opstalrecht

Hoe vergoeding bepalen bij einde opstalrecht?

De fiscus viseert opstalconstructies, veelal bij het einde van het opstalrecht. Hoe komt dit? Waarop moet u letten om…

Verminderde roerende voorheffing en inbreng aandelen in maatschap?

Heeft u nog recht op verminderde roerende voorheffing nadat u de aandelen van uw vennootschap heeft ingebracht in een…

Aansprakelijkheid van bestuurders in het nieuwe vennootschapsrecht

In het WVV is een aansprakelijkheidsbeperking voor bestuurders opgenomen. Wanneer is ze van toepassing, maar vooral…

Registratierechten op vonnissen, de winnaar kan toch verliezen

Denk vooraf tweemaal na en maak, voor u een gerechtelijke procedure aanvat, toch even een kosten-baten analyse.

Schijnzelfstandige of echt freelancer?

Wie als opdrachtgever wil werken met een echte zelfstandige doet er goed aan de afspraken vast te leggen in een…

Hoe ver reikt de bevoegdheid van een CEO?

De CEO moet steeds zorgvuldig de bevoegdheden van dagelijks bestuur in vraag stellen. Zoniet loopt hij mogelijk aan…

Fiscale consolidatie: de eerste stapjes.

Vanaf het aanslagjaar 2020,  in casu voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019, kunnen Belgische…

Bingo! Vlaamse Belasting op Spelen en Weddenschappen

Vanaf 1 januari 2019 int de Vlaamse Belastingdienst de belasting op spelen en weddenschappen. Deze overname brengt…

Wie betaalt werken aan onroerend goed? Vruchtgebruiker of blote eigenaar?

Moet de blote eigenaar de vruchtgebruikger vergoeden bij werken aan het onroerende goed? Zo ja, welke vergoeding is de…

Afzonderlijke aanslag op minimum inkomen sterft een snelle dood

De  afzonderlijke aanslag voor het niet voldoen aan de minimumbezoldiging van 45.000 euro wordt afgeschaft nog voor…

Appartement aan zee en de fiscus, het blijft moeilijk.

We weten het al langer dan vandaag: de fiscus is geen fan van een appartement aan zee in een vennootschap. Rendement is…

Bedrijfswagen inruilen voor een groener self-made pakket

Naast de mobiliteitsvergoeding is er sinds 1 maart 2019 ook het mobiliteitsbudget. Beide initiatieven willen het…