U wenst een klantenevent te organiseren in uw bedrijf met de nodige hapjes en drankjes. Kan u deze kosten (volledig) aftrekken? Er is namelijk een onderscheid tussen beperkt aftrekbare receptiekosten en volledig aftrekbare publiciteitskosten. De rechtspraak (o.a. Luik 23 september 2015) evolueert alvast positief..

Onderscheid receptiekosten en publiciteitskosten

Receptiekosten zijn in de inkomstenbelasting slechts voor 50% aftrekbaar (art.53,8° WIB’92). Publiciteitskosten zijn daarentegen voor 100% aftrekbaar in de inkomstenbelasting (art.49 WIB’92).

Receptiekosten zijn – volgens de administratieve commentaar – kosten die verbonden zijn aan de ontvangst van mogelijke klanten of leveranciers, zakenrelaties en andere personen die de belastingplichtige in zijn eigen lokalen of elders ontvangt.

Publiciteitskosten hebben daarentegen tot doel producten of diensten voor te stellen en de onderneming en haar producten of diensten ruimere bekendheid te geven.

Het onderscheid is echter niet altijd eenduidig ….

Opening nieuwe showroom

In een zaak voor het Hof van Beroep te Luik (23 september 2015) had een garagist de kosten voor hapjes en drankjes n.a.v. de opening van zijn nieuwe showroom volledig afgetrokken als publiciteitskost. De fiscus was echter van oordeel dat het ging om receptiekosten. Het Hof van Beroep te Luik gaf de garagist uiteindelijk gelijk. Het event had voornamelijk tot doel nieuwe klanten te lokken.

De publiciteit m.b.t. de producten of diensten van uw bedrijf moet het hoofddoel van uw event zijn. (zie ook Hof van Beroep Brussel, 13.07.2005; Gent, 24.01.2012). Het event dient dan ook bij voorkeur in de lokalen van het bedrijf zelf plaats te vinden en niet in een gehuurde feestzaal.

‘Verkoop bevorderend karakter’

Om de kosten volledig te kunnen aftrekken, dient u aan te tonen dat het event een “verkoop bevorderend karakter” heeft. U moet m.a.w. de bedoeling hebben om met uw event zoveel mogelijk nieuwe klanten te werven.

Het is dan ook raadzaam om zoveel mogelijk stukken te verzamelen die uw dossier kunnen staven zoals een gastenlijst, uitnodigingen, reclamebrochures etc.

Als u werkelijk kan aantonen dat door de organisatie van uw event nieuwe bestellingen werden binnengehaald, zal u de fiscus uiteraard des te meer kunnen overtuigen.

Wat met de btw?

De btw met betrekking tot receptiekosten (of kosten van onthaal) zijn in principe niet aftrekbaar. Indien u echter kan bewijzen dat het event een publicitair doel heeft (zijnde de voorstelling van uw bedrijf en haar producten) is de btw wel volledig aftrekbaar! De btw-administratie (btw-beslissing E.T. 124.247 van 13.03.2015) legt zich nu ook neer bij dit standpunt van het Hof van Cassatie (11 maart 2010 en 15.06.2012).