“Elk nadeel heb z’n voordeel”, zei een bekende Nederlandse voetballer ooit. En met COVID-19 is het niet anders. In deze crisistijden zijn er ook bedrijven die het goed gedaan hebben. Denk maar aan de supermarkten of de pakjesbedrijven. Zij krijgen de mogelijkheid om hun werknemers dit jaar een eenmalige premie toe te kennen. Die “coronapremie” maakt deel uit van het loonakkoord dat binnen de regering onderhandeld werd.

Consumptiecheques

Geen cash, wel cheques. De regering koos voor consumptiecheques om zo de koopkracht van werknemers te verhogen en om de lokale economie terug te laten aanzwengelen na de pandemie. Elke cheque heeft een maximumwaarde van 10 euro. Het maximale bedrag per werknemer bedraagt 500 euro. Geen onaardig bedrag.

De consumptiecheque zag het levenslicht in 2020, maar kende toen een beperkt toepassingsgebied. Dat toepassingsgebied wordt nu verruimd. Naast de horeca, de sport- en cultuursector zullen nu bijvoorbeeld ook kappers, bioscopen, wellnesscentra en zelfs rijscholen de cheques kunnen aanvaarden. Ook alle handelszaken komen in aanmerking. Bestedingsmogelijkheden in overvloed, zo lijkt.

Voorwaarden

Bedrijven die tijdens de coronacrisis goede resultaten behaalden, kunnen de consumptiecheques toekennen aan hun werknemers. Wat “goede resultaten” zijn, is nog niet vastgelegd. De regering schuift die hete aardappel door naar het sociaal overleg. Zo kan elke sector of zelfs elke individuele werkgever bepalen of er ruimte is voor een extraatje voor de werknemers.

Consumptiecheques toekennen gebeurt via een collectieve arbeidsovereenkomst op sectoraal of ondernemingsniveau. Bedrijven die niet onderworpen zijn aan een collectieve arbeidsovereenkomst kunnen gebruik maken van individuele overeenkomsten tussen werkgever en werknemer. Kortom, niet alleen de grote spelers, maar ook de kleinere kmo’s komen in aanmerking.

Wie de cheques toekent, moet dit doen voor alle werknemers. Of toch minstens voor een objectief afgebakende groep van werknemers. Werkgevers mogen daarbij niet discrimineren. Hetzelfde geldt voor het toegekende bedrag. Dit hoeft niet voor alle werknemers hetzelfde te zijn. Maar een verschil moet wel op objectieve en niet-discriminatoire criteria berusten. Zo zou bijvoorbeeld het arbeidsregime van een werknemer een verantwoord criterium kunnen zijn.

Financiële kant van de premie

De coronapremie heeft uiteraard een interessant sociaal en fiscaal kantje. De werknemer ontvangt (maximum) 500 euro netto aan extra koopkracht. Dat bedrag is vrij van sociale en fiscale lasten. De werkgever betaalt enkel een werkgeversbijdrage van 16,5 %. Concreet betekent een premie van 500 euro netto voor de werknemer aldus een kost voor de werkgever van 582,50 euro. Bovendien is de premie volledig aftrekbaar als beroepskost.

Belangrijk detail: de consumptiecheque mag geen bestaand loon, premie of ander voordeel vervangen. Is dat toch het geval, dan vervalt het sociaal en fiscaal voordeel en zullen er toch RSZ-bijdragen en belastingen verschuldigd zijn.

Praktisch

Bedrijven kunnen vanaf 1 augustus 2021 tot en met 31 december 2021 de consumptiecheques toekennen. Wie cheques krijgt, kan die tot en met 31 december 2022 besteden. Die deadline geldt ook voor de in 2020 uitgegeven consumptiecheques. Daarvoor werd de geldigheidsduur dus verlengd. Bovendien zijn de bestedingsmogelijkheden voor de “oude” consumptiecheques nu ruimer.

Net zoals maaltijd- of ecocheques worden consumptiecheques afgeleverd door de gekende aanbieders, zoals Edenred, Sodexo of Monizze.

Binnen afzienbare tijd zullen de sociale partners opnieuw aan de tafel zitten. Daaruit zal – per sector – blijken wat er mogelijk is en wat er onder “goede resultaten” moet worden verstaan. Tenzij de sector bepaalde verplichtingen oplegt, bepaalt elk bedrijf wel zelf of het consumptiecheques toekent.

aternio houdt voor u de vinger aan de pols.