Het prijskaartje van onttrekking van een onroerend goed uit een vennootschap

Het prijskaartje van het verkrijgen van een onroerend goed uit uw vennootschap hangt af van de situatie waarin u zich…

‘Pay it forward’? Het einde van fiscale optimalisatie met vooruitbetaalde kosten.

Voorheen kon een vennootschap naar het eind van het boekjaar toe haar resultaat drukken door bepaalde kosten vooruit te…

Uw rechten op grond van GDPR bij fiscaal onderzoek: wat kan en wat niet?

Bij fiscaal onderzoek kunnen de rechten beperkt worden. Echter is dit niet zomaar vrij. Ook de fiscale administratie…

Geen natuurlijke persoon aan het roer creëert extra belasting

De hervorming van de vennootschapsbelasting in 2017 heeft de afzonderlijke aanslag bij het niet-uitkeren van een…

UBO-register: info meedelen uiterlijk vóór 31 maart 2019

De Antiwitwaswet dateert al van 18 september 2017, maar voor de praktische toepassing ervan was het nog wachten op de…

Hervorming schenk- en erfbelasting kon niet achterblijven

Eerder hebben wij u attent gemaakt op de voornaamste hervormingen van het erfrecht. Hervormingen die in werking treden…

Wrongful trading: hard stick or slapstick

Art. XX.227 van het Wetboek Economisch Recht voorziet in een  aansprakelijkheids-en boedelvordering ingeval men een…

1 september 2018: de dag van het nieuwe erfrecht

Dit jaar is 1 september niet enkel de start van een nieuw schooljaar, maar ook de start van een hervormd en…

Gratis evenement en toch volledige btw-aftrek, het kan.

De minister van Financiën stelt dat een gratis evenement recht geeft op volledige aftrek van btw. Hiermee fluit hij…

dbi-bevek: fiscaal interessant beleggingsinstrument

De dbi-bevek is zeker geen nieuwigheid. Het vehikel bestaat al decennia, maar wint nu aan belang door de invoering van…

Grensoverschrijdende fiscale constructies: be aware!

Richtlijn (EU) 2018/822  wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met…

Boekhoudkundige verwerking van de innovatieaftrek: keep your sheets together!

De innovatieaftrek is een fiscaal voordeel voor Belgische vennootschappen die eigenaar zijn van een intellectueel…