Wettelijke samenwoning vs. huwelijk: welk sprookje kiest u?

Waarom is wettelijke samenwoning zo populair? Is dat terecht? Wat zijn de voor- of nadelen van samenwonen, tegenover…

Het belang van het belangenconflict

Belangenconflicten en hun belang in het vennootschapsleven. Bestuurders kweken maar beter reflexen wanneer zij…

Nieuwe effectentaks: geen ontkomen aan?

Wie dacht creatief te kunnen zijn met de nieuwe effectentaks, bergt zijn plannen best weer op. De wet doet de deur…

Een zoveelste aflevering in de UBO-register saga

De termijn voor jaarlijkse bevestiging en het opladen van stukken in het UBO-register werd uitgesteld na het…

Bewakingscamera die meer filmt dan privédomein vangt boete

Camerabewaking dient om privédomein optimaal te beschermen. De GBA besliste onlangs dat ook rekening moet worden…

Beding van aanwas: altijd vertrekken bij het begin.

Het beding van aanwas is populair bij wettelijk samenwonenden. U bent allicht attent gemaakt op de fiscale implicaties.…

Let’s get digital! FOD FinanciĂ«n ziet e-Box zitten.

De fiscus zal voortaan ook via e-Box communiceren met belastingplichtigen. Nu nog vrijblijvend, vanaf 1 januari 2025…

Vermindering onroerende voorheffing wegens improductiviteit

Bedrijven zien hun panden door Covid-19 vaak leegstaan. Naast de steunmaatregelen, is er een vaak vergeten bestaande…

Eenhoofdige vennootschap: vergeet niet te publiceren

Het WVV regelt de eenhoofdigheid van nv en bv. Maar denkt u ook aan de neerleggings- en publicatieverplichting van dat…

Na merkregistratie komt een zondvloed aan misleidende facturen

Nadat een onderneming een merk geregistreerd heeft ontvangt zij vaak een hele stapel brieven. Deze lijken legitieme…

Update – Steunmaatregelen coronavirus COVID-19

De impact van het coronavirus (COVID-19) is enorm. Om ondernemers te steunen voorziet de Belgische en Vlaamse overheid…

Digitale algemene vergadering: hoe werkt het?

De digitale algemene vergadering is nu definitief wettelijk geregeld. Hoe organiseren we dit in de praktijk?