Fiscaal regime voor expats in wetgevend jasje

Sinds 1983 kent BelgiĆ« een fiscaal aantrekkelijk regime voor expats, gebaseerd op een administratieve circulaire. Nu isā€¦

tekenen en indiciƫn

Tekenen en indiciƫn, zeg maar uw levensstijl en de fiscus

Uitgaven en vermogensaangroei, tijdens een belastbaar tijdperk vastgesteld, kunnen worden aangemerkt als tekenen enā€¦

Terugbetaling kosten: let op uw fiscale fiches

Administratieve rompslomp alert! Vanaf 2022 moet voor alle terugbetaalde kosten aan een bedrijfsleider of werknemer hetā€¦

compromis

Compromis bij verkoop: ontbinding bij wanprestatie?

De redactie van een uitdrukkelijk ontbindend beding in een compromis bij verkoop van een onroerend goed vereistā€¦

Zorgvolmacht in een internationaal kleedje?

De zorgvolmacht is een gegeerd instrument bij vermogensplanning. Maar weerstaat ze ook de toets van een internationaleā€¦

renovatie

Renovatie aan 6% btw: verklaring op factuur vervangt attest

De afschaffing van het attest voor de toepassing van het verlaagde btw-tarief van 6% is een echte administratieveā€¦

Gesleutel aan verlaagde roerende voorheffing op dividenden

Het VVPRbis-regime wijzigt op een aantal punten en dit voor dividenduitkeringen door kleine vennootschappen vanaf 1ā€¦

Feitelijk samenwonen, zonder echt samen te wonen?!

Feitelijk samenwonen, met de bijgaande fiscale voordelen, is mogelijk, ook al bent u niet op hetzelfde adresā€¦

Webinar organiseren: hoe zit dat met de btw?

In tijden van social distancing is het interessant om toch eens stil te staan bij de btw-kwalificatie van webinars.

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid werkgever voor verkeersboeten werknemer

De werkgever heeft niet alle middelen om de geschiktheid van de werknever om met een bedrijfsvoertuig te rijden teā€¦

Apart en toch samen: het toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen

Het toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen, mits zorgvuldig opgesteld, zorgt voor fiscaal gunstige solidariteitā€¦

Geen aftrek van buitenlandse verliezen meer?

Sinds aanslagjaar 2021 zijn verliezen met betrekking tot een buitenlandse vaste inrichting of buitenlands onroerendā€¦