VVPRbis: verlaagde voorheffing na afschaffing kapitaal

Met de invoering van het Wetboek voor vennootschappen en verenigingen (hierna "WVV") is de kapitaalvereiste bij een bv…

Help, de houder van mijn recht van opstal is failliet!?

Wat gebeurt er wanneer de opstalhouder failliet gaat. Dooft het opstalrecht gewoon uit? Of komen die gebouwen in de…

Steun de cultuursector via tax shelter en krijg belastingvrijstelling

Eén van de manieren om de cultuursector te steunen, is door te investeren in de "Tax Shelter voor audiovisule werken en…

Op restaurant in Covid-19 tijden: wat met uw privacy?

Ter bestrijding van Covid-19 moeten horeca-uitbaters gegevens verzamelen van hun klanten. Dit roept echter heel wat…

Bedrijfswagen: geen fiscale aftrekbeperking bij betaling voor privégebruik

De belastingsplichtige heeft haar slag thuis gehaald voor het Hof van Cassatie in een arrest van 25 juni 2020 over de…

Carry back voor Covid-19 verliezen – overschat uw ongeluk niet

De fiscale carry back regeling kan ondersteuning bieden aan ondernemingen met liquiditeitsproblemen door Covid-19. Het…

Van MOSS naar OSS: de wondere wereld van e-commerce en btw

Tijdens de covid-19 pandemie werd het eens te meer duidelijk: we shoppen met z'n allen meer en meer online. Dit…

Influencers op social media: de fiscus als ongewenste volger?

Als influencer laat u niet alleen een marketingspoor na, ook de fiscus kan interesse hebben in uw populaire digitale…

Bestuur en bevoegdheden: de tweesprong

Kan iedere bestuurder zomaar optreden, naar eigen goeddunken? Of is dat toch niet zo zaligmakend? We zetten de…

Overdracht erfpacht en opstal fiscaal interessant

Met de wet van 22 april 2019 is ook op fiscaal vlak een wijziging aangebracht in het goederenrecht. Sinds aanslagjaar…

Kapitaalvermindering net vóór vastklikken reserves

Wie vóór het vastklikken van de reserves in het kapitaal nog een kapitaalvermindering doorvoerde, pleegt volgens de…

Interne meerwaarden en kapitaalvermindering: er is niks verloren.

De tandem interne meerwaarden en kapitaalvermindering hoeft zich niet vast te rijden in de valkuil van fiscaal…