Sociaal passief: come-back van een fiscale vrijstelling

Nu de corona-storm stilaan wat is gaan liggen, beginnen de economische gevolgen van de crisis ook in België duidelijk…

Groepsbijdrage: de fiscus verduidelijkt de nieuwe fiscale aftrek

België heeft de eerste stapjes gezet richting "fiscale consolidatie" en dit middels de aftrek van de groepsbijdrage. De…

Hoe tovert een vereniging weer brood op de plank?

Hoe zorgt u ervoor dat uw vereniging de nodige middelen kan krijgen, die niet uit uw eigen activiteiten voortkomen? Dat…

Restschenking: want ik wil regeren vanuit mijn graf

Aangezien mensen soms de nood voelen om te regeren vanuit het graf, is de restschenking een graag geziene gast in de…

Quick fixes inzake btw: identificatienummer en bewijs bij IC-levering

In huidige bijdrage gaan we dieper in op de regelingen inzake het vereiste btw-identificatienummer én het bewijs bij…

Persoonlijke documenten archiveren: wat, hoe en hoe lang?

Hamsteren, een woord dat we tegenwoordig al vaak gehoord hebben. We doen het ook met al onze documenten. Bepaalde…

Vaste vertegenwoordiger als fiscale bedrijfsleider: Cassatie beslecht

De vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon-bestuurder moet volgens het Hof van Cassatie gezien worden als een…

Quick fixes inzake btw: kettingverkopen of driehoeksverkeer

Sinds 1 januari 2020 zijn de zogenaamde ‘quick fixes’ in werking getreden in België. In huidige bijdrage gaan we dieper…

Weigering tot verschaffen van levensonderhoud aan schenker houdt risico in

Foutief weigeren levensonderhoud te verschaffen aan de behoeftige schenker is een grond van ondankbaarheid in hoofde…

Quick fixes inzake btw: call-off stock

Sinds 1 januari 2020 zijn de Europese quick fixes op btw-vlak in werking getreden. Zo zijn ondermeer de…

Schrik niet als u van uw accountant een kennisgeving ontvangt

Het is een verplichting voor de externe accountant om een kennisgeving te versturen wanneer er indicatoren zijn dat een…

B2B-diensten en de B2B-plaatsbepalingsregels

Een btw-belastingplichtige dient de gepaste zorgvuldigheid aan de dag te leggen om de juiste plaats van een dienst te…