Het beding van aanwas in de fiscale praktijk

Het zorgvuldig opgesteld beding van aanwas kan tot mooie creaties leiden. Vlabel aanvaarde doorheen 2018 een hele reeks…

Fiscus viseert sportclubs bij sponsoring

De Belgische fiscus heeft het nu blijkbaargemunt op sportclubs die kosteloze voordelen krijgen van sponsors. Toch maar…

Bingo! Vlaamse Belasting op Spelen en Weddenschappen

Vanaf 1 januari 2019 int de Vlaamse Belastingdienst de belasting op spelen en weddenschappen. Deze overname brengt…

Wie betaalt werken aan onroerend goed? Vruchtgebruiker of blote eigenaar?

Moet de blote eigenaar de vruchtgebruikger vergoeden bij werken aan het onroerende goed? Zo ja, welke vergoeding is de…

Hoe omgaan met voorwaarden in de aangifte nalatenschap?

Ook na de aangifte nalatenschap kan het vermogen nog wijzigen door het intreden van voorwaarden. Deze hebben een…

Afzonderlijke aanslag op minimum inkomen sterft een snelle dood

De  afzonderlijke aanslag voor het niet voldoen aan de minimumbezoldiging van 45.000 euro wordt afgeschaft nog voor…

Appartement aan zee en de fiscus, het blijft moeilijk.

We weten het al langer dan vandaag: de fiscus is geen fan van een appartement aan zee in een vennootschap. Rendement is…

Schenken of toch niet. Al gedacht aan een volmachtschenking?

Een schenker voelt zich vaak ongemakkelijk bij de dadelijke en onherroepelijke afstand van zijn of haar goederen. De…

Feitelijk samenwonen – opgelet voor booby traps

Er zijn twee noodlottige momenten denkbaar in het leven van feitelijke samenwoners: het overlijden of de vrijwillige…

Bedrijfswagen inruilen voor een groener self-made pakket

Naast de mobiliteitsvergoeding is er sinds 1 maart 2019 ook het mobiliteitsbudget. Beide initiatieven willen het…

Big Brother is watching you – observatie door de fiscus

Fiscale inspecteurs mogen herhaaldelijk vanop de openbare weg de beroepsactiviteiten van een belastingplichtige in de…

Wetboek Vennootschappen en Verenigingen is geboren

Na een lang voorbereidend parcours heeft het federaal parlement op 28 februari 2019 het Wetboek Vennootschappen en…