Vrijgestelde wederopbouwreserve moet solvabiliteit opkrikken

Heel wat vennootschappen kregen het hard te verduren door de meedogenloze COVID-19 crisis. De fiscaal vrijgesteldeā€¦

Nieuw verbintenissenrecht: wilsgebreken

Het goedgekeurde wetsvoorstel houdende hervorming van het verbintenissenrecht bevestigt de bestaande wilsgebreken inā€¦

Nieuw verbintenissenrecht: overdracht van schuld en van contract wettelijk verankerd

Het nieuwe verbintenissenrecht schept een wettelijke basis voor schuld- en contractoverdracht. Wat zijn de voorwaarden?

Cassatie over de bestuurder als onderneming in faillissementszaken

Het Hof van Cassatie breidt het ondernemingsbegrip uit in die zin dat bestuurders-natuurlijke personen ook eenā€¦

Fiscaal regime voor expats in wetgevend jasje

Sinds 1983 kent BelgiĆ« een fiscaal aantrekkelijk regime voor expats, gebaseerd op een administratieve circulaire. Nu isā€¦

renovatie

Renovatie aan 6% btw: verklaring op factuur vervangt attest

De afschaffing van het attest voor de toepassing van het verlaagde btw-tarief van 6% is een echte administratieveā€¦

Gesleutel aan verlaagde roerende voorheffing op dividenden

Het VVPRbis-regime wijzigt op een aantal punten en dit voor dividenduitkeringen door kleine vennootschappen vanaf 1ā€¦

Webinar organiseren: hoe zit dat met de btw?

In tijden van social distancing is het interessant om toch eens stil te staan bij de btw-kwalificatie van webinars.

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid werkgever voor verkeersboeten werknemer

De werkgever heeft niet alle middelen om de geschiktheid van de werknever om met een bedrijfsvoertuig te rijden teā€¦

Geen aftrek van buitenlandse verliezen meer?

Sinds aanslagjaar 2021 zijn verliezen met betrekking tot een buitenlandse vaste inrichting of buitenlands onroerendā€¦

Maximale betalingstermijn voor handelstransacties.

Vanaf 1 februari 2022 ligt de maximale betalingstermijn op 60 kalenderdagen waarvan de controle- en verificatietermijnā€¦