De Richtlijn 2018/822 van 25 mei 2018 (‘Directive on Administrative Cooperation’ of beter gekend onder ‘DAC 6’) is alvast een grote stap in de strijd tegen de internationale belastingontduiking. Deze Richtlijn verplicht tussenpersonen zoals advocaten, accountants en belastingadviseurs om grensoverschrijdende constructies te melden aan de fiscale administratie. Die informatie zullen de lidstaten vervolgens automatisch uitwisselen met elkaar.

De Richtlijn is inmiddels omgezet in Belgische interne wetgeving. Het was de bedoeling dat de eerste meldingen vanaf 1 juli 2020 zouden gebeuren. Covid-19 heeft er echter voor gezorgd dat de deadlines wat opgeschoven zijn. Het uitstel geldt zowel voor de federale als de regionale belastingen.

Administratieve tollerantie: 6 maanden uitstel

In het bijzonder kent de Belgische fiscale administratie, bij wijze van administratieve tollerantie, een uitstel toe van 6 maanden.

Dit betekent dat men de reeds bestaande constructies die plaatsvonden tussen 25 juni 2018 en 30 juni 2020, pas moet melden tegen uiterlijk 28 februari 2021 (in plaats van 31 augustus 2020).

30-dagen periode: vanaf 1 januari 2020

Voor nieuwe constructies krijgt men 30 dagen de tijd om ervan een melding te maken bij de fiscus.

Die 30-dagen periode begint pas te lopen vanaf 1 januari 2021 voor:

  • constructies die tussen 1 juli 2020 en 31 december 2020 ofwel beschikbaar gemaakt zijn voor implementatie, ofwel gereed zijn voor implementatie, ofwel waarvan de eerste stap is geïmplementeerd; en
  • tussenpersonen die tussen 1 juli 2020 en 31 december 2020 rechtstreeks of via andere personen hulp, bijstand of advies verstrekken aangaande het bedenken, aanbieden, opzetten, beschikbaar maken voor implementatie of beheren van de implementatie van de constructie.

Rapportering marktklare constructies: 30 april 2021

Soms bieden tussenpersonen ook ‘kant-en-klare’ grensoverschrijdende constructie aan, waarbij geen wezenlijke aanpassingen nodig zijn voor de implementatie. Men spreekt hierbij van een ‘marktklare constructie’. Zij verschilt van een grensoverschrijdende constructie op maat die is ontworpen naar de behoeften en wensen van de klant.

Bij een ‘marktklare constructie’ dienen de tussenpersonen om de drie maanden een periodiek rapport op te stellen. Een eerste periodiek rapport over een marktklare constructie moet worden ingediend uiterlijk op 30 april 2021.

Sancties?

Uitstel is uiteraard geen afstel. Wanneer de nieuwe deadlines voor het melden en rapporteren van de grensoverschrijdende constructies niet worden gerespecteerd, riskeren we sancties.

Bij het verstrekken van onvolledige info kunnen boetes oplopen van 1.250 tot 12.500 euro, zonder bedriegelijk opzet. Bij bedriegelijk opzet zelfs van 2.500 tot 25.000 euro.

Wanneer de melding niet of laattijdig gebeurt, bedraagt de boete 5.000 tot 50.000 euro. In geval van bedriegelijk opzet zelfs 12.500 tot 100.000 euro.

Een verwittigd man of vrouw …