦

IPT

Hervorming wettelijk pensioen: gevolgen voor premieaftrek IPT

het optrekken van het wettelijk pensioen voor zelfstandige zorgt voor een kleine domper op de feestvreugde voorā€¦

Vruchtgebruik en ouderlijk vruchtgenot voor u gespiegeld

Zeg niet zomaar vruchtgebruik tegen ouderlijk vruchtgenot.