aternio legal

contactgegevens

aternio legal bv
zwaarveld 41 e
B-9220 Hamme
tel +32 (0)52 47 82 41
mail hamme.legal@atern.io

rechtsvorm, ondernemingsnummer en geleverde diensten

aternio legal is een besloten vennootschap, statutair gevestigd in Hamme en ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde met btw-nummer BE*. aternio legal levert een uitgebreid aanbod van juridische diensten zoals die onder legal zijn beschreven op de website www.atern.io

algemene voorwaarden, toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op alle rechtsverhoudingen met aternio legal zijn de algemene voorwaarden van aternio legal van toepassing. Deze voorwaarden kunnen worden geconsulteerd op www.atern.io en worden op verzoek ook gratis verstrekt. De genoemde rechtsverhoudingen worden beheerst door het Belgisch recht en geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Dendermonde.