opstalrecht

Hoe vergoeding bepalen bij einde opstalrecht?

De fiscus viseert opstalconstructies, veelal bij het einde van het opstalrecht. Hoe komt dit? Waarop moet u letten om…

Verminderde roerende voorheffing en inbreng aandelen in maatschap?

Heeft u nog recht op verminderde roerende voorheffing nadat u de aandelen van uw vennootschap heeft ingebracht in een…

Fiscale consolidatie: de eerste stapjes.

Vanaf het aanslagjaar 2020,  in casu voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019, kunnen Belgische…

Fiscus viseert sportclubs bij sponsoring

De Belgische fiscus heeft het nu blijkbaargemunt op sportclubs die kosteloze voordelen krijgen van sponsors. Toch maar…

Hoe omgaan met voorwaarden in de aangifte nalatenschap?

Ook na de aangifte nalatenschap kan het vermogen nog wijzigen door het intreden van voorwaarden. Deze hebben een…

Afzonderlijke aanslag op minimum inkomen sterft een snelle dood

De  afzonderlijke aanslag voor het niet voldoen aan de minimumbezoldiging van 45.000 euro wordt afgeschaft nog voor…

Appartement aan zee en de fiscus, het blijft moeilijk.

We weten het al langer dan vandaag: de fiscus is geen fan van een appartement aan zee in een vennootschap. Rendement is…

Schenken of toch niet. Al gedacht aan een volmachtschenking?

Een schenker voelt zich vaak ongemakkelijk bij de dadelijke en onherroepelijke afstand van zijn of haar goederen. De…

Bedrijfswagen inruilen voor een groener self-made pakket

Naast de mobiliteitsvergoeding is er sinds 1 maart 2019 ook het mobiliteitsbudget. Beide initiatieven willen het…

Big Brother is watching you – observatie door de fiscus

Fiscale inspecteurs mogen herhaaldelijk vanop de openbare weg de beroepsactiviteiten van een belastingplichtige in de…

Het belastbaar moment bij een wederzijdse aan- en verkoopbelofte

Wanneer is het belastbaar moment van een meerwaarde op onroerend goed bij aanwezigheid van een wederzijdse aan- en…

Buitenlandse voordelen voor werknemers in België

Vanaf 1 maart 2019 is het voorbij om vanuit een buitenlandse vennootschap 'onbelast' voordelen toe te kennen aan…