Consulteren van huwelijks-en samenlevingsovereenkomsten: sneak peak of Chinese wall

Is consultatie van het Centraal register van Samenlevings- en Huwelijksovereenkomsten mogelijk? Zo ja, ligt alle…

Gevonden voorwerpen: finders keepers?

Het nieuwe Burgerlijk Wetboek voorziet in uniforme regeling voor gevonden voorwerpen. Voortaan kan ook de vinder, mits…

Fiscus tikkeltje minder cryptisch over cryptomunten

Cryptomunten hebben een mysterieus kantje. Ook voor de fiscus. In een aantal recente rulings wordt nu een tipje van de…

echtscheiding

Faillissement en ontbinding huwelijksstelsel: wie eerst?

Wanneer een ontbinding van het huwelijk samenvalt met een faillissement, volgt u best even de juiste chronologie!…

Financiële steunverlening door de vennootschap bij overnames: our dirty little secret

Het WVV versoepelt de regelgeving inzake financiële steunverlening door de vennootschap. Van absoluut verbod tot…

Schenking onder last of eerder lastige schenking?

Een schenking onder last moet voordelig zijn voor zowel de begiftigde als de schenker. Let wel op voor herkwalificaties…

Interimdividenden en tussentijdse dividenden: VVPRbis is mogelijk

Op 23 april 2021 heeft de FOD Financiën een circulaire (nr.2021/C/36) gepubliceerd over de toepassing van VVPRbis bij…

verplichtingen

Fiscale controle: graag een back-up van uw digitale boekhouding

Sinds het begin van de coronacrisis gaat de FOD Financiën meer en meer digitaal bij het uitvoeren van een fiscale…

NV met twee bestuurders: is dat nog wel ok?

Ook voor de raad van bestuur van een NV zijn de statuten van de vennootschap geen 'vodje papier'. De statuten kunner…

Huwelijk en vennootschap: zo zijn we niet getrouwd! Of wel?

Werk en privé gescheiden houden is een veelgehoord advies. Toch is dat niet evident: het huwelijksvermogensrecht komt…

Wat na de afschaffing van het directiecomité?

Het vroegere directiecomité zomaar vervangen door de directieraad uit het duaal bestuursmodel is niet aangewezen. Het…

Telewerk: nieuwe spelregels voor onkostenvergoeding

Telewerk is een blijver, ook na corona. De fiscus legde daarom nieuwe fiscale spelregels vast om de kosten van…