Upgrade uw eenmanszaak naar een vennootschap?

U hebt een eenmanszaak, maar misschien is een vennootschap wel voordeliger. Uzelf ook al eens deze vraag gesteld? Wij…

Opeisbaarheid btw op een voucher: bij uitgifte of gebruik?

Op vouchers uitgegeven vanaf 1 januari 2019 gelden nieuwe regels. De nieuwe regeling voor vouchers kent twee soorten,…

Huwelijk en partnerschap door een internationale bril

Sinds 29 januari 2019 is er een eengemaakte regeling voor 18 Europese landen inzake huwelijksvermogensstelsel en…

Geoblocking op uw webshop: boetes zijn geen koopje

Sinds 4 december 2018 is de Geoblockingverordening in werking. We horen u al denken Geo..wat? We leggen het even voor u…

Onroerend goed anno 2019 – Vlaamse woninghuur

Het nieuwe Vlaamse woninghuurdecreet is toepasselijk op de huurovereenkomsten van een hoofdverblijfplaats die worden…

Terbeschikkingstelling van bergruimte: 10% wordt 50%

Sinds 1 januari 2019 is de terbeschikkingstelling van een bergruimte ruimer ingevuld. Hierdoor zullen dergelijke…

Voordeel alle aard bewoning in een nieuw berekeningsjasje

De nieuwe berekeningswijze van het voordeel alle aard van bewoning is sinds 1 januari 2019 wettelijk een feit. Hiermee…

Private equity vennootschap revisited: beleg op een andere wijze.

 In de zomer van 2018 is de private privak, voor de derde keer sinds haar wettelijke invoering in 2003, aangepast. Is…

Weglopen van uw rekening courant naar een lening met vaste looptijd?

Geld 'lenen' van de vennootschap via de lopende rekening is een pak duurder dan via een lening met vaste looptijd. De…

Conventioneel gecreëerde huwgemeenschap

Sinds 1 september 2018 geldt een nieuwe regel inzake schulden bij inbreng in een gemeenschap en is de anticipatieve…

Beroepsgeheim geen absolute bescherming tegen fiscus

De vraag of de fiscus een aanslag kan vestigen op grond van onrechtmatig verkregen bewijs is en blijft een punt van…

Levensverzekering en gehuwden in een stelsel van gemeenschap

De nieuwe huwelijksvermogensregels verduidelijken het vermogensrechtelijk statuut van uitkeringen van…