Nog even en we starten het nieuwe jaar. Als bedrijf is dit het ideale moment om uw klanten een relatiegeschenk te geven. Het is dan ook het ideale moment om de fiscale behandeling van dergelijk geschenk even toe te lichten.

Wat is een relatiegeschenk?

Een relatiegeschenk is een handelsgeschenk dat in een beroepsrelatie wordt gegeven. De kostprijs van een relatiegeschenk zal in de boekhouding als algemene onkosten worden opgenomen. Het is niet vereist dat dit goed van dezelfde aard is als de goederen die het bedrijf fabriceert of verkoopt. Een bijkomende voorwaarde is de geringe waarde van het relatiegeschenk .  De aankoopprijs, of bij gebreke de gewone waarde mag niet meer bedragen dan 50 euro, exclusief btw. Daarnaast zijn tabakswaren en sterke dranken steeds uitgesloten als relatiegeschenk. Het schenken van een sleutelhanger of kalender zijn typevoorbeelden van dergelijke relatiegeschenk.

Recht van aftrek inzake btw

Om een relatiegeschenk aan uw klanten te kunnen geven, heeft u dit uiteraard zelf eerst ergens moeten aankopen. En, u hebt bij de aankoop van dit geschenk btw betaald. Het is dan ook belangrijk om te weten of u deze btw al dan niet kan recupereren. Normaal gezien is de voorwaarde voor het recht van aftrek dat goederen werden aangekocht met het oog op het verrichten van een “met btw belaste handeling”. Het geven van een geschenk “om niet” (lees: gratis) is geen btw belaste handeling.

Echter, u zal toch een recht van aftrek van btw hebben. Een relatiegeschenk van geringe waarde is namelijk een uitzondering. Dit wil zeggen dat u de btw die u betaalde bij de aankoop toch zal kunnen recupereren. Deze uitzondering geldt wel enkel voor één relatiegeschenk per beroepsrelatie.

Daarnaast sluit de wet ook de aftrek uit voor goederen die zijn aangekocht met het oog op het gratis verlenen van diensten.

Aftrekbare beroepskosten

Naast de betaalde btw heeft u dit goed ook effectief aangekocht.  Zoals reeds gezegd, zal de aankoopprijs van dit goed als onkosten worden geboekt.

De vraag is hoeveel van deze aankoopkosten aftrekbare beroepskosten zijn. Wat een handelsgeschenk van geringe waarde betreft staat het wetboek inkomstenbelasting toe dat u 50% van de aankoopkosten als aftrekbare beroepskosten mag inbrengen. De volledige aankoopprijs van het goed als aftrekbare beroepskosten aanmerken is met andere woorden niet toegelaten.

Reclameartikelen

Naast relatiegeschenken zijn er ook “monsters” of “reclameartikelen”. Deze artikelen hebben dezelfde aard als deze die het bedrijf verkoopt of fabriceert.

Om een reclameartikel te zijn mag dit artikel ook maar een geringe waarde voor de begunstigde hebben. Bij reclameartikelen wordt het begrip “geringe waarde” niet vastgelegd aan de hand van een maximumbedrag. Deze goederen worden in grote aantallen verspreid met het oog op reclame of mensen te laten kennismaken met het product.

De kosten gemaakt in kader van deze goederen worden volledig als beroepskosten aangemerkt.

Daarnaast zal ook het recht van aftrek van btw behouden blijven.

Er is wel één belangrijke voorwaarde. De naam of het logo van het bedrijf dient steeds duidelijk op het goed vermeld te zijn. Daarbij komt dat verbruiksgoederen, zoals drank, chocolade,… niet aan dit criterium voldoen. Hierdoor zullen zij ook niet als reclameartikelen worden gekwalificeerd.

Conclusie

De kwalificatie als relatiegeschenk of reclameartikel is van belang voor de fiscale gevolgen. Voor beide zal het recht van aftrek inzake btw behouden blijven. Het verschil in kwalificatie ligt vervat in de aftrekbare beroepskosten. Kosten inzake reclameartikelen zijn volledig aftrekbaar als beroepskosten, terwijl kosten inzake handelsgeschenken slechts voor de helft aftrekbaar zijn.