Het Belgisch federaal parlement heeft op haar plenaire vergadering van 28 februari 2019 het wetsvoorstel betreffende de beroepen van accountant en belastingconsulent goedgekeurd. Bijgevolg is de fusie tussen het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) en het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) een feit.

Het nieuwe Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants (IBA) zal ongeveer 12.000 leden en 3.000 stagiairs vertegenwoordigen. Het IBA zal niet alleen het aanspreekpunt zijn voor de beroepsbeoefenaars maar ook voor ondernemers, studenten, socio-economische partners, het onderwijs en de overheid.

Nieuwe beroepstitels

De huidige erkende boekhouders(-fiscalisten) BIBF krijgen de beroepstitel van (fiscaal) accountant, de huidige accountants(-belastingconsulenten) IAB worden gecertificeerd (fiscaal) accountant en de huidige belastingconsulenten IAB dragen de beroepstitel van gecertificeerd belastingadviseur.

Elke beroepsbeoefenaar behoudt zijn eigen wettelijke bevoegdheden. Ondernemingen zullen de onderscheiden kwalificaties in een openbaar register kunnen nagaan.

Met de nieuwe wet beoogt men ervoor te zorgen dat de beroepsbeoefenaars klaar zijn voor de toekomst. Gezien de vragen en noden van de Belgische ondernemingen en de toenemende digitalisering is dit niks te vroeg.

Opmerkelijk is dat het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) actueel niet betrokken is in de fusie. Het is evenwel niet uitgesloten, allicht is het zelfs aangewezen, dat het IBR in de toekomst mee aansluit.

IBA: Instituut van Belastingadviseurs en Accountants

Het nieuwe instituut  krijgt een aantal specifieke taken toegewezen. Het betreft ondermeer het verdedigen van de rechten en belangen van de beroepsbeoefenaars, het organiseren van de toegang tot het beroep, het beheer van het publieke register en het garanderen van de kwaliteit van de diensten voor de ondernemingen (oa. onafhankelijkheid, integriteit, permanente vorming …).

Volgens het IBA zijn meer dan 30.000 mensen tewerkgesteld in de sector. Deze 30.000 personen zijn ten dienste van de ondernemingen en ondernemers.  België is en blijft een kmo-land bij uitstek, 99 % van alle ondernemingen in België zijn kmo. De accountants en de belastingadviseurs zijn dé compagnon de route voor ondernemingen en ondernemers.

Inwerkingtreding

De Koning moet de inwerkingtreding van de wet nog bekendmaken.