Vastgoedvennootschap en fiscaal gunstig schenken of vererven

De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) lijkt haar invulling van de activiteitsvoorwaarde bij een vastgoedvennootschap te…

Streep door effectentaks: wat betekent dit voor u?

De notoire effectentaks is vernietigd. De belasting is discriminerend en onverenigbaar met het grondwettelijk…

Geen geld? Dan maar arbeid inbrengen in de besloten vennootschap?

Inbreng van nijverheid is een inbreng buiten kapitaal. De inbreng hoort dus thuis in de klasse 0, bij de rechten en…

Duolegaat afgeschaft, maar goede vrienden gaan er op vooruit

Het duolegaat wordt afgeschaft maar tegelijkertijd kunnen goede vrienden voortaan erven aan een lager tarief, wat dan…

Franse baksteen in Belgische vennootschapsmaag

Wat zijn de fiscale gevolgen wanneer een Belgische vennootschap een onroerend goed verwerft in Frankrijk. Investeren in…

Onderhoudsgeld gestort aan een persoon in het buitenland

Betaalt u onderhoudsgeld aan uw kinderen of ex-partner in het buitenland? Verzeker u van de fiscale aftrekbaarheid en…

Fiscale controle, wie is er aan de beurt?

Net als de voorbije jaren kondigt de fiscus aan welke situaties de kans op fiscale controle reëel maken. Wat zijn de…

Restaurant en all-in menu: wat met de btw?

Het btw-tarief voor restaurant- en cateringdiensten is sinds 2010 verlaagd van 21% naar 12%. Dit geldt enkel voor eten,…

Associatie van (para)medische beroepen en btw – the sequel

(Para)medische beroepsbeoefenaars moeten de werking van hun associatie tegen het licht houden van de nieuwe…

Belasting op tweede verblijven in Frankrijk

In deze bijdrage gaan we dieper in op de zogenaamde "impôt sur la fortune immobilière". Dit is een vermogensbelasting…

Geen voordeel bij marktconforme vergoeding?

Het Hof van Beroep van Antwerpen spreekt zich in het voordeel uit van een belastingplichtige inzake voordelen alle aard…

Doe uw investering nog in 2019!

U bent van plan om binnenkort een investering te doen in uw vennootschap? Doe het dan nog vóór 2020! De fiscale…