Sinds 1 januari 2017 kan een onderhands huurcontract (met bijlagen) online worden geregistreerd via de onlinetoepassing MyRent van de Fod Financiën.

MyRent

Via MyRent kan iedereen een huurcontract, een overdracht van verhuur en/of een plaatsbeschrijving versturen voor registratie. Het huurcontract en/of de plaatsbeschrijving hoeven niet noodzakelijk uitsluitend betrekking te hebben op een onroerend goed dat voor bewoning bestemd is.

Aanloggen op MyRent kan met een elektronische identiteitskaart. Het geprinte en door alle partijen manueel ondertekende contract moet vervolgens gescand word en in pdf-formaat met MyRent ter registratie worden aangeboden. De verhuurder ontvangt vervolgens het geregistreerd huurcontract per post.

Zogenaamde geregistreerde gebruikers moeten gebruik maken van een aparte webservice, i.e. MyRentPro. Het betreft de grote institutionele verhuurders of tussenpersonen die een samenwerkingsprotocol hebben afgesloten met de Fod Financiën.

Registratie huurcontract

Behalve voor geregistreerde gebruikers is de online-registratie geen verplichting maar een facultatieve mogelijkheid.

Persoonlijke aanbieding op het plaatselijke registratiekantoor is nog altijd mogelijk. In voorkomende situatie dienen twee exemplaren van het door partijen ondertekende huurcontract te worden bezorgd.

De registratie van een huurcontract van een onroerend goed is verplicht. Als de woning uitsluitend tot hoofdverblijfplaats voor een persoon of gezin wordt bestemd, dan ligt de verantwoordelijkheid voor de registratie bij de verhuurder. In het andere geval zijn de huurder en de verhuurder samen verantwoordelijk voor de registratie van het huurcontract.

De verhuurder moet een huurcontract van een goed dat uitsluitend bestemd is voor bewoning laten registreren binnen twee maanden na de ondertekening. De (online-)registratie is gratis voor dit type huurcontract als ze binnen deze termijn wordt uitgevoerd. Andere huurcontracten moeten binnen de vier maanden vanaf de datum van de ondertekening van het huurcontract worden geregistreerd.

Registratiegegevens

Niet alleen het huurcontract met de eventuele plaatsbeschrijving moet bij de online-registratie worden doorgestuurd. Een aantal metagegevens moeten eveneens worden ingevuld, o.a.:
– identiteit van de contracterende partijen;
– plaats van het verhuurde onroerende goed;
– aard van de geregistreerde documenten;
– datum waarop de overeenkomst is aangegaan;
– duur van de overeenkomst;
– huurprijs en de periodiciteit;
– bestemming van het verhuurde onroerende goed.

Inkijkrecht

De doorgestuurde gegevens en het bewijs van registratie kan door de gebruiker worden geraadpleegd in zijn MyMinFin-dossier.

De online geregistreerde gegevens zullen, neg als de geregistreerde papieren gegevens, 50 jaar worden bewaard.