Restschenking en familiale vennootschap

De restschenking is een nuttige modaliteit in uw planning, maar hoe combineert dit met de vrijstelling schenkbelasting…

Een huurovereenkomst onder ontbindende voorwaarde?

Als de handelshuurder geen vergunning krijgt… zo luidt de titel van een artikel te lezen op Immovlan.be gepubliceerd op…

Samenwonen of niet: hoe streng is het echtelijke dak?

Moet u verplicht samenwonen bij een huwelijk? Kan u hier zelf een regeling in treffen? Of steekt de wetgever daar een…

Geen voordeel bij marktconforme vergoeding?

Het Hof van Beroep van Antwerpen spreekt zich in het voordeel uit van een belastingplichtige inzake voordelen alle aard…

Uitkeringen in de besloten vennootschap: dubbele test

Uitkeringen in een besloten vennootschap mogen niet leiden tot een negatief eigen vermogen én het feit dat de…

UBO: ik ben vruchtgebruiker of blote eigenaar. Wat moet ik doen?

Wie dient er als uiteindelijke begunstigde te worden opgenomen in het UBO-register bij opsplitsing vruchtgebruik en…

Hamsterhuren: voor en nadelen uitgeplozen

Euh… say what? Pluizig… hamster… huren? Wees gerust, dit is geen handleiding voor het houden van een knaagdier.…

Nieuwe verhoogde eisen voor het financieel plan nopen tot nauwkeurigheid.

De nieuwe, verhoogde eisen van de wetgever duiden er op dat er met argusogen zal gekeken worden naar de ernst waarmee…

Doe uw investering nog in 2019!

U bent van plan om binnenkort een investering te doen in uw vennootschap? Doe het dan nog vóór 2020! De fiscale…

Ik heb een cryptorekening , moet ik deze fiscaal aangeven?

Ondanks de huidige onduidelijkheid op wetgevend vlak is het aannemelijk dat bepaalde cryptorekeningen moeten worden…

Uw vereniging onderwerpen aan de rechtspersonenbelasting? U kiest!

De vereniging zonder rechtspersoonlijkheid kan voortaan zelf kiezen om onder de rechtspersonenbelasting te vallen.…

Een partner maar geen kinderen: wie erft en wie niet?

Wat indien u een partner hebt, maar al dan niet bewust kinderloos bent gebleven. Wie erft en kan u daar nog iets aan…