De lancering van een nieuwe zaak of product gaat vaak samen met het verzinnen van een catchy naam of logo. Een sterke naam of logo voor het product of dienst kan zorgen voor naamsbekendheid. Hierdoor is het een sterke marketingtool. Om ervoor te zorgen dat concurrenten dit teken niet kunnen overnemen is een merkregistratie vaak een goed idee. Na de registratie van het merk krijgt men echter vaak misleidende facturen, opletten geblazen dus.

Merkregistratie

Heeft u een sterke naam of logo die u wil gebruiken voor uw goederen of diensten en wilt u deze beschermen, dan dringt een merkregistratie zich op. Om de registratie van een merk te verkrijgen moet het teken dat men wenst te beschermen wel aan enkele voorwaarden voldoen. Bij de registratie zal het bevoegde merkbureau beoordelen of aan deze voorwaarden voldaan is.  Een voorafgaand onderzoek door de aanvrager is zeker aangewezen.

Een merkregistratie kan verlopen via een expert in intellectuele eigendom en merkregistratie. Echter is het ook mogelijk om de merkregistratie zelf in te dienen. Afhankelijk van de territoriale merkbescherming die gewenst is, zal er een merkregistratie ingediend moeten worden voor het bevoegde merkbureau. Voor een Benelux-merk kan men bijvoorbeeld terecht bij het BOIP.

Weet echter dat men bij de merkaanvraag een registratiekost moet betalen. Deze is afhankelijk van de territoriale omvang en de procedure, maar ook van de categorieën goederen en diensten waarvoor de aanvraag is ingediend. Deze betaling dient te gebeuren bij de indiening van de merkaanvraag. Enkel bij een latere verlenging of wijziging van een merkregistratie of bij het voeren van procedures is een nieuwe betaling verschuldigd.

Misleidende facturen

Na een merkregistratie verschijnt het merk in de database van het betreffende merkbureau. Deze zijn vaak openbaar toegankelijk, zodat derden kunnen opzoeken of een bepaald teken nog beschikbaar is. Dit zet echter de deur open voor misbruik door personen die onwetende merkhouders willen misleiden. Dit is namelijk een welgekend probleem. Zo heeft het EUIPO (European Union Intellectual Property Office) een heuse pagina aan deze praktijken gewend waarin ze merkhouders wil waarschuwen.

Merkhouders die net een nieuw merk hebben geregistreerd krijgen in de daarop volgende maanden geregeld een aantal brieven opgestuurd. Deze brieven lijken afkomstig van het merkbureau waar het merk geregistreerd werd. De brieven bevatten vaak in hun titel de vermelding dat het gaat om de registratie van het merk en bevatten een betalingsverzoek. Op het eerste zicht lijken deze brieven dan ook een legitiem verzoek van het merkbureau om een betaling voor het volstrekken van de merkregistratie.

Echter wanneer we beter naar de naam en het logo van de afzender kijken zien we al dat er iets schort. Zo staat er bijvoorbeeld “Trademark Register Intellectual Property” in plaats van de naam van het EUIPO. Wanneer we de kleine lettertjes lezen, stort het kaartenhuisje helemaal in elkaar. De betaling die ze verzoeken betreft namelijk het opnemen van het zonet geregistreerde merk in de database van de afzender. Deze databases hebben echter geen enkele toegevoegde waarde voor de merkhouder en verantwoorden geenzins de jaarlijkse kost van ongeveer 2000 euro die zij hiervoor vragen.

Conclusie

De registratie van een merk is vaak een belangrijke stap in de commercialicering van goederen of diensten. Er zijn echter bedrijven die misbruik willen maken van onwetende merkhouders. Hoewel de misleidende facturen op het eerste zicht legitiem lijken, zijn ze dit allerminst. Er mag niet getwijfeld worden aan de malafide intenties van de afzenders van dergelijke brieven. Merkhouders die betalingsverzoeken ontvangen na een merkregistratie doen er goed aan deze zeer aandachtig te lezen en heb zeker aandacht voor de kleine lettertjes. Weet echter dat het BOIP of het EUIPO geen facturen opsturen.

Heeft u vragen over een merkregistratie of wil u bijstand, aarzel dan niet om aternio legal te contacteren.