Hoe omgaan met voorwaarden in de aangifte nalatenschap?

Ook na de aangifte nalatenschap kan het vermogen nog wijzigen door het intreden van voorwaarden. Deze hebben een…

Afzonderlijke aanslag op minimum inkomen sterft een snelle dood

De  afzonderlijke aanslag voor het niet voldoen aan de minimumbezoldiging van 45.000 euro wordt afgeschaft nog voor…

Appartement aan zee en de fiscus, het blijft moeilijk.

We weten het al langer dan vandaag: de fiscus is geen fan van een appartement aan zee in een vennootschap. Rendement is…

Schenken of toch niet. Al gedacht aan een volmachtschenking?

Een schenker voelt zich vaak ongemakkelijk bij de dadelijke en onherroepelijke afstand van zijn of haar goederen. De…

Feitelijk samenwonen – opgelet voor booby traps

Er zijn twee noodlottige momenten denkbaar in het leven van feitelijke samenwoners: het overlijden of de vrijwillige…

Bedrijfswagen inruilen voor een groener self-made pakket

Naast de mobiliteitsvergoeding is er sinds 1 maart 2019 ook het mobiliteitsbudget. Beide initiatieven willen het…

Big Brother is watching you – observatie door de fiscus

Fiscale inspecteurs mogen herhaaldelijk vanop de openbare weg de beroepsactiviteiten van een belastingplichtige in de…

Wetboek Vennootschappen en Verenigingen is geboren

Na een lang voorbereidend parcours heeft het federaal parlement op 28 februari 2019 het Wetboek Vennootschappen en…

Le nouveau accountant est arrivé

De fusie tussen het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten en het Instituut van de Accountants en de…

Het belastbaar moment bij een wederzijdse aan- en verkoopbelofte

Wanneer is het belastbaar moment van een meerwaarde op onroerend goed bij aanwezigheid van een wederzijdse aan- en…

Buitenlandse voordelen voor werknemers in België

Vanaf 1 maart 2019 is het voorbij om vanuit een buitenlandse vennootschap 'onbelast' voordelen toe te kennen aan…

Vrijwilligerswerk: hogere vergoeding voor bepaalde categorieën vrijwilligers

Vrijwilligerswerk betekent voor velen een goede daad verrichten. Voor organisaties zijn deze mensen van waardevol…