Onroerende verhuur met btw – verklaring is vereist

Sinds 1 januari 2019 is het mogelijk om onder bepaalde voorwaarden bedrijfsgebouwen te verhuren met btw. Vergeet echter…

Is de plusouder het (plus-)kind van de rekening?

Als plusouder staat u best even stil bij het mogelijke prijskaartje indien u met behoeftige kinderen van uw overleden…

Bestuursorgaan anno 2020: vaste vertegenwoordiger (in het nieuw)

Wacht niet tot 1 januari 2024 om de statuten aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.…

Betalingstermijn beperken om liquiditeitspositie te verbeteren

Betalingstermijn bij handelstransacties van grote ondernemingen aan Belgische KMO's is vanaf 29 april 2020 beperkt tot…

Samenwoning, een verplichting bij wettelijke samenwoonst?

Hoe paradoxaal het ook mag klinken er is geen samenwoningsverplichting voor wettelijk samenwonenden. Er is niks mis met…

Impact van nieuwe wetgeving op B2B overeenkomsten.

De Belgische wetgever heeft de voorbije tijd niet stilgezeten. Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV)…

Aftrekbaarheid vastgoed: strand, zee en appartementje?

Vennootschappen kopen wel vaker vastgoed aan die zij dan ter beschikking stellen van hun bedrijfsleiders, zonder dat…

Wat heeft 2020 voor de vennootschap in petto?

De vennootschapsbelastingen dalen verder. Inzake winstuitkeringen is 2020 eveneens een belangrijk jaar. De uitkering…

Datalekken: wie knabbelt daar aan mijn kluisje

Het is niet altijd duidelijk wat een datalek juist inhoudt en wat een onderneming te doen staat wanneer…

Huurachterstal: kan huren zonder te betalen blijven duren?

De huurder geniet bescherming van het Burgerlijk Wetboek. Maar hoe zit het met de bescherming van de verhuurder? Wat…

Cash pooling: vele kleintjes maken een groot

Bij cash pooling gaat het om een vorm van centraal kas- of thesauriebeheer van vennootschapsgroepen. Maar wat houdt die…

Vastgoedvennootschap en fiscaal gunstig schenken of vererven

De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) lijkt haar invulling van de activiteitsvoorwaarde bij een vastgoedvennootschap te…