Cash pooling: vele kleintjes maken een groot

Bij cash pooling gaat het om een vorm van centraal kas- of thesauriebeheer van vennootschapsgroepen. Maar wat houdt die…

Vastgoedvennootschap en fiscaal gunstig schenken of vererven

De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) lijkt haar invulling van de activiteitsvoorwaarde bij een vastgoedvennootschap te…

Hebt u het contract op een juiste wijze ondertekend?

Een gewaarschuwd bestuurder is er twee waard. Bij ondertekening is het aangewezen om steeds mee te noteren in welke…

Zwijgen is niet toestemmen: klik hier voor cookies

Vooraleer een website cookies mag plaatsen op het toestel van de gebruiker, moet er aan bepaalde voorwaarden voldaan…

Hoe is het gesteld met het netto-actief van uw besloten vennootschap?

U doet maar beter geen uitkeringen in uw besloten vennootschap zonder dat u het netto-actief én het onbeschikbare eigen…

Uittreden uit een besloten vennootschap: welkom in de duiventil.

De statuten van een besloten vennootschap kunnen het uittreden lasten het vennootschapsvermogen mogelijk maken. Wat…

Liquiditeitstest in de besloten vennootschap: een test teveel?

Het verdwijnen van kapitaal in de besloten vennootschap heeft een prijs. Vooral de liquiditeitstest zal zorgen voor…

Fiscale controle, wie is er aan de beurt?

Net als de voorbije jaren kondigt de fiscus aan welke situaties de kans op fiscale controle reëel maken. Wat zijn de…

Crowdfunding: hoe verwerken in de boekhouding

Crowdfunding is niet alleen mogelijk voor de financiering van filantropische of culturele projecten maar ook om…

Algemene voorwaarden en het nieuwe bewijsrecht

Het bewijsrecht is van belang wanneer een onderneming haar algemene voorwaarden of haar factuurvoorwaarden…

Restaurant en all-in menu: wat met de btw?

Het btw-tarief voor restaurant- en cateringdiensten is sinds 2010 verlaagd van 21% naar 12%. Dit geldt enkel voor eten,…

Eigendomsvoorbehoud: de Pandwet zorgt voor extra zekerheid

De Pandwet zorgt voor meer zekerheid op het vlak van eigendomsvoorbehoud van roerende goederen. Let echter op met…