Er waait een organisatorische wind doorheen de Belgische fiscale administratie en dat heeft zijn impact op de fiscale controle. De aanzet tot modernisering van de FOD Financiën gaat reeds terug tot de jaren 2000- 2001. Meer bepaald is toen beslist om de fiscale administratie op te delen in drie grote pijlers: particulieren, KMO’s en grote ondernemingen.

Vijftien jaar later is het eindelijk zover. Sinds 1 juli 2015  zijn de Centra Grote Ondernemingen operationeel. 1 januari 2016 betekende de start van de Centra KMO, de Centra Particulieren, het Centrum Buitenland en het Polyvalent Centrum Eupen.

Centra Grote Ondernemingen

Waar en wat?

De pijler “Grote Ondernemingen” is op 1 juli 2015 van start gegaan met centra te Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven, Brussel, Charleroi en Luik. Deze 7 regionale centra zijn voornamelijk, doch niet exclusief, bevoegd voor de fiscale controle van grote ondernemingen en verenigingen in de eigen provincie.

De centra in Charleroi, Luik en Leuven zijn respectievelijk ook bevoegd voor de provincie Waals-Brabant, Namen-Luxemburg en Limburg. De gemeenten van de Duitstalige Gemeenschap vallen dan weer onder de bevoegdheid van het Polyvalent Centrum Eupen.

In de praktijk oefenen deze centra controles uit op de inkomstenbelastingen, de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, btw en diverse taksen. De behandeling van geschillen en de verdediging voor de bevoegde rechtsinstanties valt eveneens onder hun bevoegdheid. De inning en de invordering daarentegen valt hier dus buiten.

Het is niet langer de aard van de fiscale materie, bv. btw of vennootschapsbelasting, die aan de basis ligt van de organisatie van de dienst.

Verder is er in Brussel het Centrum Grote Ondernemingen Beheer en Gespecialiseerde Controles dat fungeert als uniek contactpunt voor sectorgebonden materies en specifieke fiscale materies, zoals tax shelter, transfer pricing of btw-eenheden.

Welke ondernemingen?

Een Belgische onderneming of een vereniging is groot als ze voldoet aan één van de volgende criteria:

 • Omvang van de vennootschap of rechtspersoon
  • een jaargemiddelde van het personeelsbestand groter dan 50
  • een jaaromzet exclusief btw groter dan 9.000.000 euro
  • een balanstotaal groter dan 4.500.000 euro
 • Specifieke activiteitensectoren
  • als ze onder toezicht staan van de FSMA of de NBB
  • als ze bij de FOD Financiën ingeschreven zijn op de lijst van private privaks
 • Groep van ondernemingen, i.e. ondernemingen die verbonden zijn met een grote ondernemingen
 • btw-eenheden met minimum 1 lid dat voldoet aan één van de vorige criteria

Centra KMO

De 14 Centra KMO zijn bevoegd voor de dossiers van (a) natuurlijke personen die een ondernemingsnummer hebben met een actieve btw- of rsz-werkgever-hoedanigheid (behalve activiteitscode NACEBEL 97000 ‘Huispersoneel’) en (b)  de rechtspersonen, verenigingen en btw-eenheden (die niet groot zijn).

Zij zijn bevoegd voor de fiscale controle en de geschillenbehandeling in volgende materies: personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, btw, alle voorheffingen (ook voor particulieren en grote ondernemingen) en de speciale taksen (ook voor particulieren en grote onderneming).

Centra Particulieren

De 13 Centra Particulieren behandelen de dossiers personenbelasting van inwoners van België en ook de fiscale dossiers van natuurlijke personen die niet onder de bevoegdheid vallen van de Centra KMO.

Centrum Buitenland

Dit centrum is exclusief bevoegd voor niet-inwoners die particulieren, kleine en middelgrote ondernemingen of grote ondernemingen zijn, behalve voor zij die gevestigd zijn in de Duitstalige regio.

Polyvalent Centrum Eupen

Het Polyvalent Centrum Eupen is  bevoegd voor alle dossiers van de Duitstalige regio voor zowel particulieren, KMO’s en grote ondernemingen en dit voor alle fiscale materies.