Horecazaken kunnen vanaf 1 december 2015 gebruik maken van flexi-jobs en van meer en goedkopere overuren.

Flexi-jobs maken het werkgevers in de horeca gemakkelijker om extra personeel in te zetten. Voor overuren zal gelden dat het brutobedrag gelijk is aan het nettobedrag. Werknemers houden zo meer over en werkgevers moeten op die overuren geen toeslagen voor zon- en feestdagen meer betalen.

De bedoeling van de maatregel is zwartwerk “wit” maken en de invoering van de geregistreerde witte kassa begeleiden en compenseren. Voltijds horecapersoneel zal in zaken met een witte kassa 360 goedkope overuren mogen presteren, personeel in andere zaken 300 overuren.

Flexi-jobs

Met ingang van 1 december 2015 kan dus gebruik gemaakt worden van het stelsel van de ‘flexi-jobs’. In uitvoering van de flexi-jobs betaalt de werkgever het zgn. ‘flexiloon’ en het ‘flexivakantiegeld’, die op sociaal vlak onderworpen worden aan een bijzondere patronale bijdrage (die fiscaal aftrekbaar is) en op fiscaal vlak volledig worden vrijgesteld (met ingang van aanslagjaar 2016). Voor de werknemer is bruto dus gelijk aan netto.

Werkgever en werknemer moeten voor de start van de eerste flexi-job een raamovereenkomst afsluiten waarin een minimaal aantal vermeldingen moeten worden opgenomen en waarbij de toekomstige arbeidsovereenkomsten worden gekaderd. Verplichte vermeldingen zijn de identiteit, de wijze en de termijn waarbinnen de toekomstige flexi-jobarbeidsovereenkomsten moeten worden voorgesteld, omschrijving van de functie, het flexiloon en de bevestiging dat de de flexi-jobwerknemer voldoet aan minstens een 4/5de  voltijdse job bij een andere werkgever.

Het bijhouden en registreren van het begin en het einde van de prestaties is essentieel, gebeurt dit niet dan wordt de flexi-jobwerknemer vermoed een gewone job te hebben uitgevoerd met alle sociale en fiscale gevolgen van dien.

Meer en goedkopere overuren

Er wordt eveneens een gunstregeling voor overuren ingevoerd.

In concreto: (i) een volledige belastingvrijstelling (vanaf aanslagjaar 2016) voor overuren die aan bepaalde voorwaarden beantwoorden (dezelfde overuren zijn vanaf 1 december 2015 vrijgesteld van sociale bijdragen); (ii) wat de ‘andere’ overuren betreft, de uitbreiding van het bestaande stelsel inzake belastingvermindering voor overuren (met ingang van aanslagjaar 2016); en (iii) de uitbreiding van de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor dergelijke overuren (de uitbreiding geldt voor de “bezoldigingen die vanaf 1 december 2015 worden betaald of toegekend).