Nieuw verbintenissenrecht: wilsgebreken

Het goedgekeurde wetsvoorstel houdende hervorming van het verbintenissenrecht bevestigt de bestaande wilsgebreken in…

Nieuw verbintenissenrecht: overdracht van schuld en van contract wettelijk verankerd

Het nieuwe verbintenissenrecht schept een wettelijke basis voor schuld- en contractoverdracht. Wat zijn de voorwaarden?

Elektronisch betalen (eindelijk) de nieuwe standaard

Vanaf 1 juli 2022 geldt voor ondernemingen de verplichting om elektronisch betalen mogelijk te maken in een…

Hervormingstrein raast verder: nieuw verbintenissenrecht goedgekeurd

De Kamer heeft het nieuwe verbintenissenrecht goedgekeurd. De nieuwe bepalingen zijn ondergebracht in een nieuwe…

Energetische renovatieplicht bij verwerving bedrijfsgebouw

Vanaf 1 januari 2022 geldt er een energetische renovatieplicht bij de verwerving van een niet-residentieel gebouw of…

Cassatie over de bestuurder als onderneming in faillissementszaken

Het Hof van Cassatie breidt het ondernemingsbegrip uit in die zin dat bestuurders-natuurlijke personen ook een…

Fiscaal regime voor expats in wetgevend jasje

Sinds 1983 kent België een fiscaal aantrekkelijk regime voor expats, gebaseerd op een administratieve circulaire. Nu is…

Terugbetaling kosten: let op uw fiscale fiches

Administratieve rompslomp alert! Vanaf 2022 moet voor alle terugbetaalde kosten aan een bedrijfsleider of werknemer het…

Webinar organiseren: hoe zit dat met de btw?

In tijden van social distancing is het interessant om toch eens stil te staan bij de btw-kwalificatie van webinars.

Geen aftrek van buitenlandse verliezen meer?

Sinds aanslagjaar 2021 zijn verliezen met betrekking tot een buitenlandse vaste inrichting of buitenlands onroerend…

Love thy neighbour as thyself. Burenhinder in het nieuwe goederenrecht.

Onder het nieuwe goederenrecht verkrijgt ook de leer inzake burenhinder een concrete wettelijk grondslag. Voorwaarden…

Nieuwe afstandsregels beplantingen en snoeiing van overhangende takken doorstaan grondwettelijke toetsing.

Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek houdende het nieuwe goederenrecht omvat een nieuwe regeling inzake de afstand van…