Zoals reeds in een eerdere bijdrage besproken zijn de criteria inzake grootte van de vennootschap gewijzigd. Klein zijn kan echter een behoorlijk groot verschil maken fiscaal.

Vennootschapsrechtelijke versus fiscale geconsolideerde basis

Vennootschapsrechtelijk zijn enkel moedervennootschappen en vennootschappen die een consortium vormen verplicht om de criteria van artikel 15 Wetboek Vennootschappen op geconsolideerde basis te berekenen.

Echter vanuit fiscaal oogpunt dienen de criteria op geconsolideerde basis berekend te worden aangezien er duidelijk wordt verwezen naar de eerste zes paragrafen van artikel 15 Wetboek Vennootschappen.

Zo kan het dus zijn dat uw vennootschap geen enkel criteria overschrijdt en klein is maar wanneer de consolidatie wordt uitgevoerd met verbonden vennootschappen of vennootschappen waarmee een consortium wordt gevormd, wel meer dan één criteria wordt overschreden. Bijgevolg is uw vennootschap voor fiscale doeleinden “groot”.

Fiscale voordelen van een kleine vennootschap

 1. De eerste schijf van 9.965 euro van crowdfundingleningen toegestaan aan kleine vennootschappen door natuurlijke personen vormen geen belastbaar roerend inkomen in de personenbelasting;
 2. Investeringsaftrek voor de digitale vaste activa die dienen voor de integratie en de exploitatie van digitale betalings- en factureringssystemen en systemen die dienen voor de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie voor natuurlijke personen die beantwoorden aan de voorwaarden van artikel 15 §1 t.e.m. §6 Wetboek Vennootschappen;
 3. Verwerven van nieuwe aandelen van een startende vennootschap die klein is, levert een belastingvermindering van 30% op in de aangifte personenbelasting, 45% ingeval van microvennootschap;
 4. Aanleg gewone liquidatiereserve;
 5. 120% aftrek voor bepaalde kosten;
 6. Aanleg vrijgestelde investeringsreserve;
 7. Geen pro rata afschrijvingen op dagbasis in het jaar van investering en mogelijkheid om de bijkomende kosten 100% ten laste te leggen van het resultaat;
 8. Beveiligingsinvesteringsaftrek;
 9. Tarief aftrek risicokapitaal is 0,5% meer per jaar dan voor een grote vennootschap;
 10. Geen belastvermeerdering in de eerste drie boekjaren vanaf oprichting;
 11. Uitkering dividenden aan verlaagde roerende voorheffing wanneer vennootschap is opgericht na 1 juli 2013 of kapitaalverhoging door inbreng in geld na 1 juli 2013;
 12. Hogere vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.