Vrijgestelde wederopbouwreserve moet solvabiliteit opkrikken

Heel wat vennootschappen kregen het hard te verduren door de meedogenloze COVID-19 crisis. De fiscaal vrijgestelde…

Nieuw verbintenissenrecht: wilsgebreken

Het goedgekeurde wetsvoorstel houdende hervorming van het verbintenissenrecht bevestigt de bestaande wilsgebreken in…

Nieuw verbintenissenrecht: overdracht van schuld en van contract wettelijk verankerd

Het nieuwe verbintenissenrecht schept een wettelijke basis voor schuld- en contractoverdracht. Wat zijn de voorwaarden?

Elektronisch betalen (eindelijk) de nieuwe standaard

Vanaf 1 juli 2022 geldt voor ondernemingen de verplichting om elektronisch betalen mogelijk te maken in een…

Hervormingstrein raast verder: nieuw verbintenissenrecht goedgekeurd

De Kamer heeft het nieuwe verbintenissenrecht goedgekeurd. De nieuwe bepalingen zijn ondergebracht in een nieuwe…

Energetische renovatieplicht bij verwerving bedrijfsgebouw

Vanaf 1 januari 2022 geldt er een energetische renovatieplicht bij de verwerving van een niet-residentieel gebouw of…

Cassatie over de bestuurder als onderneming in faillissementszaken

Het Hof van Cassatie breidt het ondernemingsbegrip uit in die zin dat bestuurders-natuurlijke personen ook een…

Vruchtgebruik in de vennootschap – wat met uw planning?

Verlenging van het vruchtgebruik van onroerend goed combineren met de schenking van blote eigendom. Er zijn…

verwarming en elektriciteit

Voordeel verwarming en elektriciteit: wettekst is (uitzonderlijk) duidelijk

Het forfaitair voordeel voor verwarming en elektriciteit is wel degelijk combineerbaar met de niet-kosteloze…

Fiscaal regime voor expats in wetgevend jasje

Sinds 1983 kent België een fiscaal aantrekkelijk regime voor expats, gebaseerd op een administratieve circulaire. Nu is…

tekenen en indiciën

Tekenen en indiciën, zeg maar uw levensstijl en de fiscus

Uitgaven en vermogensaangroei, tijdens een belastbaar tijdperk vastgesteld, kunnen worden aangemerkt als tekenen en…