Love and marriage go together like… statuten en een aandeelhoudersovereenkomst?

Conventionele overdrachtsbeperkingen mogen de statutaire bepalingen ter zake niet versoepelen.

Terugkeerschenking – geef eens een boemerang cadeau

Al eens een boemerang cadeau gedaan? Niet letterlijk natuurlijk, maar wel een middel om de onherroepelijkheid van de…

Maximale betalingstermijn voor handelstransacties.

Vanaf 1 februari 2022 ligt de maximale betalingstermijn op 60 kalenderdagen waarvan de controle- en verificatietermijn…

Love thy neighbour as thyself. Burenhinder in het nieuwe goederenrecht.

Onder het nieuwe goederenrecht verkrijgt ook de leer inzake burenhinder een concrete wettelijk grondslag. Voorwaarden…

Doorprikt het erfrecht de feitelijke vereniging?

Komt het overlijden van een lid van een feitelijke vereniging automatisch neer op heffing van erfbelasting? Of is het…

Nieuwe afstandsregels beplantingen en snoeiing van overhangende takken doorstaan grondwettelijke toetsing.

Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek houdende het nieuwe goederenrecht omvat een nieuwe regeling inzake de afstand van…

Binnenkort een klantenlisting voor (para)medische beroepen?

De veranderende btw-wetgeving die ingaat vanaf 1 januari 2022 moet voor alle huidige vrijgestelde belastingplichtingen…

Kwijtschelding restschulden: neem je tijd (maar haast je toch wat)

Een gefailleerde heeft 3 maanden tijd om kwijtschelding van schuld te vragen. Het Grondwettelijk Hof concludeert dat de…

Mede-eigendom: btw-aftrek en facturatie VME

Een vereniging van mede-eigenaars is niet verplicht om facturen uit te reiken aan de vennootschap mede-eigenaar. Hoewel…

Voortaan minder risico op monsterboeten

De wet van 27 juni 2021 versoepelt de voorwaarden om finaal aan de toepassing van de bijzondere belastingaanslag te…

Weg ermee! Geen dubbele erfbelasting op buitenlandse goederen

Dankzij het Grondwettelijk Hof kan ook de in het buitenland betaalde erfbelasting voor roerende goederen voortaan…

Belastingschulden na aandelenoverdracht bij VOF

Een ná aandelenoverdracht ingekohierde aanslag m.b.t. het inkomstenjaar van voor deze overdracht is uitvoerbaar op het…