Starters hebben bij aanvang van hun onderneming meestal nood aan bijkomende financiële middelen om hun droom te kunnen realiseren. Aankloppen bij een financiële instelling kan hiervoor een oplossing zijn. Recent werden door de overheid onderstaande incentives ingevoerd om de starter te ondersteunen bij de financiering van hun onderneming.

  1. Tax shelter;
  2. Gedeeltelijke vrijstelling van de verplichting tot doorstorting van bedrijfsvoorheffing;
  3. Vrijstelling van intresten bij crowdfunding;
  4. Winwinlening (Vlaams Gewest).

Deze fiscale maatregelen moeten de startups een duwtje in de rug geven. Onder een startup wordt verstaan, een micro-onderneming of kmo die jonger is dan 4 jaar. Een micro-onderneming is een onderneming die ten minste aan twee van de drie volgende criteria voldoet:

  1. Balanstotaal: maximaal 350.000,00 EUR;
  2.  Omzet (exclusief BTW): maximaal 700.000,00 EUR;
  3.  Gemiddeld personeelsbestand: maximaal 10.

Een kmo is een vennootschap of natuurlijke persoon die op basis van artikel 15 Wetboek Vennootschappen niet meer dan één van onderstaande drempelwaarden overschrijdt:

  1. Balanstotaal: 3.650.000,00 EUR;
  2. Omzet (exclusief BTW): 7.300.000,00 EUR;
  3. Gemiddeld personeelsbestand: 50.

Indien het gemiddeld personeelsbestand 100 bedraagt wordt men aanzien als grote onderneming. In volgende bijdragen  worden de vier fiscale steunmaatregelen verder toegelicht.