Hamsterhuren: voor en nadelen uitgeplozen

Euh… say what? Pluizig… hamster… huren? Wees gerust, dit is geen handleiding voor het houden van een knaagdier.…

Vruchtgebruik: wettelijke voortzetting, terugval of aanwas?

Vruchtgebruik is een recht om te genieten van een goed, waarvan een ander de blote eigendom heeft. Er zijn…

Change of control clausules

De waarde van de onderneming is vaak afhankelijk van de waarde van haar verbonden personen. Er gaat dan ook heel wat…

WLTP of NEDC? Bent u nog mee?

NEDC of WLTP? Bent u nog mee? De 2 normen inzake C02-uitstoot hebben ook hun belang in de fiscaliteit.

Alleenstaand en geen kinderen? Wie erft en wie niet?

Vermogensplanning is er voor iedereen. Ook al bent u alleenstaand en hebt u geen kinderen. De wet voorziet sowieso in…

Statutaire zetelleer en de Belgische fiscaliteit

Als het gevolg van deze hervorming hinkt België niet langer achterop.  Ons vennootschapsrecht is alvast gewapend om…

Hoe vergoeding bepalen bij einde opstalrecht?

De fiscus viseert opstalconstructies, veelal bij het einde van het opstalrecht. Hoe komt dit? Waarop moet u letten om…

Zorgvolmacht uitgebreid naar persoon en maatschap

Draag niet alleen zorg voor uw zorgvolmacht maar ook voor de statuten van uw maatschap. Update nu en hou rekening met…

Verminderde roerende voorheffing en inbreng aandelen in maatschap?

Heeft u nog recht op verminderde roerende voorheffing nadat u de aandelen van uw vennootschap heeft ingebracht in een…

Aansprakelijkheid van bestuurders in het nieuwe vennootschapsrecht

In het WVV is een aansprakelijkheidsbeperking voor bestuurders opgenomen. Wanneer is ze van toepassing, maar vooral…

Registratierechten op vonnissen, de winnaar kan toch verliezen

Denk vooraf tweemaal na en maak, voor u een gerechtelijke procedure aanvat, toch even een kosten-baten analyse.

Schijnzelfstandige of echt freelancer?

Wie als opdrachtgever wil werken met een echte zelfstandige doet er goed aan de afspraken vast te leggen in een…