VVPRbis: verlaagde voorheffing na afschaffing kapitaal

Met de invoering van het Wetboek voor vennootschappen en verenigingen (hierna "WVV") is de kapitaalvereiste bij een bv…

Help, de houder van mijn recht van opstal is failliet!?

Wat gebeurt er wanneer de opstalhouder failliet gaat. Dooft het opstalrecht gewoon uit? Of komen die gebouwen in de…

Onderhoudsplicht naar uw ouders: moet dat nu echt, mama?

Wat als uw vermogen ontoereikend is om uw verzorging te kunnen betalen? Kan u dan beroep doen op de onderhoudsplicht…

Notarieel testament: dictée is zo passé

Vanaf 1 september 2020 is het dicteren van de inhoud van het notarieel testament geen verplichte formaliteit meer. De…

Steun de cultuursector via tax shelter en krijg belastingvrijstelling

Eén van de manieren om de cultuursector te steunen, is door te investeren in de "Tax Shelter voor audiovisule werken en…

Our house, in the middle of our street. Het verlaagd verkooprecht.

Het Vlaams verkooprecht is terug aangepast. De tarieven voor de gezinswoning zijn verlaagd en de termijn om zich te…

Op restaurant in Covid-19 tijden: wat met uw privacy?

Ter bestrijding van Covid-19 moeten horeca-uitbaters gegevens verzamelen van hun klanten. Dit roept echter heel wat…

Bedrijfswagen: geen fiscale aftrekbeperking bij betaling voor privégebruik

De belastingsplichtige heeft haar slag thuis gehaald voor het Hof van Cassatie in een arrest van 25 juni 2020 over de…

Een erfenis is geen jachttrofee, stropers opgelet!

Erfenisbejaging is als zonder toestemming jagen of dieren stelen op het terrein van een ander. Bovendien is het moreel…

Carry back voor Covid-19 verliezen – overschat uw ongeluk niet

De fiscale carry back regeling kan ondersteuning bieden aan ondernemingen met liquiditeitsproblemen door Covid-19. Het…

Gesplitste aankoop in België, Vlaanderen is niet Brussel/Wallonië

Bij de gesplitste aankoop van een onroerend goed in België hanteert het Vlaamse Gewest andere regels dan het Brusselse…

Van MOSS naar OSS: de wondere wereld van e-commerce en btw

Tijdens de covid-19 pandemie werd het eens te meer duidelijk: we shoppen met z'n allen meer en meer online. Dit…