Voortaan minder risico op monsterboeten

De wet van 27 juni 2021 versoepelt de voorwaarden om finaal aan de toepassing van de bijzondere belastingaanslag te…

Weg ermee! Geen dubbele erfbelasting op buitenlandse goederen

Dankzij het Grondwettelijk Hof kan ook de in het buitenland betaalde erfbelasting voor roerende goederen voortaan…

Belastingschulden na aandelenoverdracht bij VOF

Een ná aandelenoverdracht ingekohierde aanslag m.b.t. het inkomstenjaar van voor deze overdracht is uitvoerbaar op het…

Zal mijn (tand)arts binnenkort btw aanrekenen?

Op vandaag is een medische behandeling bij een arts en tandarts in principe vrijgesteld van btw. Vanaf 1 januari 2022…

Testament – het ene geschrift is het andere niet

Wat wanneer er twee versies van een testament op tafel liggen, een notarieel en een eigenhandig geschreven? Welke…

verbeurdverklaring

Verbeurdverklaring lastens een derde: het zal je maar overkomen

Hoe kan je jezelf als derde succesvol verdedigen tegen een verbeurdverklaring van een eigen goed?

Beding van voorafname – be careful what you wish for

Vlabel interpreteert het beding van voorafname in een huwelijkscontract. Meer specifiek, de implicaties van woordkeuzes…

Het financieel plan: een aardig klusje voor zowel oprichters als notarissen

Het financieel plan vereist niet alleen bijzondere waakzaamheid van de oprichters maar ook van de notaris die de…

Voorlopig bewind en conventionele terugkeer in een schenkingsakte

Voorlopig bewind en een schenking met modaliteiten: hoe valt dat met elkaar te rijmen? Het vredegerecht van Antwerpen…

(R)evolutie van de boekhouding en factuur als bewijsmiddel.

Evolutie in wetgeving van de twee meest frequent gehanteerde bewijsmiddelen in het ondernemingsrecht: de boekhouding en…

Nieuw: ‘centraal register van economische knipperlichten’

Met ingang vanaf 5 juli 2021 (KB 13 juni 2021) werd in België een nieuw 'centraal register van economische…

Erkenning als beroepsvereniging niet langer vanzelfsprekend

Voortaan beschikt de overheid over een middel om de voordelen verbonden aan het statuut van beroepsvereniging opnieuw…