Quick fixes inzake btw: identificatienummer en bewijs bij IC-levering

In huidige bijdrage gaan we dieper in op de regelingen inzake het vereiste btw-identificatienummer én het bewijs bij…

Persoonlijke documenten archiveren: wat, hoe en hoe lang?

Hamsteren, een woord dat we tegenwoordig al vaak gehoord hebben. We doen het ook met al onze documenten. Bepaalde…

Vaste vertegenwoordiger als fiscale bedrijfsleider: Cassatie beslecht

De vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon-bestuurder moet volgens het Hof van Cassatie gezien worden als een…

Update – Steunmaatregelen coronavirus COVID-19

De impact van het coronavirus (COVID-19) is enorm. Om ondernemers te steunen voorziet de Belgische en Vlaamse overheid…

Quick fixes inzake btw: kettingverkopen of driehoeksverkeer

Sinds 1 januari 2020 zijn de zogenaamde ‘quick fixes’ in werking getreden in België. In huidige bijdrage gaan we dieper…

Weigering tot verschaffen van levensonderhoud aan schenker houdt risico in

Foutief weigeren levensonderhoud te verschaffen aan de behoeftige schenker is een grond van ondankbaarheid in hoofde…

Quick fixes inzake btw: call-off stock

Sinds 1 januari 2020 zijn de Europese quick fixes op btw-vlak in werking getreden. Zo zijn ondermeer de…

Schrik niet als u van uw accountant een kennisgeving ontvangt

Het is een verplichting voor de externe accountant om een kennisgeving te versturen wanneer er indicatoren zijn dat een…

B2B-diensten en de B2B-plaatsbepalingsregels

Een btw-belastingplichtige dient de gepaste zorgvuldigheid aan de dag te leggen om de juiste plaats van een dienst te…

Cashflowplanning: altijd handig, maar in deze tijd een absolute must-have voor elke ondernemer.

Als u de laatste maand nog geen cashflowplanning hebt opgemaakt is het dringend tijd om in actie te schieten.

Fusies en splitsingen van vennootschappen onder het WVV: een overzicht van de nieuwigheden

Hoe zit het met de procedures inzake fusies en splitsingen van vennootschappen in het WVV? Is er op veel veranderd ten…

Bestuurder voor en na faillissement, far beyond till death do us part.

Bestuurders dienen steeds de financiële situatie van de vennootschap op de voet te volgen. Zij hebben namelijk een…